Kapat

KOBİ Destek kredisi

Son dönemlerde adını sıklıkla duyduğumuz KOBİ kavramının açılımı, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler” biçimindedir. Genel olarak KOBİ, personel sayısının 250’nin altında olduğu ve senelik cironun 40 milyon Türk lirasını geçmeyen işletmeleri ifade etmek için kullanır.

27.10.2022

KOBİ Destek kredisi

Son dönemlerde adını sıklıkla duyduğumuz KOBİ kavramının açılımı, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler” biçimindedir. Genel olarak KOBİ, personel sayısının 250’nin altında olduğu ve senelik cironun 40 milyon Türk lirasını geçmeyen işletmeleri ifade etmek için kullanır.

Büyük çaplı işletmelerle mukayese edildiğinde görece güçsüz olsalar dahi sayı olarak fazla olmalarından dolayı bu tip işletmeler, ekonominin büyük bir parçası olarak görülür. Tam da bu nedenlere gerek devlet gerekse de çeşitli bankalar KOBİ’leri geliştirmek adına birçok destek paketi oluşturur.

KOBİ destek kredisi, söz konusu paketlerin içerisinde en çok ilgi gören seçeneklerden bir tanesidir. Bu ve benzer kredilerin en önemli özelliği, görece çok daha düşük faizlere sahip olmaları ve belli bir süre ödeme erteleme ayrıcalığı tanımasıdır. Bu içeriğimizde KOBİ destek kredisi şartlarına, KOBİ destek kredisinin nasıl alınacağına ve kredi başvurularının nasıl yapılacağına kısaca göz atacağız.

KOBİ destek kredisi şartları nelerdir?

KOBİ’ler Türkiye ekonomisinin bel kemiği olarak kabul görülür. Yüksek hacimli şirketlere kıyasla katma değer yaratma konusunda çok daha özel bir potansiyele sahiptirler. Öte yandan bu tarz işletmeler, bilhassa ekonominin durgun ya da belirsiz olduğu dönemlerde mutlak suretle desteklenmesi ve gelişimine katkı sunulması gereken işletmelerdir.

Günümüz ekonomisine bakıldığı zaman KOBİ’lerin esasen ekonominin büyük bir çoğunluğunu oluşturduğu görülür. KOBİ destek kredileri adından da anlaşılacağı üzere KOBİ girişimcilerine kısa ve uzun vadede ekonomik düzeyde destek sağlar. KOBİ’lerin bu hibe desteğini almak için öncelikle resmi bir talep oluşturmaları gerekir. Bu talebin ardından krediyi veren kurum, işletmeye dair çeşitli incelemeler gerçekleştirir.

Krediyi alabilmenin en önemli koşullarından biri, söz konusu işletmenin devlet kurumlarına hali hazırda bir borcunun bulunmamasıdır. Özellikle banka kredi notları riskli düzeyde olan işletmelerin bu krediyi alma olasılıkları görece zayıflar. Diğer önemli kriterlerden biri de işletmeye dair herhangi bir ipotek kaydının olmamasıdır. Bazı özel durumlar için ipotek temini ve kefil talep edilir. Bazı bankaların bu süreçte kendilerine özgü bazı koşulları da olabilir.

Adayların, KOSGEB tarafından sunulmuş olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programı’nın tamamlanmış olmaları beklenir. 18 yaşından büyük olan tüm girişimcilerin bu programdan yararlanma hakkı bulunur. Son olarak bankalar kredi sürecinde vergi levhası, imza örnekleri, sicil kayıt örneği ve bilanço tablosu gibi evraklar talep edebilir.

KOBİ destek kredisi nasıl alınır?

KOBİ destek kredilerinden yararlanmak için her şeyden önce sahibi olduğunuz işletmenizin ilgili KOBİ statüsünde bulunması gerekir. İşletmenizin bu sınıfta kabul görebilmesi için çalışan sayısı ve gelir durumu önemli bir kriterdir. Mali bilanço ve çalışan sayısı gibi iki temel kriter sonucunda işletmenizin bir “küçük işletme” olduğu sonucu çıkarılırsa, KOBİ destek kredilerine başvurma hakkınız doğar.

Destek ve hibe programları KBS üstünden gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla küçük işletmelerin önce Kamu Hesapları Bilgi Sistemi’ne kayıt olmaları gerekir. Burada bulunana KOSGEB veri tabanına kayıt olmak ve hemen ardından KOBİ beyannamesini doldurmak, kritik bir aşamadır. Eğer başvuruda bulunulan işletmenin sermayesi bulunmuyorsa bu durumda ne yazık ki destek paketlerinden yararlanamaz.

Bilindiği üzere KOSGEB, KOBİ’lerin bütün masraflarını karşılamak yerine belirli oranlarda hibe desteği sağlar. Bu arada çeşitli ekipmanlar adına talep edilen destekler sonrasında, işletmenin 3 sene boyunca denetlendiğini de anımsatalım.

KOBİ destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Bilindiği üzere KOSGEB destekleri özellikle emekleme aşamasında bulunan işletmeler adına hayati bir öneme sahiptir. Bu avantajlı kredi desteklerinden yararlanmak adına birçok girişimci şansını denemektedir. Fakat KOBİ destek kredilerinin özellikle belli iş kollarına öncelik verdiğini de hatırlatmak gerekiyor.

Madencilik, imalat, atık yönetimi faaliyetleri, elektrik ve iklimlendirme üretimi, bilgi ve iletişim, eğitim, idari faaliyetler, sigorta faaliyetleri, kültür, sanat ve spor faaliyetleri, önceli verilen alanlardan bazılarıdır. KOBİ’lerin finansman destek programından yararlanmaları için KOSGEB resmi sitesinin e-hizmetler alanı üzerinden kayıt yapmaları gerekir. İşletmelerin veri tabanına tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde girmeleri çok önemlidir.

Dolduracağınız KOBİ beyannamesi sayesinde bağlı bulunduğunuz KOBİ sınıfınız tespit edilecektir. Bu işlem sonrasında protokolde bulunan bankalara daha önceden belirlenmiş olan limit düzeyindeki krediler için başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvurudan kısa bir süre sonra banka gerekli incelemeleri yapacak ve size yanıtını resmi olarak sunacaktır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?