Kapat

UETS nedir?

UETS, kurumların tebligat gönderim işlemini tamamen elektronik ortamda gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir sistemdir. Kurumların fiziki kâğıt ihtiyacını ortadan kaldıran UETS, tüm tebligat işlemlerinin saniyeler içerisinde tamamlanmasını mümkün kılar.

29.08.2023

UETS nedir?

UETS, kurumların tebligat gönderim işlemini tamamen elektronik ortamda gerçekleştirmesine olanak tanıyan bir sistemdir. Kurumların fiziki kâğıt ihtiyacını ortadan kaldıran UETS, tüm tebligat işlemlerinin saniyeler içerisinde tamamlanmasını mümkün kılar.

Kamu kurumlarının, noterlerin ve hukuk tüzel kişilerinin kullanmakla yükümlü olduğu bu sistem, işlem kolaylığının yanı sıra veri güvenliği ve doğayı koruma konusunda da çeşitli faydalar sunar.

UETS nedir?

Açılımı Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi olan UETS, 06.12.2018 tarihinde yayınlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürüten sistemdir. Bilgi güvenliğinin korunmasını sağlayan ve hizmet kalitesini arttıran bu elektronik tebligat sistemi, tebligat hazırlama ve gönderim süreçlerini kolaylaştırır. Ayrıca, UETS e-tebligat sistemi sayesinde gereksiz kâğıt israfının önüne geçilip yeşili ve doğayı korumak adına önemli bir adım atılmış olur.

Tebligatların kâğıt, zaman ve enerji israfı olmadan, pratik bir biçimde hazırlanmasına olanak tanıması da UETS sisteminin başlıca avantajları arasındadır. Fiziki ortamda hazırlanan tebligatların işlenmesi ve gönderimi haftalarca sürebilirken, elektronik tebligat sayesinde yalnızca saniyeler içerisinde tebligat hazırlamak mümkündür. UETS kullanımı, kâğıt arşiv giderlerinin azaltılması nedeniyle de avantajlıdır.

Üstelik, elektronik tebligat sistemi, güvenlik açısından da fiziksel tebligattan daha avantajlıdır. UETS kullanımı bilgi güvenliğini, kişisel verilerin korunmasını ve süreçlerin daha pürüzsüz bir şekilde ilerlemesini sağlar. Gönderilen elektronik tebligatların içeriği, istenmeyen kişiler tarafından görüntülenemez ya da değiştirilemez.

UETS ile gönderilen bir tebligatın içeriği, ne zaman yapıldığı, kim tarafından gönderildiği ve eklerinin neler olduğu kolaylıkla görüntülenebildiği için ihtilafa da yer kalmaz. Böylece kurumlar arası ticari faaliyetlerin çok daha verimli yürütülmesi ve tebligat süreçlerinin hızlandırılması mümkün hale gelir.

UETS giriş nasıl yapılır?

Fiziki tebligat gönderimi yapacak kişiler, PTT'ye müracaat ederek tebligat adresi alabilir. Ancak, e-Tebligat göndermekle yükümlü olan kurumlar, UETS giriş yaparak tebligat göndermek durumundadır. Neyse ki UETS sistemine giriş yapmak oldukça kolaydır:

 1. Öncelikle, PTT'nin UETS giriş sayfasına gidilir,
 2. e-İmza ile giriş seçeneği kullanılarak sisteme giriş yapılır,
 3. Sistemin verdiği kod kopyalanır,
 4. UETS'nin Java e-İmza uygulaması bilgisayara indirilir,
 5. Kopyalanan kod, açılan uygulamaya yapıştırılır,
 6. İleri denerek e-İmza kısmına gidilir,
 7. Bu kısma e-İmza şifresi girilir,
 8. Şifreyle giriş yapıldıktan sonra tebligat sayfası açılır,
 9. Sağ üst köşede profil kısmına tıklanır,
 10. Profil sekmesinden "Hesap Bilgilerim" kısmına gidilir,
 11. Açılan ekranda kişisel bilgiler doldurulup kaydedilir,

Bütün işlemler tamamlandıktan sonra UETS sistemi kullanıma hazır hale gelir.

UETS e-tebligat nasıl yapılır?

UETS üzerinden tebligat oluşturma işlemi, fazlasıyla basit bir süreçtir. Bu süreci adım adım şu şekilde özetlemek mümkündür:

 1. Öncelikle, UETS kullanıcı portalına gidilir,
 2. Sisteme; kullanıcı adı, şifre ve SMS doğrulaması aşamaları ile giriş yapılır,
 3. Sisteme giriş yaptıktan sonra gönderici, bir UETS iletisi hazırlayıp elektronik imza ile imzalar,
 4. Ardından, PTT, gönderinin alındığına dair delil oluşturur. Gönderici bu delili sistem üzerinden inceleyebilir,
 5. PTT tarafından alınan ileti, elektronik imza ile imzalanıp zaman damgasıyla damgalanır,
 6. Sonrasında ileti zarflanıp alıcının UETS posta kutusuna gönderilir.
 7. Gönderi alıcının posta kutusuna ulaştığında, elektronik bir delil oluşturulur; kullanıcı, isterse bu delili de sistem üzerinden görüntüleyebilir,
 8. Alıcının posta kutusuna ileti düştüğünde, UETS alıcının cep telefonuna ve e-Posta adresine bilgilendirme mesajı gönderir,
 9. Alıcı, posta kutusuna düşen iletiyi okuyup delilleri doğrulayabilir.
 10. Gönderi okunduktan sonra tebligatın okunduğuna yönelik delil sisteme yüklenir,
 11. Gönderici, sisteme düşen delili inceleyerek alıcının gönderiyi okuyup okumadığını görebilir.

UETS tebligat süresi ne kadar?

UETS hakkında en çok merak edilen konulardan birisi de UETS tebligat süresi ile ilgilidir. Kanun’un 7/a maddesi ile Yönetmelik’in 9. maddesinin 6. fıkrasına göre, alıcının elektronik posta adresine iletilen tebligat, posta kutusuna ulaştığı tarihten beş gün sonra yapılmış sayılır.

Örneğin, 3 Ocak 2023 tarihinde alıcının posta kutusuna düşen bir tebligatın yasal tebliğ tarihi 5 gün sonraya, yani 8 Ocak 2023 tarihine, denk gelir. Gönderilen tebligatın alıcı tarafından okunup okunmaması ya da hangi tarihte okunduğu, tebligatın beşinci gün sonunda yapılmış sayılmasını engellemez.

UETS, elektronik platform aracılığıyla gönderilen tebligatın alıcıya ulaşıp ulaşmadığına dair delil kaydı tutar. Bu kayıtlar, tebligat çıkarmaya yetkili makama en geç 24 saat içerisinde iletilir.

UETS kullanmanın yasal zorunluluğu var mı?

Elektronik tebligat kullanımı, çeşitli kamu kurumları için zorunludur. Bu kurumları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,
 • 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler,
 • Özel kanunla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşları, fonları, kefalet sandıkları,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri,
 • Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait ortaklıklar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,
 • Tüm özel hukuk tüzel kişileri,
 • Noterler,
 • Baro levhasına yazılı avukatlar,
 • Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?