Kapat

Yatırım teşvik belgesi nedir?

Yatırım teşvik belgesi; Türkiye'de yapılacak yerli veya yabancı sermayeli, gerçek ya da tüzel her çeşit kişi ya da işletmeyi yatırım yapmaya teşvik etme amacıyla düzenlenen belgedir.

20.09.2022

Yatırım teşvik belgesi nedir?

Yatırım teşvik belgesi; Türkiye'de yapılacak yerli veya yabancı sermayeli, gerçek ya da tüzel her çeşit kişi ya da işletmeyi yatırım yapmaya teşvik etme amacıyla düzenlenen belgedir.

Yatırım teşvik belgesi, işletmelerin; ülke ekonomisinin kalkınması, sanayi alanında yeni atılımlar üretimin ve dolayısıyla istihdamın artması için devlet tarafından kendilerine sunulan destek paketlerinden yararlanabilme hakkına sahip olabileceklerini gösteren belgeleri ifade etmektedir.

İşletmelerin yatırımlarına başlamadan önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapacakları başvuru ve sunacakları evrakların incelemesi ardından, bakanlıkça uygun görülmesi durumunda düzenlenecek olan yatırım teşvik belgesi, yatırımın belirli şartlara uygun olması halinde belge sahibine ne gibi desteklerden faydalanma hakkına sahip olacağını gösteren bir belge niteliğini taşımaktadır.

Yatırım teşvik belgesi sahibi işletmelerin, özelliklerine, sektörlerine ve/veya yatırım bölgelerine göre alabilecekleri teşvik belgelerin türleri aşağıda belirtilmektedir.

·         Genel yatırım teşvik belgesi

·         Bölgesel yatırım teşvik belgesi

·         Büyük ölçekli yatırım teşvik belgesi

·         Öncelikli yatırım teşvik belgesi

·         Stratejik yatırım teşvik belgesi

·         Proje bazlı yatırım teşvik belgesi

Yatırım teşvik belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Yatırım teşvik belgesi sorgulama işlemi; işletmeler adına elektronik ortamda düzenlenen belgelerin, bakanlığın web sayfası üzerinden doğrulunu sorgulamak, içeriğini ve güncelliğini incelemek amacıyla yapılan bir işlemdir.

İşletmelere ait yatırım teşvik belgelerinde yer alan bilgilerin ve destek kapsamının, kamu kurumları, bankalar ya da tedarikçi firma veya diğer kuruluşlarca sorgulanması ve doğrulanması gerektiğinde, söz konusu bilgiler  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında yer alan e-tuys sistemi üzerinden sorgulanabilmektedir.

Yatırım teşvik belgesi sorgulaması için ziyaret edilmesi gereken e-tuys sistemine sırasıyla; belge sorgulaması yapmak istenen işletmenin teşvik belge no, belge kodu ve güvenlik kodu girilerek sonuç görüntülenebilmektedir.

Yatırım teşvik belgesi nasıl alınır?

Yatırım teşvik belgesi nasıl alınır sorusunun cevabını vermeden önce bu teşvikten kimlerin yararlanabileceği konusuna açıklık getirmek faydalı olacaktır.

·         Türkiye’de kurulmuş ya da kurulacak olan %100 yabancı veya kısmen yabancı ortaklı şirketler,

·         Yurtdışındaki firmaların Türkiye’de faaliyete geçirmek istedikleri şubeleri,

·         Kamu kurum ve kuruluşları ve bu niteliği taşıyan mesleki kuruluşlar,

·         Dernek ve vakıflar,

·         Kooperatifler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, gerçek kişiler, iş ortaklıkları,

·         Yabancı kişi veya şirketlerin ülkemizde kurdukları şirketler, devletin kendileri için sağlayacağı yatırım teşviklerinden faydalanmak için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek incelemeler ve bakanlığa sunulmuş eksiksiz evrakların uygun bulunması koşuluyla işletme yatırım teşvik belgesi almaya hak kazanmaktadır.

Böylesi önemli bir süreci kapsayan ve değerli evrak niteliğinde birçok çalışmayı içeren başvuru işlemleri için profesyonel şirketlerden destek alınması ve işlemlerin takibi için danışman şirkete, bakanlığın e-tuys sistemi üzerinden yetkilendirme yapılması, işlemlerin profesyonel bir yaklaşım ile yürütülmesi adına önemlidir.

Yatırım teşvik belgesi süreleri nedir?

Yatırım teşvik belgesinin bakanlıkça onayı ardından geçerlilik süresi 3 yıldır. Yatırımın belirtilen özellikler çerçevesinde bu süre zarfında bitirilmemesi durumunda, belge süresi maksimum 1,5 yıl kadar daha uzatılma hakkına sahiptir.

Yatırım teşvik belgesi avantajları nelerdir?

Yatırım teşvik belgesi avantajları, yatırım yapılacağı sektör ve bölge açısından farklılıklar gösterse de, genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

  • Yurt içi makine ve malzeme satın alımlarında KDV istisnası
  • İthal edilecek makinelere gümrük vergisi muafiyeti
  • Yatırımın yapılacağı sektör ve bölgeye göre değişen vergi indirimleri
  • Yatırımın yapılacağı sektör ve bölgeye göre değişen istihdam prim desteği
  • Projeye göre yatırım yeri tahsisi
  • Gelir vergisinde stopaj desteği
  • Stratejik yatırımlarda KDV iadesi
  • Yatırımın yapıldığı bölgedeki istihdam oranlarına göre sigorta primlerinde işçi hissesi desteği, yatırım teşvik belgesinin sunduğu avantajlarından en önemlileridir.

Küçük ve orta ölçekli tüm kuruluşlara yatırım kolaylığı sağlayan yatırım teşvik belgelerinin ülke ekonomisine katkısı ise; üretim kapasitesini ve kaliteli ürün hacmini arttırmak, istihdam sağlamak ve stratejik yatırımlara özendirmektir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?