Kapat

İşten çıkış için gerekli resmi adımlar

Çalışanın görevinden ayrılma süreci, hem işveren hem çalışan için önemli bir geçiş dönemi. Bu süreç istifa, işten çıkarılma ya da emeklilik gibi farklı nedenlerle meydana gelebilir. Etkili bir işten çıkış süreci, şirket ve çalışan arasındaki ilişkinin profesyonel ve olumlu bir şekilde sonlandırılmasını sağlar.

08.01.2024

İşten çıkış için gerekli resmi adımlar

Çalışanın görevinden ayrılma süreci, hem işveren hem çalışan için önemli bir geçiş dönemi. Bu süreç istifa, işten çıkarılma ya da emeklilik gibi farklı nedenlerle meydana gelebilir. Etkili bir işten çıkış süreci, şirket ve çalışan arasındaki ilişkinin profesyonel ve olumlu bir şekilde sonlandırılmasını sağlar. İşten ayrılma, çalışanın şirketteki son günlerini, varsa devir işlemlerini ve şirketle olan son iletişimlerini kapsar. Bu süreç hem şirketin hem çalışanın gelecekteki profesyonel yolları için önemlidir ve iyi yönetildiğinde, şirketin itibarını ve çalışanların memnuniyetini olumlu yönde etkileyebilir. 

İşten çıkış öncesi bilinmesi gerekenler

İşten ayrılma süreci, hem işveren hem çalışan için önemli bir geçiştir ve bu süreç çeşitli adımları içerir. Sigortalı işten çıkış durumunda ilk adım çalışana fesih kararının iletilmesi. Bu işlem yazılı bir bildirimle, genellikle işten çıkış dilekçesi aracılığıyla yapılır. Çalışanın işten ayrılmasını takiben, onun sorumluluklarının başka bir personele ya da takıma devredilmesi gerekir. Bu süreçte İnsan Kaynakları departmanı, boşalan pozisyon için uygun yeni bir yetenek arayışına girer. İşten ayrılma sürecinde, çıkış görüşmeleri veya anketler aracılığıyla çalışandan şirket hakkında geri bildirim almak önemli. Bu bilgiler şirketin gelecekteki personel yönetimi stratejilerini iyileştirmesine yardımcı olabilir. Ayrıca çalışanın şirket bilgilerine erişimi iptal edilmeli ve şirket tarafından verilen tüm malzemeler, ekipmanlar ve belgeler geri alınmalı.

Mali süreçler açısından İnsan Kaynakları veya muhasebe departmanı, çalışanın bordrosunu işlemeli ve herhangi bir yarım kalmış maaş veya tazminat ödemelerini tamamlamalı. İşten çıkış belgesi, bu sürecin resmi bir parçasıdır ve çalışanın sigortalı olarak işten ayrıldığını belgeler. Çalışanın işten ayrılma süresi, işten çıkış nedenlerine ve ihbar süresine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu süre bir gün olabileceği gibi, bazı durumlarda birkaç ayı da bulabilir. Her durumda, işten çıkış sürecinin profesyonel, düzenli ve yasalara uygun bir şekilde yürütülmesi, hem işverenin hem çalışanın çıkarına olur.

Gerekli evraklar ve ihbar süresi

Çalışanın işten ayrılma süreci, dikkatle yönetilmesi gereken bir prosedürleri içerir. Bu süreçte işverenin yerine getirmesi gereken belirli yükümlülükler var. Öncelikle çalışanın sunması gereken istifa dilekçesi ya da işveren tarafından verilen fesih bildirimi, işten ayrılma sürecinin başlangıcını işaret eder. Ayrıca taraflar arasında herhangi bir alacak veya borç kalmadığını belirten bir ibraname hazırlanması önemli. SGK işten ayrılış bildirgesi, işçinin sigorta işlemlerinin düzenlenmesi için gereklidir ve işten çıkışın resmiyet kazanmasını sağlar. İşveren, ihbarname aracılığıyla çalışanına ihbar süresini bildirmekle yükümlü. Ayrıca çalışanın görev süresi boyunca aldığı hizmetlerin kaydını içeren hizmet belgesi de verilmeli.

