Kapat

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir, Kimlere Verilir?

Kısa Çalışma Ödeneği, zorlu ekonomik koşullarda işçinin işini kaybetmesinin önüne geçen bir uygulamadır.

08.04.2022

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir, Kimlere Verilir?

Kısa Çalışma Ödeneği, zorlu ekonomik koşullarda işçinin işini kaybetmesinin önüne geçen bir uygulamadır. Bu ödenek ile devlet işveren yerine işçiye ödeme yaparak işverenin o işçiyi işten çıkarmasını engeller. Ancak burada sağlanması gereken birtakım şartlar bulunur. Kısa Çalışma Ödeneği’ne dair aklınıza takılan soruların cevaplarını yazının devamında bulabilirsiniz.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Kısa çalışma ödeneği, iş yeri bünyesindeki mevcut çalışmanın belirli zorlayıcı sebepler sonucunda tamamen durdurulması ya da işçilerin olağan mesai saatlerinin altında çalışması halinde işçilere ödenen finansal destek tutarlarıdır. Kısa çalışma ödeneği, olağanüstü durumun ilan edilmesinden hemen sonra başlayarak en fazla 3 ay süre ile işçiye ödenir. Ancak bu sürenin uzaması halinde, Bakanlar Kurulu kararıyla kısa çalışma ödeneği süresi artırılabilir.

İşçilerin çalışmadığı günlere ait ücreti hesaplanır ve İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden işçiye ödenir. İşçiye ödenecek olan tutar, işçinin brüt ücretinin %60’ıdır.

Kısa Çalışma Ödeneği Kimlere Verilir?

Kısa Çalışma Ödeneği, bir işverene bağlı olarak çalışan ve çalıştığı iş yerinin zorunlu olarak iş saatlerinin azaldığı ya da tamamen faaliyetlerin durduğu hallerde işçilere ödenir. Peki zorunlu durumlar nelerdir?

Genel ekonomik kriz:

Ulusal ya da uluslararası ekonomide yaşanan sıkıntıların, ülke ekonomisini ve iş yerlerini olumsuz etkilemesi durumudur.

Bölgesel kriz:

Ulusal ya da uluslararası yaşanan olumsuzluklar sebebi ile bir ilin ya da bölgenin bünyesinde bulunan iş yerlerinin zor koşullar altına girmesi ve ekonomik olarak sıkıntı yaşaması halidir.

Sektörel kriz:

Ulusal ya da uluslararası ekonomide yaşanan olumsuzlukların belirli sektörleri negatif yönde etkileyerek o sektöre ait iş yerlerini zor duruma sokması halidir.

Zorlayıcı sebepler:

Deprem, yangın, salgın gibi işverenin dışında gelişen dışsal etkiler sonucu iş yerinde geçici olarak çalışma süresinin azaltılması ya da tamamıyla durması halini ifade eder.

İş yerlerinin bu sayılan kriz çeşitlerinden en az bir tanesini yaşaması halinde, o iş yeri bünyesinde çalışan işçilere Kısa Çalışma Ödeneği verilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Şartları Nelerdir?

Kısa Çalışma Ödeneği şartları pandemi sebebiyle 2020 yılı itibarıyla değişti. Peki güncel Kısa Çalışma Ödeneği şartları nelerdir?

  • İşçinin, kısa çalışmanın başladığı tarihe kadar son 60 gün hizmet akdinin bulunması,
  • İşçinin son 3 yılda en az 450 gün prim ödemiş olması,
  • İş müfettişlerinin yaptığı incelemelerde kısa çalışmaya katılacak olan işçilerin isimlerinin listesinin işveren tarafından oluşturulmuş olması gerekir.

Kısa Çalışma Ödeneği’nde Sigorta Primi Yatıyor mu?

Belirli zorlayıcı durumları içeren süreçte yapılan kısa çalışma ödeneklerinde işçinin Genel Sağlık Sigortası primi ödenmeye devam eder. Ancak işçinin emekliliği için gerekli olan uzun ve kısa vadeli sigorta kollarına herhangi bir ödeme yapılmaz.

Peki bu dönemde SGK bildirimi nasıl yapılır?

İş yerinde faaliyet tamamen durmuş ise SGK bildiriminde çalışılan gün sayısı “0”, eksik gün sayısı ise “30” olarak bildirilir. Eksik gün sebebi bölümüne 18 kodu ile “Kısa Çalışma Ödeneği” seçilir.

Eğer iş yeri faaliyetleri kısmi olarak durduysa, çalışılan gün ile çalışılmayan gün sayıları buna göre bildirilir ve yine 18 kodu ile bildirim yapılır.

Kısa Çalışma Ödeneği’nde İşçi Kaç Gün Çalışır?

Kısa çalışma döneminde işçi, haftada en fazla 30 saat çalışabilir. Kısa çalışma süresince işveren, işçiyi yine tam zamanlı olarak çalıştırırsa ücreti eksik ödemek durumunda kalır. İşveren bu süreçte işçiyi haftada 30 saati geçmeyecek şekilde dilediği süre kadar çalıştırabilir.

Kısa çalışma süreci boyunca kimi işveren çalıştırdığı işçiye kendisi de ödeme yaparak ücretteki farkı kapatabilir. Ancak kanunda işveren için böyle bir zorunluluk bulunmaz. Çünkü işveren Kısa Çalışma Ödeneği’ne zorunlu sebeplerden ötürü başvurur. Bu durumda devlet, işverenin ödeme gücünün azaldığını düşünerek işçiye, İşsizlik Fonu üzerinden ödeme yapar. Bu ödeme en az işçinin aldığı brüt ücretin %60’ı ve en fazla brüt asgari ücretin %150’si olacak şekildedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?