Kapat

SGK işe giriş bildirgesi nedir, ne işe yarar?

SGK işe giriş bildirgesi, çalışanın sosyal hakları bakımından büyük önem taşır. Belgenin SGK ile paylaşılıp paylaşılmadığına dair takibin yapılması önem arz eder.

13.09.2022

SGK işe giriş bildirgesi nedir, ne işe yarar?

Kurumlar, ilk kez çalıştıracakları personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmaları gerekir. SGK işe giriş bildirgesini tam zamanında ve eksiksiz bir biçimde gönderilmesini işverenden ister. İşveren bildirim işlemlerini ve evrak teslimini e-bildirge ve e-sigorta gibi uygulamalar üzerinden yürütür. SGK'ya gidip elden evrak teslim etme gibi bir durum söz konusu değildir.

SGK işe giriş bildirgesi, çalışanın sosyal hakları bakımından büyük önem taşır. Belgenin SGK ile paylaşılıp paylaşılmadığına dair takibin yapılması önem arz eder.

 SGK işe giriş bildirgesi görüntüleme nasıl yapılır?

5510 sayılı kanuna göre işverenin yükümlülükleri arasında yeni personel kaydının SGK'ya bildirilmesi zorunludur. Bildirimin yapılmasıyla birlikte personelin hangi kurumda hangi tarihten itibaren çalışmaya başladığı resmiyet kazanır. 

İşverenin yapacağı bildirimler çalışan personel tarafından da kontrol edilebilir. SGK işe giriş çıkış bildirgesi görüntüleme işlemi e-devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Sorgulama işlemi için  https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-ise-giris-cikis-bildirgesi bağlantısı kullanılabilir.

Gelen sayfadan TC kimlik numarası ve şifre ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra SGK işe giriş çıkış bildirgesi görüntülemeyi seçerek işlemi tamamlamak mümkündür. Dilerseniz e-Hizmetler bölümü üzerinden belgenin barkodlu halini çıktı olarak alabilirsiniz. 

 SGK işe giriş çıkış işlemleri

SGK işe giriş çıkış işlemleri aynı sistem üzerinden yapılır. İşveren personelin işe başladığını SGK'ya bildirmekle yükümlü olduğu gibi personelin işten çıkışını da belirlenen süre içerisinde bildirmesi gerekir. SGK işe giril çıkış işlemlerinin kayıt altına alınmasıyla birlikte bir vatandaşın hangi kurumda ne kadar süre ile sigortalı çalıştığı kurum tarafından hesaplanır.

Sigortalı çalışma süresi çalışanın gerek emeklilik sürecinde gerekse işten çıkışından sonra işsizlik sigortasından ve maaşından yararlanması açısından değer taşır.

İşveren, işe yeni başlayan bir personelin işe giriş çıkış işlemlerini bildirmemesi halinde çeşitli cezai yaptırımlara maruz kalır. Kanunun işverene tanıdığı yasal süre bittikten sonra bildirim işlemi yapılırsa bir aylık asgari ücret cezası verilir. Fakat süresi geçmiş olmasına rağmen halen bildirim yapılmamışsa ve durum denetimler sırasında ortaya çıkarsa iki aylık asgari ücret cezası verilir. Süresi geçtiği halde yapılmayan bildirimler şikayet edilebilir. 

Tüm bu süreçlerin dışında işe giriş çıkış işlemleri halen yapılmaması durumunda işverene uygulanacak olan ceza 5 asgari ücrete kadar çıkar. 

 SGK işe giriş belgesi nedir?

Kanunda belirlenen istisnalar dışında işveren çalışanın işe başlayacağını en geç gün öncesinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmelidir. İşe başlama tarihinin bir gün öncesi resmi tatile denk gelmesi halinde ilk iş günü bildirimin mutlaka yapılması gerekir. İş yeri faaliyete yeni geçmiş olması durumunda bu süre bir ay sonrasına kadar uzayabilir. 

Kurum belgeleri eksiksiz tamamlayıp SGK'ya bildirim yaptıktan sonra personelin sigortası işlemeye başlar. SGK işe giriş belgesi ise işverenin yaptığı bildirimden sonra SGK üzerinden alabileceği dokümandır. 

 SGK işe giriş bildirgesi nasıl alınır?

SGK'ya işe giriş işlemleri yapılan bir çalışan ihtiyaç duyduğu ya da istediği her an SGK işe giriş belgesini temin edebilir. e-devlet üzerinden SKG kaydını sorgulayabileceği gibi sorgulama işlemini yaptığı sayfa üzerinden ya da e-hizmetler sisteminden işe giriş bildirgesi alınabilir. Bildirgeler e-devletten barkodlu bir biçimde alındığı için resmi evrak niteliğindedir ve evrak üzerine ekstra bir mühür gerekmez. 

İşe giriş bildiriminin yapılmasıyla birlikte çalışanın genel sağlık sigortası gibi zorunlu sigortaları başlar. Kişinin çalıştığı kurum, her ay düzenli olarak çalışanı adına SGK'ya sigorta primi öder. Böylece çalışanın hak kaybına uğraması engellenir. İşe başlayan personelin SGK kaydını takip etmesi haklarını bilmesi ve kullanması açısından değerlidir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?