İşten çıkış ihbar süresi, çalışanın kıdeme bağlı olarak farklılık gösterir. Örneğin, 6 aydan kısa süre çalışmış bir işçi için ihbar süresi 14 gün iken, 3 yıldan fazla çalışmış bir işçi için bu süre 56 güne kadar çıkabilir. “İşten çıkış bildirgesi ne zaman verilir” sorusuna gelince, bu bildirge genellikle işten çıkış sürecinin başlangıcında verilir ve tüm sürecin yasal olarak kayıt altına alınmasını sağlar. İşten çıkan çalışanın çıkış bordrosu ve varsa kıdem ve ihbar tazminatı bordroları da hazırlanmalı. Eğer çalışan haklı fesih sebebiyle ayrılmışsa, bu durumu destekleyen belgeler de toplanmalı. İşçiye yapılan her türlü bildirim, noter kanalıyla yapılan ihtarnameler de dahil olmak üzere, kayıt altına alınmalı.

Çalışanın kalan yıllık izinlerinin ödendiğine dair belge ve tüm haklarının ödendiğine dair makbuz ve ibraname işten çıkış dosyasında bulunmalı. İşçiye işten ayrılırken verilen bonservisin, işçi tarafından imzalanmış kopyası da saklanmalı. Bu belgeler, işten çıkış bildirim süresi boyunca hem işverenin hem çalışanın haklarını koruma altına alır.

İşten çıkış belgesi

Çalışanların işten ayrılma süreci, işverenler için önemli bazı yasal yükümlülükleri içerir. Bu süreçte en önemli adımlardan biri, işten çıkış bildirgesi bilgilerinin doğru şekilde doldurulması ve zamanında SGK’ya iletilmesi. İşten çıkış sürecinde, işverenin çalışanın sigorta işlemlerini sonlandırmak için e-sigorta kanalı üzerinden elektronik ortamda bildirim yapması gerekir. Bu bildirgede çalışanın kimlik bilgileri, adresi, sosyal güvenlik bilgileri ve işten çıkış nedeni gibi bilgiler yer alır. İşten çıkış işleminin yasal süresi, çalışanın işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde gerçekleşmesi gerekir. Eğer bu süre içinde bildirge verilmezse, işveren yasal yaptırımlarla karşılaşabilir.

İşten çıkış kodları, çalışanın işten ayrılma sebebini belirten önemli unsurlar. Bu kodlar, SGK’ya yapılan bildirimde yer alır ve çalışanın neden işten ayrıldığını gösterir. Örneğin, deneme süresi içinde iş sözleşmesinin feshedilmesi, belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi ya da işveren tarafından sonlandırılması gibi çeşitli durumlar için farklı kodlar bulunur. Bu kodlar çalışanın işten çıkış sebebini net bir şekilde tanımlar. “İmza atmadan işten çıkış olur mu” sorusuna gelince, işten çıkış işlemleri genellikle çalışanın bilgisi ve onayı ile gerçekleştirilir. Ancak bazı durumlarda işverenin tek taraflı bildirimiyle de işten çıkış işlemi yapılabilir. Bu durumda işverenin yasal süreçlere uygun hareket etmesi gerekir.

“İşten çıkış belgesi nasıl alınır “sorusu ise işten ayrılan çalışanlar için önemli. Belge, işten çıkış bildirgesinin işveren tarafından doldurulup, SGK’ya sunulmasının ardından elde edilir. Çalışan, işten çıkış belgesini işverenden talep edebilir. “İşten çıkış kodu nasıl öğrenilir” sorusu, işten çıkan çalışanın işten ayrılma sebebini anlamak için önemli bir bilgi. Bu kod işten çıkış bildirgesinde yer alır ve çalışan bu bilgiyi işverenden veya SGK’dan öğrenebilir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?