Kapat

İcra takibi nasıl yapılır?

İcra takibi, borçlu olan taraftan alacağı olan tarafın borcunu alamaması sonucunda resmi işlem başlatması olarak açıklanabilir. Alacaklı taraf, rıza ile ödenmeyen borcu temin etmek adına yetkili kurumlara başvurur ve sonrasında borçludan alacaklı olduğu miktarı tahsil etmek ister.

05.05.2023

İcra takibi nasıl yapılır?

İcra takibi, borçlu olan taraftan alacağı olan tarafın borcunu alamaması sonucunda resmi işlem başlatması olarak açıklanabilir. Alacaklı taraf, rıza ile ödenmeyen borcu temin etmek adına yetkili kurumlara başvurur ve sonrasında borçludan alacaklı olduğu miktarı tahsil etmek ister. Borcu tahsil edebilmek adına icra müdürlüklerinde işlem başlatılır ve resmi bir biçimde bu borcun tahsil edilme takibi de devam eder. İcra takibinin usulüne uygun biçimde başlatılabilmesi için icra dairesine takip talebinin iletilmesi gerekir. İcra takibinin başlatılması, borçlunun aleyhine olan bir senaryoyu da beraberinde getirir. İcra dairesine talep; yazılı, sözlü veya elektronik olarak yapılabilir. İcra takibini alacaklının kendisi yürütebileceği gibi avukat da yönetebilir.

İcra takibini başlatmak için borçlunun yaşadığı yerleşim bölgesindeki icra dairesine başvuru yapılır. Bu süreçte belgeler hazırlanır ve gerekli durumlarda mahkeme kararı çıkarılır. Alacaklı taraf, gerekli harç bedelini yatırdıktan sonra resmi olarak artık icra takibi başlar. Elbette icra takibine borçlunun itiraz hakkı da mevcuttur. Kambiyo senedine dayanan icra takibi, ilamlı icra takibi ve ilamsız icra takibi olmak üzere üç başlık altında icra hukukunda yeri vardır. İcra takibine ilişkin bu genel bilgilerden sonra, şimdi dilerseniz merak edilen diğer detaylara geçelim.

İcra takibi masraf hesaplama

İcra takibi için alacaklı taraf, bir dizi harç ve masrafı karşılamak durumundadır. Bu masraflar, icra takibi dosyasına eklenerek borçlu tarafa yüklenecektir. Peşin harç olarak bilinen bedel, takip değeri üzerinden belirlenir. İcra takibinin ilamlı ya da ilamsız olmasına göre harç ve masraflar değişkenlik gösterir.

İlamsız icra takiplerinde peşin harç ödenmez ancak diğer masraflar alacaklı tarafından karşılanır. Bu harç ve masrafları; başvuru harcı, vekâlet harcı, vekâlet pulu, tebligat ve dosya masrafları olarak sıralayabiliriz. İcra takibi için yapılacak bu harcamalar, her yıl özel durumlara göre değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla harcama kalemlerini güncel olarak incelemeniz önemli olacaktır.

Tahliye talepli icra takibi nedir?

Tahliye talepli icra takibi, taşınmazlar için kira bedelinin ödenmemesi veya kira sözleşmesinin bittiği durumlarda uygulanır. Tahliye talepli icra takibinde alacaklı tarafın yazılı veya sözlü bir sözleşmeye ihtiyacı vardır. Yine alacaklı tarafın elinde sözleşme bitiminde kiracının evi boşaltacağına dair tahliye taahhüdü bulunmalıdır. Eğer tahliye taahhüdü bulunuyorsa, ödeme emri değil direkt tahliye emri gönderilebilir.

İcra müdürlüğüne başvurulup borçluya, borcunun 30 gün içerisinde ödenmemesi durumunda taşınmazdan tahliye edileceği emri gönderilir. Borçlunun ise tebliğ edilen emre 7 gün itiraz hakkı vardır. Borçlunun itirazı halinde alacaklının itirazın kaldırılması veya iptali için başvurup icra takibi devam ettirebilir. 30 günlük süre içerisinde borç ödenmez ise alacaklı, borçluyu tahliye etmek için icra mahkemesinde dava edebilir.

