Kapat

e-İrsaliye nasıl iptal edilir?

“e-İrsaliye nasıl iptal edilir?” sorusunun cevabını vermeden önce “e-İrsaliye nedir?” sorusunun yanıtını aramak konuyu anlatabilmek bakımından daha yararlı olacaktır. Bir malın alıcıya teslim edilmek üzere taşınması veya satılmaksızın bir başka depoya sevk edilmesi sürecinde düzenlenmesi zorunlu olan irsaliye belgesinin elektronik ortamda hazırlanmış hali e-İrsaliye olarak tanımlanır.

01.11.2023

e-İrsaliye nasıl iptal edilir?

“e-İrsaliye nasıl iptal edilir?” sorusunun cevabını vermeden önce “e-İrsaliye nedir?” sorusunun yanıtını aramak konuyu anlatabilmek bakımından daha yararlı olacaktır. Bir malın alıcıya teslim edilmek üzere taşınması veya satılmaksızın bir başka depoya sevk edilmesi sürecinde düzenlenmesi zorunlu olan irsaliye belgesinin elektronik ortamda hazırlanmış hali e-İrsaliye olarak tanımlanır.

e-İrsaliye belgesinin fiziki ortamda basılı kâğıt kullanılarak düzenlenen irsaliyeden mali ve hukuki bakımdan herhangi bir farkı yoktur. Çok özel istisnai haller haricinde e-İrsaliye sevkiyat işleminin gerçekleştirilmesinden önce düzenlenmek zorundadır. Alıcıların e-İrsaliye yanıtı için 7 gün süresi vardır. 7 günlük sürenin sonunda alıcıların yanıtlamadığı belgeler kabul edilmiş sayılır.

Yukarıdaki açıklamaların ardından artık e-İrsaliye nasıl iptal edilir sorusunun cevabı aranabilir. Mevcut mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş bulunan bir e-İrsaliye belgesinin iptal edilmesi söz konusu değildir. 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 29.02.2020 tarihli e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu e-irsaliyenin iptal edilemeyeceğine dair hükümler içerir ve bu hükümler bağlayıcıdır.

Bununla birlikte malın fiili olarak sevk edilmesinden önce malın muhteviyatının ya da alıcının hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde alıcı e-İrsaliye muhteviyatının tamamına e-İrsaliye yanıtı aracılığıyla red yanıtı verebilir. Alıcının bu yanıtı verebilmesi için malın fiilen sevk edilmemiş olması şarttır. Malın fiilen sevk edilmesinden sonra verilecek red yanıtı hükümsüz olacaktır.

e-İrsaliye ne işe yarar?

e-İrsaliye sisteminin tüm kuralları ve altyapısı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir. Bu amaçla yayınlanan 487 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği sistemin yürürlüğe girmesini sağlayan yasal dayanak olarak kabul edilir.

Buna göre e-İrsaliye üzerinde düzenleyen şirkete ait isim, unvan, adres, vergi dairesi ve numarası, düzenlenme tarihi ve belge numarası, alıcı bilgileri isim, adres, ticari unvan, vergi dairesi ve numarası, taşınan malın cinsi ve miktarı, fiili sevk tarihi, saat ve dakika olarak fiili sevk zamanı bilgilerinin yer alması gerekir.

e-İrsaliye kullanımı kâğıt irsaliyeye oranla oldukça pratiktir. Özellikle e-Fatura ve e-Arşiv fatura kullanıcıları için bu durum çok daha belirgin olur. Faturalama işlemlerini dijital ortamda yürüten firmalar böylece sevkiyat ve irsaliye işlemlerini de aynı şekilde elektronik ortama taşımış olur.

Kâğıt, baskı, yazdırma, kargolama, arşivleme gibi önemli işgücü ve masraf kalemleri ortadan kaldırılır ve işletme rahat bir nefes alır. Ayrıca fiziki olarak gönderilen belgenin kaybolması durumunda yenisini gönderme gibi sevimsiz işlemler olmaz. Zaman ve maliyet bakımından önemli kazançlar sağlanır.

e-İrsaliye kullanmakla firmalar birçok avantaj elde eder. İşletmelerin maliyetlerini düşürmesi, verimliliğini artırması ve iş süreçlerini kolaylaştırması bakımından oldukça önemli bir adımdır. Kâğıt irsaliyeye göre birçok avantajı vardır.

