Kapat

Medikal e-Fatura Tebliğinde Neler Var, Tebliğin Detayları Nelerdir?

Vergi Usul Kanunu 509 numaralı tebliğde yapılan değişikliğe göre sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç ya da etken madde temin eden tüm mükellefler e-Fatura uygulamasına 01.07.2021 tarihi itibarıyla geçmek zorundadır.

08.04.2022

Medikal e-Fatura Tebliğinde Neler Var, Tebliğin Detayları Nelerdir?

Vergi Usul Kanunu 509 numaralı tebliğde yapılan değişikliğe göre sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç ya da etken madde temin eden tüm mükellefler e-Fatura uygulamasına 01.07.2021 tarihi itibarıyla geçmek zorundadır. Bahsi geçen mükellefler aşağıdaki gibidir:

 • Hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri,
 • Diyaliz merkezleri
 • Sağlık Bakanlığı ruhsatı bulunan diğer özelleşmiş tedavi merkezleri,
 • Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri,
 • Laboratuvarlar,
 • Eczane, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri,
 • Optisyenlik müesseseleri,
 • İşitme merkezi,
 • Kaplıcalar,
 • Beşeri tıbbi ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri,
 • Ecza depolarıdır.

Yayınlanan yeni tebliğe göre sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç ya da etken ham madde temin eden tüm mükelleflerin 01.07.2021 tarihi itibarıyla brüt satış hasılatı gözetilmeksizin e-Fatura uygulamasına geçmeleri gerekir.

e-Fatura’nın Sağlayacağı Temassızlığın Sağlık Sektöründe Faydaları Nelerdir?

Medikal alanda gerçekleşmesi beklenen elektronik faturaya geçme zorunluluğu ile elden ele dolaşan ve temas etme ihtimali fazla olan fiziki belge hazırlama işlemi ortadan kalkmış olur. Özellikle hastanelere her gün yüzlerce, hatta binlerce hastanın geldiği ve her birine dosya açıldığı düşünüldüğünde hastanelerin arşiv alanına ne kadar ihtiyaç duyduğu tahmin edilebilir. Ancak, elektronik fatura sistemi sayesinde muhasebe işlemlerinin dijital alana kayması ile bu alanda ihtiyaç duyulan fiziki arşiv alanının ortadan kalkması, hastanelerin üzerindeki külfeti mümkün olduğunca azaltan unsurlardandır.

Fiziksel temasın en aza indirilmesinin hijyenik olarak da daha sağlıklı bir ortam oluşturduğu, özellikle Covid-19 salgını ile birlikte açıkça kendini göstermiştir. Temasın mümkün olduğunca azaltılmasının oldukça önemli olduğu bugünlerde özellikle sağlık sektörünün bu konudaki hassasiyeti daha da artmaktadır. Temassızlığın sağlık üzerindeki riskleri en aza indirdiği gerçeğinden yola çıkıldığında elektronik fatura sistemine geçişin bu sektör üzerinde oldukça makul bir uygulama olduğu görülebilir.

e-Fatura sistemine geçiş aynı zamanda fatura düzenleme, muhafaza etme ve iletme gibi işlemlerde hızı ön plana çıkaran, düşük maliyet garantisi sunan bir işlemdir. Ayrıca, e-Fatura hata olasılığını en aza indirmesi ile kâğıt faturaya göre daha güvenilirdir. Kâğıt, mürekkep ve kargo ihtiyaçlarınızı ortadan kaldırıyor oluşuyla da çevresel anlamda pozitif bir etki oluşturur.

e-Fatura’nın Sağlık Sektöründe Süreçlere Faydası Nelerdir?

Sağlık sektörü içinde bulunmanız ve SGK’ya fatura kesen bir firma olmanız halinde, elektronik fatura uygulaması ile faturaya dair tüm süreçlerinizi elektronik ortama taşıyarak ödeme, tahsilat gibi işlemlerinizi mümkün olan en hızlı ve verimli şekilde yönetebilirsiniz.

Elektronik faturalama sürecinizi GİB Portal üzerinden veya entegrasyon yöntemi yürütebileceğiniz gibi özel entegratörlerle de bu süreci firmanız için çok daha kolay ve pratik hale getirebilirsiniz. e-Fatura sistemi ile ödemelerinizi daha hızlı alabilir, alacaklarınızı hızlıca nakde çevirebilirsiniz. Ayrıca elektronik arşiv sayesinde aradığınız faturayı saniyeler içinde bulma imkânına sahip olabilirsiniz.

eLogo’nun Hastane Yazılımlarına Kolay Entegrasyonu

e-Fatura işlemlerinizi özel entegratör yöntemi ile gerçekleştirmeyi tercih ettiyseniz eLogo’nun sağlık sektörü için oluşturduğu e-Fatura çözümüne göz atabilirsiniz.

eLogo’nun sunduğu elektronik fatura uygulaması ile maliyet tasarrufu, hızlı ve verimli süreç yönetimi, belgelere kolay erişim gibi özelliklerin yanında kolay entegrasyon özelliği ile firmanıza ait süreçlerin tümünde kullanıma hemen başlayabilir; uygulamayı firmanızın mevcut yazılımlarına kolayca entegre edebilirsiniz. Firmaların eLogo yazılımlarını kullanmaları ile sağladıkları entegrasyon kolaylığı ve bu yazılımları kullanan firmaların elektronik fatura süreçlerinin çok daha pratikleştiği açıkça görülmüştür. eLogo’nun hastane yazılımlarıyla sunduğu çözümler ile önde gelen birçok sağlık kuruluşu yasal zorunluluğu olmasa bile eLogo ile çalışmayı tercih etmiştir.

eLogo dünyasının sunduğu çözümler ve fırsatlarla ilgili ayrıntılı bilgi için satis@elogo.com.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?