Kapat

Gelir vergisi dilimleri

Gerçek kişilerden alınan bir vergi çeşidi olan gelir vergisi 193 numaralı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında düzenlenir. Gelir vergisinde gelir kavramı bir gerçek kişinin bir takvim yılı içerisinde elde ettiği irat ve kazançların tamamını karşılar.

11.11.2022

Gelir vergisi dilimleri

Gerçek kişilerden alınan bir vergi çeşidi olan gelir vergisi 193 numaralı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında düzenlenir. Gelir vergisinde gelir kavramı bir gerçek kişinin bir takvim yılı içerisinde elde ettiği irat ve kazançların tamamını karşılar. İrat ile kazanç terimleri ilk bakışta anlam olarak birbirine benzese de irat bir sermaye sayesinde elde edilen geliri, kazanç ise bir faaliyet sonucu sahip olunan geliri ifade eder.

İkametgahı Türkiye’de olanlardan, bazı istisnai durumlar dışında bir takvim yılı içerisinde altı aydan fazla bir süre boyunca sürekli olarak Türkiye’de yaşayanlardan, resmi daire ve kurumlara ya da merkezi Türkiye’de olan şirketlere bağlı olarak yurtdışında yaşayan ve yaşadıkları ülkede gelir vergisine tabi tutulmayan Türk vatandaşlarından hem yurt içinde hem de yurt dışında elde ettikleri gelir üzerinden gelir vergisi alınır. Türkiye’de yerleşmiş durumda olmayan gerçek kişiler ise sadece Türkiye’de ellerine geçen gelir üzerinden vergilendirilirler. Gelir vergisi kanununa göre gerçek kişilerin eline geçen aşağıdaki irat ve kazançlar gelir olarak değerlendirilir.

 • Menkul sermaye iratları
 • Gayrimenkul sermaye iratları
 • Ücretler
 • Ticari kazançlar
 • Serbest meslek kazançları
 • Zirai kazançlar
 • Diğer iratlar ve kazançlar

Gelir vergisi dilimleri 2022

Resmî Gazete’de ücret gelirleri ve ücret dışı gelirler için olmak üzere iki farklı gelir türü için paylaşılan gelir vergisi dilimleri 2022 değerleri aşağıda incelenebilir.

Ücret gelirleri için vergi dilimleri

 • 32.000 TL tutarına kadar %15
 • 70.000 TL’nin 32.000 TL'lik bölümü için 4.800 TL, fazlası içinse %20
 • 250.000 TL’nin 70.000 TL'lik bölümü için 12.400 TL, fazlası içinse %27
 • 880.000 TL’nin 250.000 TL'lik bölümü için 61.000 TL, fazlası içinse %35
 • 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL'lik bölümü için 281.500 TL, fazlası içinse %40

Ücret dışı gelirler için vergi dilimleri

 • 32.000 TL tutarına kadar %15
 • 70.000 TL’nin 32.000 TL'lik bölümü için 4.800 TL, fazlası içinse %20
 • 170.000 TL’nin 70.000 TL'lik bölümü için 12.400 TL, fazlası içinse %27
 • 880.000 TL’nin 170.000 TL'lik bölümü için 39.400 TL, fazlası içinse %35
 • 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL'lik bölümü için 287.900 TL, fazlası içinse %40

Gelir vergisi hesaplamaları gelir vergisi dilimleri baz alınarak yapılır, beyanname ve ödeme süreçleri ise gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşup oluşmama durumuna göre farklı şekillerde yürütülür. Sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan gelirler için izleyen yılın şubat ayının son gününe kadar gelir vergisi beyannamesinin verilmesi ve verginin ilk taksitinin ödenmesi gerekir. Verginin ikinci taksiti de haziran ayının son gününe kadar ödenir. Sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşmayan gelirler için ise gelir vergisi beyanname verme ve ilk taksit ödeme tarihi izleyen yılın mart ayının son günü olarak uygulanır. Verginin ikinci taksitinin ise temmuz ayının son gününe kadar ödenmesi beklenir.

İşçiler, sigortalı olarak çalışanlar ve kamu kurumlarında görev yapanların gelir vergisi süreci stopaj sistemi kapsamında işverenler tarafından yönetilir. Belirtilen iş gruplarında yer alan kişiler maaşlarını gelir vergisi düşülmüş olarak aldıklarından gelir vergisi beyannamesi ve ödemesiyle ilgili ek bir işlem yapmalarına gerek olmaz.

2023 gelir vergisi dilimleri ne zaman açıklanacak?

Gelir vergisi hesaplamalarında kullanılan vergi dilimleri her takvim yılı için yeniden belirlenir ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanarak tebliğ edilir. Gelir vergisi dilimleri resmî gazetede “gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife” olarak geçer. 2023 gelir vergisi dilimlerinin açıklanacağı tarih henüz belli olmasa da son üç yıl için ilgili tebliğlerin yayımlanma zamanları değerlendirilerek tarihle ilgili bir öngörüde bulunulabilir. Son üç yıla bakıldığında 2022 gelir vergisi dilimlerinin 21 Aralık 2021 tarihli, 2021 gelir vergisi dilimlerinin 29 Aralık 2020 tarihli ve 2020 gelir vergisi dilimlerinin ise 27 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazetelerde yayımlandığı görülür. Dolayısıyla 2023 gelir vergisi dilimlerinin de 2022 Aralık ayının son 10 günü içerisinde açıklanması beklenebilir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?