Kapat

Swot analizi nasıl yapılır?

SWOT analizi, günümüzde işletmelerin yanı sıra projeler ve bireyler tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır. SWOT analizini yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

13.01.2023

Swot analizi nasıl yapılır?

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analizi kavramı, 1960'larda Albert Humphrey tarafından geliştirilmiştir. Humphrey, Stanford Research Institute'de çalışırken, işletmelerin iç ve dış koşullarını değerlendirmeyi amaçlayan bir yöntem oluşturmak için çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan SWOT analizi kavramı, işletmelerin başarısını artırmak için kullanılmaya başlanmıştır.

SWOT analizi, günümüzde işletmelerin yanı sıra projeler ve bireyler tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır. SWOT analizini yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

İşletmenin ya da projenin hedeflerini belirleyin. Bu, analizin en önemli yönlerine odaklanmanıza yardımcı olacaktır.

İşletmenin ya da projenin güçlü yönlerini belirleyin. Bu, işletmenin ya da projenin sahip olduğu özel beceriler, kaynaklar ve avantajlarıdır.  Swot analizi örnekleri olarak, bir şirketin geniş ürün yelpazesi, iyi müşteri hizmetleri ya da rekabetçi fiyatları güçlü yönleri olabilir.

İşletmenin ya da projenin zayıf yönlerini belirleyin. Bu, işletmenin ya da projenin sahip olmadığı beceriler, kaynaklar ya da avantajlarıdır. Örneğin, bir otomobil üreticisinin çevre dostu ürünler sunmaması, bir turizm şirketinin yönetim sisteminin yetersiz olması ya da bir projenin sınırlı bütçesi zayıf yönleri olabilir.

İşletmenin ya da projenin kullanabileceği fırsatları belirleyin. Bu, işletmenin ya da projenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak dış koşullar ve trendlerdir. Örneğin, yeni bir pazara giren bir e-ticaret şirketi ya da turizm trendlerine uygun hizmetler sunan bir turizm şirketi fırsatları olabilir.

İşletmenin ya da projenin karşılaşabileceği tehditleri belirleyin. Bu, işletmenin ya da projenin hedeflerine ulaşmasını engellenmesine sebep olabilecek dış koşullar ve trendlerdir. Örneğin, yeni bir yasa çıkartılması sonucu araca giriş ücreti uygulanan bir otomobil üreticisi ya da rekabetçi şirketlerine göre daha yüksek fiyatlar sunan bir turizm şirketi tehditleri olabilir.

SWOT analizini yapmak için birçok yöntem kullanılabilir. Bir yöntem, dört kategori (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) için bir tablo oluşturmak ve her kategori için ilgili noktaları listelemektir. Diğer bir yöntem ise, dört kategoriyi kutular olarak gösteren bir diyagram çizmek ve bunları oklarla bağlayarak nasıl ilişkili olduklarını göstermektir.

SWOT analizi tamamlandıktan sonra, güçlü yönler ve fırsatlar birlikte değerlendirilerek, işletmenin ya da projenin hedeflerine ulaşmak için hangi stratejilerin izlenebileceği belirlenir. Zayıf yönler giderilmeye çalışılır ve tehditler önlenmeye çalışılır. Bu şekilde, işletme ya da proje için en uygun yol haritası belirlenir ve işletmenin ya da projenin gelecekteki başarısının olasılığı artırılmaya çalışılır.

Kişisel swot analizi nedir?

Bir kişinin kendi güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini değerlendirmesini amaçlar. Bu analiz, kişinin kendi kendine uyguladığı bir yöntemdir ve kişinin kariyer planlaması, öğrenim hedeflerine ulaşması ya da kişisel gelişimine yönelik olarak kullanılabilir.

Kişisel SWOT analizi yapılırken öncelikle kişinin kendi hedefleri belirlenir. Örneğin, bir öğrencinin üniversiteyi kazanma hedefi, bir iş arayanın uygun bir iş bulma hedefi ya da bir mesleki gelişim planı oluşturma hedefi olabilir.

Kişinin güçlü yönleri (Strengths) belirlenir. Bu, kişinin sahip olduğu özel beceriler, özellikler ve yetenekler olabilir. Örneğin, bir öğrencinin çalışma azmi, bir iş arayanın müşteri ilişkileri becerisi ya da teknik bilgi birikimi güçlü yönleri olabilir.

Kişinin kendi zayıf yönleri (Weaknesses) belirlenir. Bu, kişinin sahip olmadığı beceriler, özellikler ve yetenekler olabilir. Örneğin, bir öğrencinin düşük öğrenme hızı, bir iş arayanın yüksek stres altında çalışmayı becerememesi ya da bilgisayar kullanımında yetersiz olması zayıf yönleri olabilir.

Kişinin kendi fırsatları (Opportunities) değerlendirilir. Bu, kişinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilecek dış koşullar ve trendler olabilir. Örneğin, bir öğrencinin üniversite sınavında iyi bir puan alması ya da bir iş arayanın bir iş fuarına katılıp uygun bir iş bulma fırsatı olabilir.

Son olarak, kişinin kendi tehditleri (Threats) değerlendirilir. Bu, kişinin hedeflerine ulaşmasını zorlaştırabilecek dış koşullar ve trendler olabilir. Örneğin, bir öğrencinin üniversite sınavında başarısız olma riski, bir iş arayanın rekabetçi piyasada iş bulma zorluğu ya da bir çalışanın işten çıkarılması tehlikesi tehditleri olabilir.

Swot analizi kullanım alanları nelerdir?

SWOT analizi, bir kuruluşun, işletmenin veya bireyin güçlerini, zayıflıklarını, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemeye yardımcı olan bir araçtır. İş planlaması ve strateji geliştirme, pazarlama ve markalaşma, kuruluş geliştirme, proje yönetimi, risk değerlendirme, kişisel gelişim ve kariyer planlama, gayri menkul kuruluşların değerlendirilmesi, hükümetlerin planlama ve politika geliştirme ve eğitim kurumlarının planlama ve geliştirme gibi çeşitli alanlarda kullanılabilir.

Swot analizi unsurları nelerdir?

SWOT analizinde dört ana unsur vardır:

Güçler: Bu, bir kuruluşun veya bireyin hedeflerine ulaşmada avantaj sağlayan iç etkenlerdir. Güçlerin örnekleri arasında güçlü bir marka, becerikli ve deneyimli bir çalışan kadrosu, benzersiz bir teknoloji veya ürün veya güçlü bir finansal pozisyon sayılabilir.

Zayıflıklar: Bu, bir kuruluşun veya bireyin hedeflerine ulaşmada engel oluşturabilecek iç etkenlerdir. Zayıflıkların örnekleri arasında zayıf bir marka, becerikli ve deneyimli personel eksikliği, eski teknoloji veya ürünler veya zayıf bir finansal pozisyon sayılabilir.

Fırsatlar: Bu, bir kuruluşun veya bireyin hedeflerine ulaşma fırsatı sunabilecek dış etkenlerdir. Fırsatların örnekleri arasında pazar veya sektörde meydana gelen değişiklikler, yeni teknolojiler ve ürünler veya diğer kuruluşlarla ortaklıklar ve işbirlikleri sayılabilir.

Tehditler: Bu, bir kuruluşun veya bireyin hedeflerine ulaşmada risk veya engel oluşturabilecek dış etkenlerdir. Tehditlerin örnekleri arasında rekabet, pazar veya sektör koşullarındaki değişiklikler veya ekonomik veya siyasi istikrarsızlık sayılabilir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?