Kapat

2018 yılı kurumlar vergisi beyannamesi

2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin 30 Nisan 2018 gün sonuna kadar verilmesi gerekiyor.

19.04.2018

2018 yılı kurumlar vergisi beyannamesi

Sıra geldi kurumlar vergisine…

Öncelikle iyi bir haber verelim; 25 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Her yılın ilk çeyreği bir önceki yılın beyannamelerinin verilmesi ve vergilerinin ödenmesiyle geçiyor malum. Gelir vergisinin ardından sıra geldi kurumlar vergisine…

Elbette herhangi bir vergi beyannamesi vermeden ve vergi ödemesi yapmadan önce yeni yürürlüğe giren veya değişiklik yapılan kanun maddelerine bir göz atmakta fayda var. Bunu muhtemelen sizin adınıza muhasebeciniz yapıyordur ama siz de elbette bir mükellef olarak haklarınız ile ilgili fikir sahibi olmalısınız. O zaman özetle bakalım şu yüzde 5 oranındaki vergi indiriminin detaylarına;

8 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe giren mükerrer madde 121 uyarınca; "ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez.”

Peki, bu vergi indiriminden yararlanabilmek için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor?

  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması gerekiyor.
  • Yukarıdaki maddede belirtilen süre içerisinde mükellefin haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekiyor.
  • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekiyor.

 

Özetle; belirtilen bu şartları yerine getiren mükellefler, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'ini ödeyecekleri kurumlar vergisinden indirebilecek. Yani, bu yıl son kez yüzde 20 oranında hesaplanacak kurumlar vergisi oranının yüzde 5'i kadar bir indirim sağlanmış olacak.

Vergi oranları, beyanname ve ödeme tarihleri

Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 10. maddeye göre 2017 yılı için son kez yüzde 20 olarak uygulanacak kurumlar vergisi oranı, 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerinde yüzde 22 olacak.

2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin 30 Nisan 2018 gün sonuna kadar verilmesi gerekiyor. Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin yasal süresi sonuna kadar verilmemesi durumunda mükellefler hem usulsüzlük cezası alabilir hem de yararlanabilecekleri bazı haklardan mahrum olabilir.

Bu noktada beyannameyi doldururken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizmekte fayda var. Elbette beyannamede yer alan ve doldurulması gereken bütün alanlar eksiksiz doldurulmalı. İstisnalardan yararlanma hakkından mahrum olmamak için özellikle istisnalara ve zararlara ilişkin satırların doldurulması çok önemli.

Unutmayın! kazancınız olduğu halde size sağlanan haklardan yararlanmazsanız bu hakkınızı kaybedersiniz ve ne yazık ki kullanmadığınız bu haklarınızı geri kazanma ihtimaliniz yok.

Elbette sadece beyanname vermek yeterli olmuyor. 2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin verildiği ayın sonuna kadar yani en geç 30 Nisan 2018 akşamına kadar Kurumlar Vergisi de ödenmiş olmalı.

Son bir değişiklik daha paylaşalım; 30 Nisan 2018 gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile GİB Bilgi İşlem Sistemi’ne yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi 4 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatıldı.

 

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?