Kapat

Geçici vergi dönemleri

Günlük dilde peşin vergi olarak da isimlendirilen geçici vergi, gelir vergisi ve kurumlar vergisinin üç aylık dönemler halinde ödendiği bir vergilendirme türü olarak tanımlanabilir.

16.11.2022

Geçici vergi dönemleri

Günlük dilde peşin vergi olarak da isimlendirilen geçici vergi, gelir vergisi ve kurumlar vergisinin üç aylık dönemler halinde ödendiği bir vergilendirme türü olarak tanımlanabilir. Geçici verginin peşin vergi olarak adlandırılması bu uygulamada verginin kişi ve kurumların yıllık kazançlarının netleşmesi beklenmeden üçer aylık kazançlar üzerinden hesaplanıp peşin olarak ödenmesinden kaynaklanır. Geçici vergi uygulaması serbest meslek erbabını, kurumlar vergisi mükelleflerini ve basit usulde vergilendirilenler hariç olmak üzere ticari kazanç sahiplerini kapsar.

Geçici vergi beyannamesi verilirken beyanname ile birlikte mükellefliğin türüne göre değişiklik gösteren bazı ek belgelerin de sunulması istenir. Serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin serbest meslek kazanç bildirimlerini, bilanço tutan mükelleflerin ve kurumlar vergisi mükelleflerinin gelir tablolarını, işletme defteri tutmakla yükümlü mükelleflerin ise hesap özetlerini geçici vergi beyannamelerine eklemeleri gerekir.

Geçici vergi dönemleri 2022

Herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmamak için geçici vergileri vaktinde ve eksiksiz ödemek büyük önem taşır. Dolayısıyla geçici vergi zorunluluğu olan kişi ya da kurumların geçici vergi dönemlerini takip etmeleri ve belirlenen tarihlere sadık kalarak beyannamelerini verip vergi ödemelerini yapmaları beklenir. Yıl içerisinde ödenen geçici vergi aynı yıl için hesaplanan gelir vergisi ya da kurumlar vergisinden düşülür ve mükellef geriye kalan tutarı ödemekle yükümlü olur. Yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisinin, ödenmiş olan geçici vergiden daha düşük bir tutarda olduğu durumlarda aradaki fark mükellefin diğer vergi borçlarından düşülür. Eğer mükellefin başka bir vergi borcu mevcut değilse yazılı talepte bulunduğu takdirde aradaki fark mükellefe iade edilir.

Geçici vergi dönemleri sene başından itibaren üç aylık periyotlar şeklinde planlanır ve her üç aylık vergi dönemini izleyen ikinci ayın on yedinci günü akşamı ödeme için son gün olarak belirlenir. Geçici vergi dönemleri 2022 yılına kadar bir sene içerisinde dört dönem olacak şekilde uygulanırken 26.10.2021 tarihli ve 31639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı kanun çerçevesinde bu sistemde bir değişikliğe gidildiği dikkat çeker. Değişiklikle birlikte, 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere dördüncü geçici vergilendirme döneminin kaldırıldığı ve üç geçici vergi dönemi düzenine geçildiği gözlemlenir.

2023 geçici vergi dönemleri belirlendi mi?

Geçici vergi dönemleri her sene aynı sistem ile planlandığından 2023 yılı için geçici vergi dönemlerinin 2022 yılı ile aynı doğrultuda olması beklenir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan Vergi Takvimi de geçici vergi mükelleflerinin vergi ödeme tarihlerini rahatlıkla takip etmesine imkân tanır. Güncel uygulamada herhangi bir değişiklik olmadığı sürece 2023 yılı için öngörülen geçici vergi dönemleri aşağıda incelenebilir.

  • Birinci dönem (ocak, şubat, mart ayları) için ödeme tarihi: 17 Mayıs 2023
  • İkinci dönem (nisan, mayıs, haziran ayları) için ödeme tarihi: 17 Ağustos 2023
  • Üçüncü dönem (temmuz, ağustos, eylül ayları) için ödeme tarihi: 17 Kasım 2023
Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?