Kapat

Önce İş Sağlığı ve Güvenliği

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 23. maddesinde “Herkesin kendi özgür seçimiyle belirlediği işyerinde, adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır” deniliyor.

08.05.2021

Önce İş Sağlığı ve Güvenliği

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 23. maddesinde “Herkesin kendi özgür seçimiyle belirlediği işyerinde, adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır” deniliyor.

Bu da bize kanunlarla desteklenen iş sağlığı ve güvenliğinin çalışanlar açısından bir hak olmanın yanı sıra çalışma yaşamının en temel unsurlarından biri olduğunu gösteriyor. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm göstergeler, temel insan hakları, çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin önemli göstergeler sunuyor.

Peki, nedir bu iş sağlığı ve güvenliği? İş sağlığı ve güvenliğini, iş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden dolayı çalışanların karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için analizler ve çalışmalar yapılması olarak tanımlayabiliriz.

İş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma ortamında yaşanan risklerin başında yer alıyor. Bu nedenle iş sağlığı ve iş güvenliği ekonomik, sosyal ve teknik nedenlerle önemini gittikçe artırıyor. İş kazaları ve meslek hastalıklarının, konunun tüm paydaşları nezdinde pek çok olumsuz etkisi bulunuyor.

Bu amaçla, ülkemizde, 2012 yılında iş sağlığı ve güvenliği alanına özgü ayrı bir düzenleme kabul edilerek, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun’un hükümleri, kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işletmeleri, bu işletmelerin işverenleri ile işveren vekillerini, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları kapsıyor. Kanun’da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işverenin ve çalışanların yükümlülükleri, ne gibi durumlarda işletmeye gerekli cezai yaptırımın uygulanacağı, iş sağlığı ve güvenliğinin işletmede örgütlü olarak yönetilmesi gibi pek çok madde yer alıyor.

İş sağlığı ve güvenliğinin temelini elbette çalışanları iş kazalarından ve meslek hastalıklardan korumak için gerekli önlemleri almak, işçileri bu konuda bilgilendirmek oluşturuyor çünkü iş sağlığı ve iş güvenliğinin amacı, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak risklerden korumak ve işletmenin sürekliliğini sağlamaktır. İş sağlığı ve iş güvenliğinin tam anlamıyla sağlanabilmesi, iş ortamında oluşabilecek tehlikelerin, sağlığa zararlı olabilecek şartların risk ve tehlike analizlerinin yapılarak ortadan kaldırılmasıyla mümkündür.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB), tehlike sınıflarına göre zorunluluk kapsamına giren tüm işletmeler, bireysel olarak hizmet veren iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin tüm verileri kayıt altına alması gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 27.02.2018 tarihinde yayımlanan genelge kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almakla yükümlü işyerlerini, 01.07.2018 tarihinden itibaren ÇSGB tarafından yetkilendirilen entegratörler üzerinden talep edilen bu verileri elektronik ortamda göndermekle yükümlü tuttu.

ÇSGB’nın yetkilendirdiği entegratörlerden biri olan eLogo ISG ile tüm verilerinizi kolayca kaydedip, güvenli bir şekilde ÇSGB’na gönderebilirsiniz. Üstelik, gönderileriniz elektronik belge niteliği taşıdığından gerekli olan 10 yıl saklama hizmetini de ücretsiz olarak eLogo güvencesi ile alabilirsiniz. eLogo İSG ürünü ile ilgili tüm detaylara https://www.elogo.com.tr/tamamlayici-servisler/elogo-isg/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?