  • Veri güvenliği: e-İrsaliye uygulaması kullanımı sayesinde firmanın ve müşterilerin bilgileri yüksek güvenlikli ortamda saklanmış olur. Bu bilgilere yetkili kişiler haricinde erişmek mümkün olmaz.
  • Basit ve hızlı işlem süreçleri: e-İrsaliye basılı olarak kullanılanlara oranla çok daha hızlı bir şekilde düzenlenebilir. Fiziksel belgeler kullanılmadan dijital ortamda oluşturulması çok daha verimli bir işlem adımı olarak işletmeyi rahatlatır. Tedarik zincirindeki iş süreçleri hızlanır, firmalarla güven çerçevesinde iş birliği yapmak kolaylaşır.
  • Tasarruf: e-İrsaliye kullanımı ile kâğıt, baskı, dağıtım, depolama ve arşiv maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlanır. Elektronik ortamda saklanan belgeler fiziksel arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırır. Aynı zamanda kâğıt kullanımını azaltarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar. Bu yönüyle çevre dostu olduğu rahatlıkla söylenebilir.
  • Hatasız işlem: Elektronik ortamda oluşturulan e-İrsaliye işlemlerinde hata oranı elle düzenlenenlere göre çok daha düşüktür. Olası hataları fark etmek ve düzeltmek çok daha kolaydır.

eLogo’da e-İrsaliye programı nedir?

Türkiye’de yazılım sektörünün yenilikçi lideri konumunda bulunan Logo Yazılım şemsiyesi altında bulunan eLogo, tüm yazılımlarla entegre olabilen altyapısı, uzman kadrosu ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile dijital dönüşüm sürecinin öncüsüdür. Kendi sektöründe lider konumda bulunan birçok şirket dijital dönüşüm tercihini eLogo’dan yana kullanıyor.

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda kişiye özel çözümler geliştiren eLogo, rakipsiz konumda olduğu bir alanda fark yaratan uygulamalara imza atıyor. Yüzbinlerce müşterisine aynı anda müşteri odaklı hizmet sunabilmenin haklı gururunu yaşayan eLogo, e-İrsaliye gibi e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv uygulamalarında da özel entegratör olarak hizmet sunuyor.

Logo Yazılım şemsiyesi dışında kalan diğer programlara da kolaylıkla entegre olabilen altyapısı eLogo’nun en başarılı olduğu noktalardan birisidir. Böylelikle ERP ve diğer yazılımlara yönelik hizmetler herhangi bir aksama yaşanmadan kullanılabilir. Uzun yıllara dayanan deneyimi ile yasal güncellemelere, yeni veya değişen mevzuata hızla adapte olur.

Kolay entegre edilen yapısı, veri güvenliği ve kolay kullanım konusunda son derece başarılı olan eLogo e-İrsaliye programı düzenlenmiş bulunan eski belgelere yasal saklama süresi boyunca son derece kolay bir şekilde erişim imkânı sağlar. Arşiv araması yapmak veya belge kaybolması ile ilgili sorun yaşamak yerine bilgisayara bir tıklama uzakta herhangi bir belgeye erişmek kolaylık sağlamasının yanı sıra ciddi anlamda tasarruf imkânı sunar.

Dijital ortamda hızlı, doğru ve güvenli bir şekilde oluşturulan belgeler ile ticaret ve sevkiyat süreçleri hızlanır. İşletme verimliliği ve müşteri ilişkilerinde artan güven sayesinde iş hacminde ilave artışlar sağlanır. eLogo e-İrsaliye uygulaması otomotiv yan sanayisinden gıda üretim işletmelerine, makine ve parça imalatçılarından perakende ticaret işletmelerine dek her alanda yaygın bir şekilde kullanılır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?