Global satış icra takibi nedir?

Global satış icra takibi, “Global Satış” veya “Global Pazarlama” isimlerini kullanarak kişilere ulaşıp haklarında icra takibi başlatıldığını söyleyen firmanın dolandırıcılığıdır. Pek çok kişi bu konuda ne yazık ki ciddi mağduriyetler yaşamıştır. Özellikle internet üzerinden gelen mesajlara tıklayan kullanıcılar, haklarında icra takibi dosyası olduğuna dair mesajlar almaktadır. Bu dolandırıcılık eylemini yapan ve söz konusu firmaların isimlerini kullananlar hakkında yasal işlem yapmak adına gelen mesajları saklamanız tavsiye edilir. Ayrıca kimlik bilgisi, kredi kartı numarası gibi özel bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması gerekir. Şikayet, sözlük ya da forum sitelerinde global satış icra takibine dair binlerce postla karşılaşmak mümkündür.

İlamlı icra takibi

İlamlı icra takibi, mahkeme kararına göre uygulanan icra takibinin önemli bir türüdür. İlam, mahkemenin bir davayı nasıl sonuca bağladığını gösteren resmi belge olarak kabul görür. Mahkeme kararının “ilam” niteliğine sahip olmasından dolayı söz konusu icra takibi türü de “ilamlı” olarak adlandırılır. Bilindiği üzere Türkçede “ilam” kelimesi “bir şeyin resmi düzeyde bildirilmesi” anlamına gelir.

Alacaklı taraf borçlu tarafa karşı mahkeme ilamı ile icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatma hakkına sahiptir. İlamlı icra takibi talebinde bulunabilmek için mahkeme kararı, hakem kararı, noter senedi gibi belgelere ihtiyaç vardır. İlamlı icra takibini gerçekleştirebilmek adına kararın kesinleşmesi şarttır. Kararın kesinleşmemesi, alacaklıyı belli oranda zarara uğratabilir.

Herhangi bir icra dairesine başvuru yapılarak süreç başlatılabilir. İlamlı takipte peşin harç ödemesi yapılmaz. Ayrıca ilamlı icra takibinde ödeme emri değil icra emri gönderilir. Süreç, icra emrinin ardından haciz ve takibin kesinleşmesi olarak devam eder. Ardından haciz, satış ve paranın paylaştırılması olarak sonuçlanır. İlamda her ayrı kaleme ayrı ayrı faiz işletilebilir. Bu sebeple faizlere dikkat edilerek hareket edilmesi gerekir. 10 yıl süre ile işlem uygulanmayan ilamlı icra takibi dosyaları otomatik olarak düşer.

İlamsız icra takibi

İlamsız icra takibinde ise mahkeme ilamı olmadan icra dairesi aracılığıyla takip başlatılır. Alacaklı tarafın talebiyle ödeme emri gönderilir ve borçlu taraf emri aldığı zaman takip süresi başlamış olur. İlamsız icra takipleri genellikle para, teminat alacakları ya da taşınmaz tahliyesi gibi durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Bu alacakların mahkeme ile tespit edilmiş olmasına gerek yoktur.

Alacaklı taraf direkt olarak icra dairesine gidip başvuru yapar. İlamsız icra takibi kendi içerisinde de belli başlı türlere ayrılmaktadır. Genel haciz yolu ile takip, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazların tahliyesi yoluyla takip ve abonelik sözleşmesine özel haciz yoluyla takip gibi birçok çeşidi bulunur. İlamsız icra takibinde görevli ve yetkili kurumlar; yargıtay, icra dairesi, icra mahkemesi ve bölge adliye mahkemeleridir. Kambiyo senetlerine özgü icra takibi ilamsız bir icra takibi olmasına rağmen çok daha ayrıcalıklıdır. Bu opsiyon, icra takibinin alacaklı tarafı için daha hızlı bir sonuç yaratır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?