Kapat

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Getiren Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı!

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye uygulamalarında mükelleflik kapsamını ciro ve sektörel bazda genişleten ve e-Belge düzenleme zorunlulukları kapsamında yeni düzenlemeler getiren tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

31.01.2022

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Getiren Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı!

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye uygulamalarında mükelleflik kapsamını ciro ve sektörel bazda genişleten ve e-Belge düzenleme zorunlulukları kapsamında yeni düzenlemeler getiren tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Sıra No: 535) 22/01/2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan tebliğ kapsamında özet bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

  • Brüt satış hasılatı 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon, 2021 hesap dönemi için 4 Milyon, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,

  • Gerek kendi siteleri gerekse de platformlar üzerinden e-Ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,

  • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerine, e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmesi,

  •  e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar” başlıklı bölümünün birinci fıkrasında yer alan “30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi)” ibaresi “5 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı)” şeklinde değiştirilmesi,

  • e-İrsaliye uygulaması kapsamında belirlenen 25 Milyon TL ve üzeri ciro haddinin 2021 hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere 10 Milyon TL ve üzeri olarak revize edilmesi ile  demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç) e-Fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın e-İrsaliye uygulamasına dahil edilmesi,

hususlarında düzenleme yapılmıştır.

 

Ayrıca yeni tebliğ ile ile birlikte e-Fatura kullanıcısı olan mükelleflerin e-Fatura ile birlikte e-Arşiv Fatura ve e-Defter kullanıcısı olma zorunlulukları bulunmaktadır.Yeni tebliğle birlikte gelen yeni zorunlulukların özet tablosu için tıklayınız.

Tüm değişikliklerin yer aldığı Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?