Kapat

Kümülatif vergi matrahı nedir?

Kümülatif vergi matrahı, her sene değişerek sene başında sıfırlanır. Ücretli çalışanlar için her ay hesaplanan tutar, aylık gelirin brüt miktarı üzerinden genel sağlık ve işsizlik sigortası paylarının hesaplanması üzerinde bulunur.

17.11.2022

Kümülatif vergi matrahı nedir?

Kümülatif vergi matrahı, her sene değişerek sene başında sıfırlanır. Ücretli çalışanlar için her ay hesaplanan tutar, aylık gelirin brüt miktarı üzerinden genel sağlık ve işsizlik sigortası paylarının hesaplanması üzerinde bulunur. Brüt tutardan kümülatif vergi matrahı çıkarıldıktan sonra net maaş belirlenir. Her ay artarak ilerlediği için kümülatif bir değerdir. Önceki ayın toplamına eklenerek ilerleyen bir tutar olan kümülatif vergi, çalışanların dahil olduğu gelir vergisi dilimi üzerinden hesaplanır. Kısaca KGVM olarak isimlendirilen kümülatif vergi matrahı, her ay işverenler tarafından ödenir. Her bir çalışan işçi için aylık olarak hesaplanan ve ödenen tutar sonucunda net maaş elde edilir. Genel olarak kümülatif vergi matrahı, çalışanın hangi vergi dilimine dahil olduğunun belirlenmesini sağlar. Ardından elde edilen değer üzerinden gelir vergisi ödenir. Her ay sonucunda elde edilen tutarın hesaplanması yoluyla elde edildiği için kümülatif vergi matrahı ismi verilir. Çalışan adına işveren tarafından ödenen bir tutar olmasına rağmen günlük hayatta iş görüşmeleri yapılırken net miktar üzerinden görüşmeler yapıldığı için bu kavramın anlamının iyi bir şekilde anlaşılması önemlidir. Her yıl asgari maaşın değişimiyle beraber dahil olunan vergi dilimi de değiştiği için çalışanların kümülatif vergi matrahının ne olduğunu bilmelidir. Kesintiler sonucunda elde kalan tutar üzerinden gelir vergisi hesaplaması yapıldığı için işleyişin ne olduğu hakkında her çalışanın bilgi sahibi olması gerekir.

Kümülatif vergi matrahı hesaplama nasıl yapılır?

Kümülatif vergi matrahı hesaplaması her yıl değişen oranlar üzerinden yapılır. Genel olarak brüt maaş üzerinden yapılan kesintiler sonucunda her ay yığılarak ilerleyen bir değer olduğu için çalışanların konu hakkında bilgili olması gerekir. Her ne kadar işverenler tarafından ödenen bir miktar olsa da iş görüşmeleri sırasında maaş belirlenirken çalışanlar hesaplamanın nasıl yapıldığını bilirse maaş beklentilerini daha iyi bir şekilde belirleyebilir. Kümülatif vergi matrahı en temel haliyle aylık gelirden genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası işçi payı kesintisi yapılarak hesaplanır. Yapılan kesintiler sonucunda elde kalan miktar gelir vergisi matrahını verir. Kesintiler toplamı da vergi dışı kazanç olarak nitelendirilir. Gelir vergisi, kesintiler yapıldıktan sonra kalan miktar üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama, işverenler tarafından her ay her çalışan için ayrı olarak belirlenir. Böylece alınan maaşa göre dahil olunan vergi dilimi kişi özelinde değişkenlik gösterir. Gelir vergi matrahın hesaplaması brüt ücret üzerinden yapılan kesintilerin sonucunda hesaplandığı için çalışanların işe girmeden önce hesaplamanın nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Kümülatif vergi matrahı hesaplaması her ayın Ocak ayında yapılmaya başlanır. Ardından Şubat ayında elde edilen değer Ocak ayında hesaplanan matraha eklenerek yeni vergi matrahı belirlenir. Önceki matrahına eklenerek ilerlendiği için kümülatif bir değer olur. Kümülatif bir değer olduğu için her ay gelir vergisi kesintileri de artarak ilerler. Her yıl belirlenen oranlara göre değişmekle beraber genellikle Ocak ayıyla Aralık ayında gelir vergisi kesintileri değişkenlik gösterir. Toplanarak ilerleyen bir değer olduğu için her ay çalışanın vergi dilimi değişerek kesilecek tutar da farklılık gösterir. 

Kümülatif vergi matrahı nereden alınır?

Kümülatif vergi matrahı çalışılan işyerlerinden alınır. Eğer yıl içerisinde yeni bir yerde çalışılmaya başlanırsa istendiği durumlarda eski işyerinden kümülatif vergi matrahının temin edilmesi gerekir. Bununla beraber aynı takvim yılında farklı bir işyerinde çalışılmaya başlandığında kümülatif vergi matrahı yeni işyerine taşınmaz. Eğer aynı işverene bağlı farklı bir kurumda çalışmaya başlarsanız kümülatif vergi matrahını taşımanız gerekir. Çünkü işyerleri her ay önceki ay üzerinden yeni hesaplamalar yaptığı için her ay net maaşta değişiklikler olur. Çalışan adına işveren tarafından ödenen vergilerin doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için kümülatif vergi matrahının önceki işyerinden temin edilmesi önemlidir. Aralık ayı da dahil olmak üzere yıl içinde herhangi bir zamanda aynı kurum altında iş değişikliği yaparsanız ne zaman olduğu fark etmeksizin kümülatif vergi matrahını taşımanız gerekir. Her ne kadar kümülatif vergi matrahı yeni işyerleri tarafından talep edilmese de istendiği durumlarda eski çalıştığınız kurumdan temin edebilirsiniz. Yeni bir kurumda çalışmaya başlarsanız kümülatif vergi matrahı işyerine taşınamayacağı için hesaplamanın yeni baştan yapılması gerekir.

Kümülatif vergi matrahı 2022

Kümülatif vergi matrahı, brüt maaşınızdan yapılan kesintiler sonucunda elde kalan net maaş üzerinden vergi hesaplamaları yapılmasını sağlar. 2022 yılında net maaşınız asgari maaşı geçerse asgari maaş tutarı çıkarılarak vergi hesaplaması yapılır. Her ay çalışanlar için ayrı olarak hesaplanan vergi tutarı, %15 ile %40 arasında değişiklik gösterir. Kümülatif vergi matrahı sonucunda çalışanın hangi dilime dahil olduğu belirlendikten sonra gelir vergisi alınır. Örneğin, ikinci vergi dilimine denk geliyorsanız brüt maaşınızdan birinci vergi diliminin tutarı çıkarılarak kalan miktar üzerinden vergi oranı hesaplanır. Kümülatif vergi matrahı hakkında daha iyi bir şekilde bilgi edinerek maaş beklentilerinizi doğru temeller üzerine yapılandırabilir, yıl boyunca katlanarak artan kümülatif vergi matrahı ışında daha doğru hesaplamalar yapabilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?