Kapat

İş kazası bildirimi nasıl yapılır?

İş kazası, bir kişinin çalışırken beklenmeyen bir olay sonucu yaralanması veya hastalık geçirmesi olayıdır. İş kazaları, ofisler, fabrikalar, inşaat alanları gibi her türlü işyerinde meydana gelebilir ve güvensiz çalışma koşulları, ekipman arızaları veya insan hataları gibi çeşitli etkenlerden kaynaklanabilir.

20.01.2023

İş kazası bildirimi nasıl yapılır?

İş kazası, bir kişinin çalışırken beklenmeyen bir olay sonucu yaralanması veya hastalık geçirmesi olayıdır. İş kazaları, ofisler, fabrikalar, inşaat alanları gibi her türlü işyerinde meydana gelebilir ve güvensiz çalışma koşulları, ekipman arızaları veya insan hataları gibi çeşitli etkenlerden kaynaklanabilir. İş kazalarının sık nedenleri arasında kaymalar, tökezlemeler ve düşmeler; bir nesnenin çarpması; ve zararlı maddelere maruz kalma sayılabilir.

İş kazaları, yaralanan birey ve işyeri için ciddi sonuçlar doğurabilir. Yaralanan çalışanlar tedavi gerekebilir ve bir süre çalışamayabilirler, bu da ücretlerde ve verimlilikte kayıp yaşanmasına neden olabilir. İşyerleri, iş kazasından sorumlu bulunursa hukuki ve iş kazası tazminatı gibi finansal sonuçlarla karşılaşabilir ve ayrıca olumsuz bir halk algısı ve ve itibarlarının zedelenmesi ile de karşı karşıya kalabilirler.

İş kazalarının önlenmesi için işyerleri, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve potansiyel riskleri azaltmak için önlemler almak sorumludur. Bu, risk değerlendirme yapılması, güvenlik prosedürleri ve protokollerinin uygulanması, çalışanlar için eğitim ve kaynaklar sağlanması ve ekipman ve tesislerin bakımı gibi çeşitli adımları içerebilir. İşyerleri ayrıca meydana gelen iş kazalarını ilgili otoritelere bildirme yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük yerine getirilmezse, cezalar, para cezaları ve diğer hukuki sonuçlar dahil olmak üzere uygulanabilir. İşyerleri için işyerinde güvenlik önceliği yapmak ve kazaların olmaması için gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, sadece çalışanların iyi olmasını korur, aynı zamanda işletmenin potansiyel finansal ve hukuki etkilerini de minimize eder.

İş kazası bildirim süresi ne kadar?

Türkiye'de iş kazalarının bildirim süresi yasal olarak belirlenmiştir. Ölüm veya yaralanma durumlarında bu süre 24 saattir. Diğer tüm iş kazaları için ise işyerinde yapılacak ilk işyeri hekimine bildirim yapılması gerekmektedir. Bu bildirimin yapılma süresi ise en geç 3 iş günüdür. Eğer işyerinde yapılacak ilk işyeri hekimi yoksa, en yakın sağlık kuruluşuna bildirim yapılması gerekmektedir. Bu bildirimin yapılma süresi de aynı şekilde en geç 3 iş günüdür. Bu süreler yasal olarak belirlenmiştir ve işveren tarafından mutlaka karşılanması gerekmektedir. Bu sürelerin aşılması halinde işveren hakkında yasal işlemler başlatılabilir.

İş kazası raporu nasıl hazırlanır?

Aklınıza iş kazası bildirimi nasıl yapılır sorusu gelmiş olabilir. Bunun cevabı iş kazası tutanağı hazırlamaktır. İş kazası raporu, işyerlerinde meydana gelen bir kazanın özet bilgilerini içeren bir belgedir. İş kazası raporu, İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nin 18. maddesi uyarınca işyeri sahibi veya yöneticisinin kaza bildirme yükümlülüğünü yerine getirir.

