Kapat

Kapasite raporu nasıl alınır?

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının sermaye detayları, üretim kapasitesini, üretimde kullanılan makinelerin kodları, makine cinsleri,  teknik alt yapı özellikleri, yerli veya ithal malzeme kullanım detayları, hammadde ve işçilik hesaplamalarının raporlandığı ve ilgili birimlerce onaylandığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

21.09.2022

Kapasite raporu nasıl alınır?

Kapasite raporu; üretim sektöründe faaliyet gösteren, sanayi odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan firmaların, mevcut makine parkını, sermaye ve istihdam bilgilerini, irtibat bilgileri, kullandıkları hammaddeleri ve bir yıllık süre içerisinde ne kadar üretim yapabileceklerini gösteren önemli bir belgedir.

Bir ülkenin sanayi sektöründeki üretim gücünü tespit etmek, ekonomik planlarını düzenlemek ve stratejik gelişimleri ile ilgili gerekli hedefleri kurgulamak amacıyla düzenlenen kapasite raporları, ülkemizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin onayı ile verilmektedir.

Kapasite raporlarının düzenlenebilmesi için firmaların, öncelikle ticaret sicile tescilleri ve şirketin bulunduğu bölgedeki sanayi odasına üye olmaları gerekliliği bulunmaktadır.  Firmaların bağlı bulundukları sanayi odaları aracılığıyla ilgili bakanlık tarafından atanacak uzmanların; kuruluş bilgileri, üretim konuları, makine parkları, yıllık üretim kapasiteleri,  kullanılan hammaddeler, sermaye ve işgücü ile ilgili konuları tespiti ardından düzenlenecek raporlar TOBB onayına sunulmaktadır. 

Kapasite raporu nedir?

Kapasite raporu nasıl alınır sorununun kapsamlı cevabını vermeden önce; raporun içeriğini ve amacını detaylandırmak doğru olacaktır.

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının sermaye detayları, üretim kapasitesini, üretimde kullanılan makinelerin kodları, makine cinsleri,  teknik alt yapı özellikleri, yerli veya ithal malzeme kullanım detayları, hammadde ve işçilik hesaplamalarının raporlandığı ve ilgili birimlerce onaylandığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir. Kısaca firmaların ortaklık yapısından kuruluş açmalarına, üretimden satışa kadar olan tüm işleyiş süreçlerinin detaylarını içeren, kapsamlı bir kimlik kartı olarak da tanımlanabilir.

Kapasite raporu almak zorunlu mudur?

Kapasite raporu; firmaların ihracat, ithalat, gümrük işlemleri, resmi ve özel ihalelere katılımı, yatırım teşvik belgesi alması veya üretim için gerekli enerjinin indirimli alınması gibi birçok bürokratik işlemde beyan edilmesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin onayından geçmesi zorunlu olan bir belge niteliğini taşımaktadır.

Kapasite raporu nasıl alınır?

Kapasite raporu alacak olan firmanın kullanacağı hammadde detaylarından makine detaylarına, teknik üretim süreçlerinden, işçilik saat hesaplamalarına, kiradan enerji giderlerine kadar hazırlanacak kapsamlı ve uzmanlık gerektiren bir çalışmayı gerektiren işlemler, firmaların kendi olanakları ile gerçekleştirilebileceği gibi, bu konuda destek veren firmalar aracılığıyla da daha profesyonel şekilde yürütülebilmektir.

Bağlı bulunulan sanayi odasına yapılacak başvurularda firmalardan istenilecek başlıca dökümanlar şunlardır:

1-      Sanayi odasından temin edilecek müracaat formlarının eksiksiz olarak doldurulmuş nüshaları, 

2-      Firmanın kuruluş belgeleri, imza sirküleri, resmi gazete yayını, ticaret odası kayıt belgeleri,  sanayi sicil belgeleri, vergi levhası kopyaları, işlemleri takip edecek kişi veya aracı danışmanın, firmayı temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikleri,

3-      İşyeri tapu ve / veya kira belgeleri,

4-      Personele ait  iki ayın SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,

5-      İşyerinde kullanılan tüm makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı listeleri, fatura veya kira belgeleri

6-      Firmaya ait kalite belge sertifikalarının kopyaları,

7-      CE belgesi, marka tescil belgesi, patent kullanım belgeleri gibi önemli belgeler ve üretim içeriğine göre ( gıda, kimyasal, maden vs..) değişiklik gösterebilecek diğer evrakların eksiksiz şekilde hazırlanarak sanayi odalarının başvuru merkezlerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Kapasite raporu yenileme

Başvuru ve inceleme süreçleri ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onayı ile geçerliliğini kazanacak olan kapasite raporlarının süreleri 2 yıl ile kısıtlıdır. Firmalar, her iki senenin sonunda veya bu süre içinde adres değişikliğinde bulundukları takdirde, kapasite raporlarını yenilemek ve güncellenen evraklarıyla beraber bağlı bulundukları odalara başvuru yapmak zorundadırlar.

Kapasite rapor tarihinin bitiminden en az 1 ay önce yine aynı adımlar takip edilerek, kapasite yenileme başvuruları yapılmalıdır.

Kapasite raporu sorgulama nasıl yapılır?

Kalite raporu sorgulamaları; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde özel izne tabi olarak gerçekleştirilebilir. Sektörler veya ülkemiz genelinde üretim sanayi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler için başvuru noktası TOBB’dir.

Türkiye genelinde kapasite raporu almış olan tüm firmaların kapsamlı bilgilerini veritabanında işleyen TOBB;  sektörler bazında detaylı bilgileri ve ülke genelinde sanayinin genel durumunu en geniş şekliyle ancak özel başvuru ve izinler dahilinde, firma bilgilerinin gizliliğini de göz önünde bulundurarak kullanıcılara sunmaktadır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?