Kapat

ELEKTRONİK UYGULAMALAR İŞLETMELERE NELER GETİRİYOR?

Yine geldik dijitalleşmenin faydalarına… Teknolojik gelişmelere ayak uydurup elektronik uygulamalara geçmek işletmeler için çeşitli maliyet avantajları sağlamanın yanı sıra para hareketlerinin kontrol altına alınması ve yolsuzlukların önlenmesi gibi fırsatları da beraberinde getiriyor.

08.05.2021

ELEKTRONİK UYGULAMALAR İŞLETMELERE NELER GETİRİYOR?

Yine geldik dijitalleşmenin faydalarına… Teknolojik gelişmelere ayak uydurup elektronik uygulamalara geçmek işletmeler için çeşitli maliyet avantajları sağlamanın yanı sıra para hareketlerinin kontrol altına alınması ve yolsuzlukların önlenmesi gibi fırsatları da beraberinde getiriyor.

Elektronik uygulamaları, Gelir İdaresi Başkanlığı belli ölçeklerdeki şirketler için bir yasal zorunluluk olarak koymuş olsa da pek çok şirket özel entegratörlerin sunduğu dijital hizmetlerden faydalanarak hayatını kolaylaştırmayı tercih ediyor. Böylece yakın zamanda e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv gibi elektronik uygulamaların kullanımlarının daha da artacağını ve tüm şirketlerin bu sisteme dahil olacağını söylersek çok da uzak geleceği ifade etmiş olmayız.

Tüm mükelleflerin elektronik uygulama sistemine dahil olmasıyla öncelikle basılı evrak dolaşımı ortadan kalkacak. Bu aynı zamanda idareye düzenlenen tüm evrakları anbean kontrol ve gözetim altında tutma imkanı verecek. Böyle bir takip imkanı sadece kişilerin harcamalarının kontrol edilmesi ile sınırlı kalmayacak, etkisi çok daha büyük olacak. Sadece tek bir kişinin yaptığı işlemin özelliklerinin incelenmesi kişinin gelirine göre hareket edip etmediğinden başlayarak, gelir kaynağına kadar ilerleyebilecek zincirleme bir bilgi akışını da sağlayacak. Bu sayede yani elektronik uygulamaların kullanımının yaygınlaşması ile birlikte para hareketlerinin takip ve kontrol edilmesi yönünde haklı bir ilerleme kaydedilmiş olacak. Bu noktada sadece kişilerin para hareketleri değil, şirketler arası para alışverişi de izlenebileceğinden, şeffaf bir ticaret ortamının sağlanması da mümkün olacak. Elektronik uygulamalar sayesinde ticaret daha güvenilir bir hale gelerek gelişecek.

Bugün birçok işletmenin en önemli kaygılarından biri, kayıt altına alınamayan işlemlerden doğan vergi açığının kapatılması dolayısıyla artan vergi oranları. İşletmelerin açık ve şeffaf bir şekilde hesap hareketlerini ortaya koyabilmesiyle birlikte daha adil vergi oranları ve vergi ödeme düzeni ortaya çıkacak. Böylece vergisini düzenli beyan ederek ödeyen mükellefler de bundan fayda sağlamış olacak.

Aslına bakarsanız bu karşılıklı kazanç sağlanacak bir yapının da temel taşlarını oluşturuyor; elektronik uygulamalar sayesinde kayıt altına alınan işlemler sayesinde vergi tutarlarının azalmasından, vergi oranlarının düşmesine, düzenli vergi ödemeleri sayesinde yaşanacak artışın bir geri dönüşü niteliğinde daha fazla devlet yardımı yapılmasından düzenli vergi ödemesi yapan işletmelerin daha az vergi ödemesinin sağlanmasına kadar pek çok gelişme yaşanabilir. Bütün bunların sonucunda da ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak yatırımlar artabilir.

Sözün özü; özel entegratörler aracılığı ile elektronik uygulamaların kullanılmaya başlanması, işletmenin karlılığının artmasından başlayarak ülke ekonomisinin gelişimine kadar uzanan zincirleme bir reaksiyonun fitilini ateşleyebilir. Peki, siz ne zaman harekete geçeceksiniz?

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?