İş kazası raporu, kazanın nerede ve ne zaman meydana geldiği, kaza sonucu ne gibi zararların oluştuğu, kaza nedenlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan inceleme ve önleyici önlemlerin neler olduğu gibi bilgileri içermektedir.

İş kazası raporu, kazanın meydana geldiği işyerine en yakın İşyeri Hekimliği, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi veya ilgili mesleki kuruluşa bildirilir. Bu kuruluşlar, kaza bildirimleri doğrultusunda gerekli incelemeleri yapar ve önleyici önlemleri tavsiye ederler.

İş kazası raporunun hazırlanışı, işyeri sahibi veya yöneticisi tarafından yapılır. Rapor, işyerinde meydana gelen kazayı ayrıntılı olarak anlatacak şekilde doldurulur. Rapor, aşağıdaki bilgileri içermelidir:

Kazanın meydana geldiği tarih ve saat

Kazanın meydana geldiği yer

Kazada kimlerin yaralandığı veya öldüğü

Kazanın ne şekilde meydana geldiği

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan inceleme ve önleyici önlemler

İş kazası raporu, işyeri sahibi veya yöneticisi tarafından doldurulur ve İşyeri Hekimliği, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi veya ilgili mesleki kuruluşa bildirilir. Bu kuruluşlar, raporları doğrultusunda gerekli incelemeleri yapar ve önleyici önlemleri tavsiye ederler.

İş kazası bildirmeme cezası nedir?

Türkiye'de işyerlerinde meydana gelen kazaları bildirme yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük, Türkiye İş Kanunu'nun 50. maddesi ile İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nin 18. maddesi tarafından düzenlenmiştir. Bu mevzuat uyarınca, işyerlerinde meydana gelen kazaların en geç üç gün içinde İşyeri Hekimliği, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi veya ilgili mesleki kuruluşlara bildirilmesi zorunludur. Eğer işyeri sahibi veya yöneticisi bu yükümlülüğü yerine getirmezse, Türkiye İş Kanunu'nun 55. maddesi uyarınca ceza uygulanabilir. Bu ceza, işyeri sahibi veya yöneticisinin bir yıl içinde önceki kazalardan dolayı verilen cezaların toplamının üç katından fazla olmayacak şekilde belirlenir.

İş kazaları nasıl önlenebilir?

İş kazalarını önlemek için işyerinde güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bunun için öncelikle işyerinde meydana gelebilecek güvenlik risklerinin belirlenmesi ve bu riskleri azaltacak önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemler arasında şunlar sayılabilir:

Makine ve ekipmanların periyodik olarak kontrol edilmesi: Bu sayede makine ve ekipmanların çalışma durumlarının kontrol edilerek, arızaların önceden tespit edilebilmesi ve bu arızaların giderilmesi mümkün olacaktır. Bu sayede meydana gelebilecek kazalar önlenebilir.

Çalışanların güvenlik eğitimleri verilmesi: Çalışanların güvenlik konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, iş kazalarının önlenmesine yardımcı olacaktır. Örneğin, makine ve ekipmanların doğru bir şekilde kullanılması, tehlikeli maddelerle çalışırken dikkat edilmesi gereken kurallar gibi konuların çalışanlar tarafından bilinmesi, iş kazalarını azaltacaktır.

Tehlikeli maddelerin doğru bir şekilde saklanması ve kullanılması: Tehlikeli maddelerin yanlış bir şekilde saklanması ve kullanılması, iş kazalarının oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle, tehlikeli maddelerin doğru bir şekilde saklanması ve kullanılması önemlidir.

Uygun bir ilk yardım kitinin bulunması ve çalışanların bu konuda eğitilmesi, İş kazaları sırasında çabuk ve doğru bir şekilde ilk yardım yapılması, kazazedenin durumunun kötüye gitmesini önleyebilecektir. Bu nedenle, işyerinde uygun bir ilk yardım kitinin bulunması ve çalışanların bu konuda eğitilmesi önemlidir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?