fb-img

e-SMM

Serbest meslek sahibi işletme sahiplerinin, diğer ticari kuruluş sahipleriyle hemen hemen aynı nedenlerle müşterilerine makbuz oluşturmaları ve sunmaları gerekir. Makbuzlar, hem serbest meslek erbapları hem de müşteriler için kayıt tutma açısından faydalıdır. Sağladığınız hizmeti vurgulamak ve müşterilerinize sizinle çalışmanın avantajını göstermek için yeterli ayrıntıyı içeren doğru ve düzenli makbuzlara sahip olmanız gerekir. “Makbuz nedir, kimlere zorunludur ve nasıl kesilir?” gibi soruların cevapları için hazırladığımız ayrıntılı rehbere göz atabilirsiniz.

Serbest Meslek Nedir?

Serbest meslek, kendi işini yürüten ve dolayısıyla kendi işvereni olan birinin statüsünü ifade eder. Serbest meslek erbabını girişimcilerden ayıran temel özellik, genellikle belirli bir alanda oldukça yetenekli olmalarıdır. Serbest meslek sahipleri arasında yazarlar, sanatçılar, avukatlar, doktorlar, muhasebeciler, finansal hizmet uzmanları ve yatırımcılar gibi vasıflı meslek sahipleri yer alır.

Serbest Meslek Makbuzu Nedir? (SMM)

Serbest meslek makbuzu (SMM), Gelir Vergisi Kanunu uyarınca serbest meslek erbabı olarak adlandırılan kişilerin, mesleklerini gerçekleştirmeleri karşılığında alınan ödeme için düzenledikleri kıymetli bir belgedir. Giderleri makbuzlarla belgelemek, sizin veya muhasebecinizin, dosyalama zamanı geldiğinde vergilerinizden izin verilen masrafları uygun şekilde düşürmenize yardımcı olacaktır. Dijital dönüşüm kapsamında pek çok kıymetli evrak gibi SMM makbuzu da online ortamda hazırlanmaya başlamıştır. SMM ile aynı yasal niteliklere sahip olan e-SMM, mevzuata uygun format çerçevesinde elektronik ortamda hazırlanarak GİB’e sunulmaktadır.

e-SMM Kimlere Zorunludur?

SMM, Türkiye’de dijital dönüşüm kapsamında e-Belge niteliği taşıyan kıymetli evraklar kategorisine dahil olmuştur. Bu anlamda; ilgili VUK dahilinde serbest meslek erbabı olarak faaliyet gösteren tüm vergi mükelleflerinin serbest meslek makbuzlarını dijital ortamda hazırlamaları, kaydetmeleri ve ibraz etmeleri zorunlu hale getirilmiştir. Yürürlükte olan bu düzenleme doğrultusunda vergi mükellefi olmayan serbest meslek sahibi kişilerin ise işe başladıktan en geç 3 ay içerisinde makbuzlarını elektronik ortamda hazırlamaları gerekmektedir.

e-SMM Nasıl Düzenlenir?

Gelir İdaresi Başkanlığı, uygulamanın yaygınlaşması için GİB portalı üzerinden ücretsiz bir şekilde e-SMM düzenleme hizmeti sunmaktadır. Ayrıca serbest meslek erbapları GİB tarafından belirlenen teknik yeterlilik ve yükümlülükleri sağlayan özel entegratörlerden destek alarak da e-SMM düzenleyebilirler. Her iki durumda da e-SMM düzenlenebilmesi için serbest meslek icra eden kişinin;

 

  • Bağlı olduğu vergi dairesi üzerinden mükellef olmak üzere bildirimde bulunması,

  • Mali mühür veya e-imza alması (Şahıs şirketi sahipleri her ikisi arasından seçim yaparken tüzel kişilerde mali mühür geçerlidir.)

  • e-İmza veya mali mühür aldıktan sonra https://earsivportal.efatura.gov.tr/ üzerinden portala üye olarak aktivasyon işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

e-SMM Düzenlenirken Zorunlu Olarak Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Özel entegratör veya GİB portalı üzerinden gerçekleştirilen tüm e-SMM düzenleme işlemlerinde biri kaydedilmek ve diğeri müşteriye aktarılmak üzere iki kopya hazırlanması zorunluluğu vardır. e-SMM makbuz senedi üzerinde düzenleyen serbest meslek erbabının adı/soyadı, TC veya vergi kimlik numarası, adresi, telefon numarası, imzası, vergi dairesi, işlemin gerçekleştirildiği tarih/saat, makbuz numarası, ödeme miktarı ve karekod yer almalıdır. Ayrıca müşterilerin adı/soyadı, TC kimlik veya vergi numarası ve adresi de bulunmalıdır. Herhangi bir makbuz örneği üzerinden siz de kendi belgelerinizi kolayca düzenleyebilirsiniz.

e-SMM Nasıl Hesaplanır?

Serbest meslek faaliyetinde bulunan kişilerin e-SMM hesaplarken hem KDV hem de stopaj adı verilen gelir vergisi türlerini dikkate almaları gerekir. Bu doğrultuda %20’lik stopaj oranı brüt tutardan çıkarıldıktan sonra kalan meblağ hesaplanır. Bu meblağa brüt tutar üzerinden hesaplanan %18’lik KDV tutarı eklenir. Hesaplama oranları, faaliyet gösterdiğiniz işletmenin türüne bağlı olarak değişecektir. Hesaplama işlemi, pek çok serbest meslek erbabı tarafından oldukça karmaşık ve zaman alıcı bulunabilir. Bu nedenle işlemleri kolaylaştıran çeşitli makbuz hesaplama programları mevcuttur. Baro makbuz veya TBB makbuz gibi çeşitli serbest meslek erbapları için geliştirilen bu programlardan yararlanabilirsiniz. Özel bir entegratörle çalışmanız durumunda ise e-SMM düzenlemeye ilişkin tüm işlemleri hızlı, esnek ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

eLogo’da SMM Avantajları

Serbest meslek sahibi olduğunuzda esnekliğiniz büyük bir avantajdır. Ancak işleri yürütmekten yalnızca siz sorumlu olduğunuz için makbuz kesme gibi gibi idari görevlere çok fazla zaman ayırmaya gücünüz yetmeyebilir. Makbuz düzenleme, kaydetme ve ibraz etme gibi işlemleri daha hızlı, esnek ve verimli bir şekilde yürütebilmek için eLogo’nun işletmenize özel olarak geliştirdiği SMM çözümlerinden destek alabilirsiniz. eLogo çözümlerinin avantajları şu şekilde özetlenebilir:

 

  • Kağıt üzerinde oldukça yüksek bir maliyet kalemi oluşturan makbuzlardan kurtulabilir ve çevreye katkıda bulunabilirsiniz.

  • GİB tarafından e-Belge’ler için zorunlu olan 10 yıllık süreçte tüm verilerinizi güvenle saklayabilirsiniz.

  • Zamandan ve mekandan bağımsız olarak tüm e-SMM verilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

  • Yazılımı işletmenizde kullandığınız diğer yazılımlarla entegre ederek daha verimli bir iş akışı oluşturabilirsiniz.

  • Yasal yaptırımlara uğramamak için sürekli güncellenen mevzuatlara uygun çözümlerden faydalanabilirsiniz.

 

Siz de e-SMM dokümanlarınızı elektronik ortamda güvenle, hızlı ve esnek bir şekilde hazırlayabilmek için işletmenize uygun e SMM hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz.

eLogo ile dijital dönüşüm başladı!