fb-img

SGK Teşvik

Ekonominin büyümesi ve gelişmesi, üretkenlik ve işgücüne katılım gibi önemli parametrelere bağlıdır. Nüfusun daha fazlasını iş gücüne veya istihdama dahil etmek yalnızca GSYİH için iyi olmakla kalmaz, aynı zamanda toplumun refah seviyesine de katkıda bulunur. Bu doğrultuda Türkiye’deki iş gücüne katılım oranını teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Sosyal Güvenlik Kurumu, KHK ve yasalar çerçevesinde çeşitli vergi indirimleri ve teşvikler sunar. Değişim, dönüşüm ve sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde sürekli güncellenen SGK teşvik kanunları ve mevzuatına uyum sağlamak, bu haklardan yararlanmak için gerekli şartları anlamak ve çok daha fazlası hakkında bilgi almak için yazının devamına göz atabilirsiniz.

SGK Teşvik Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, gençlerin, kadınların, engellilerin ve mesleki niteliklere sahip sigortalıların istihdamının sağlanması, ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarmaların önlenmesi, araştırma ve geliştirmenin teşvik edilmesi, iş kalitesinin ve etkinliğinin artırılması amacıyla işçi ve işverenler için çeşitli prim ve destek teşvikleri sunmaktadır. Kanun Hükmünde Kararname ve diğer yasal mevzuatlar çerçevesinde SGK teşvik primlerinin uygulamasına yönelik kapsam; dönemsel, bölgesel veya niteliksel olarak farklılık göstermektedir.

İşverenler İçin SGK Teşviklerinden Yararlanma Koşulları Nelerdir?

İşverenler için önemli bir gider kalemi olan SGK prim ödemelerinin çeşitli indirimler ve destekler çerçevesinde teşvik edilmesi uygulamasından, ölçeği veya sektörü ne olursa olsun, Türkiye’deki her işletme yararlanabilir. Ancak, büyüme ve gelişme göstergesi olarak sürekli artan bir çalışan grafiğine sahip olan işletmelerin teşvik alma olasılıkları artmaktadır. Bunun yanı sıra SGK teşviklerinden yararlanmak için mevzuatta bazı şartlar yer almaktadır:

  • Söz konusu işletme, özel sektörde faaliyet halinde olmalıdır.

  • Aylık prim ve diğer belgeleri SGK’ya aktarılmalıdır.

  • Sigortalı çalışanların tüm prim ödemeleri zamanında gerçekleştirilmelidir.

  • İş yerinde kayıt dışı herhangi bir istihdam olmamalıdır.

  • İşverenin kuruma herhangi bir borcu bulunmamalıdır.

  • Borçlu olan işverenlerin ise borçları yapılandırılmalı veya taksite bölünmelidir.

Çalışanlar İçin SGK Teşviklerinden Yararlanma Koşulları Nelerdir?

SGK teşviklerinden yararlanabilecek çalışanlar cinsiyet, yaş ve diğer bazı özelliklere göre farklılık gösterebilir. Çalışanların sayısı, döngüsü, demografik yapısı ve diğer bazı özellikler, işletmelerin SGK teşvik oranları üzerinde doğrudan etkilidir. Genel olarak bir çalışanın SGK teşviklerinden yararlanması için 18 yaşından büyük olması, işe giriş tarihinden önce 6 ay işsiz olması ve iş yerinin ortalama sigortalı sayısına dahil olması şartları aranmaktadır.

SGK Teşvik Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

SGK teşvik primleri hazırlayabilmek için öncelikle KHK ve yasalar çerçevesinde öngörülen çalışan ve işveren şartlarına uygunluk tespit edilmelidir. SGK teşvik sorgulama hizmeti, kurumun resmi sitesi üzerinden sağlanır. Bu doğrultuda teşvik oran ve sayılarını sorgulamak üzere işverenlerin http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr adresi üzerinden giriş yapmaları gerekir. Portaldaki “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranı üzerinden istihdam edilen kişinin gerekli bilgileri girdikten sonra teşvik hakkının olup olmadığı görüntülenebilir.

SGK Teşvik Nasıl Hazırlanır?

SGK teşvik uygulamaları, oldukça kapsamlı ve kompleks mevzuatlara tabi olduğundan her çalışan ve işveren için sunulan teşvik sayısı ve oranları değişmektedir. İnsan kaynağı profilinin istihdama katılımı teşvik edilen niteliklere sahip olması, işverenlere daha fazla sayıda ve orandaki teşvikleri sağlamaktadır. Ancak her bir çalışan için güncel ve geçmişe dönük SGK teşviklerinin tek tek hesaplanması, işletmeler için oldukça zaman ve maliyet gerektiren bir operasyondur. Ayrıca, işlemlerin manuel olarak gerçekleştirilmesi eksik veya yanlış hesaplama gibi hataları da beraberinde getirebilir. Bu nedenle pek çok çalışan ve işveren, oldukça karmaşık bulunan SGK teşvik hazırlama işlemleri için yüksek doğruluk ve güvenilirlik sunan yazılımlardan destek almaktadır. 

 

Logo, ileri teknoloji algoritmik altyapıya, hızlı ve esnek modüllere sahip SGK teşvik programı sayesinde işverenlere mevzuata uygunluk, maliyet avantajı ve büyüme fırsatı sunar. Yararlanabileceğiniz maksimum teşvik oranlarını saniyeler içerisinde otomatik olarak hesaplamak ve işletmenizin istihdam profilini geliştirerek potansiyelini artırmasına katkı sağlamak için eLogo SGK Teşvik çözümlerinden ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz.

eLogo ile dijital dönüşüm başladı!