Kapat

Yeni başlayanlar için e-Dönüşüm

Günlük hayatımızda olduğu gibi iş hayatında da dijitalleşmeye ayak uyduramayan şirketlerin başarılı olması ve piyasada tutunabilmesi gittikçe zorlaşıyor.

08.05.2021

Yeni başlayanlar için e-Dönüşüm

Günlük hayatımızda olduğu gibi iş hayatında da dijitalleşmeye ayak uyduramayan şirketlerin başarılı olması ve piyasada tutunabilmesi gittikçe zorlaşıyor. Değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla dijitalleşme sürecini en hızlı şekilde tamamlayan şirketler rakiplerinin her zaman bir adım önünde olmaya devam edecek.

Şirketlerin dijitalleşmeye öncelikle arka ofislerinden başlaması, operasyonel verimliliklerini artırarak müşterilerine hem hızlı hem de düşük maliyetli bir şekilde hizmet verebilmesi lazım. Bunun için de hayata geçirilebilecek ilk uygulamalar arasında e-fatura, e-defter, e-arşiv geliyor. Peki, nedir bunlar? Gelin kısaca anlatalım…

e-Faturayla şirketinizi geleceğe taşıyın

Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs şirketi statüsünde bulunan tüm mükelleflerin yararlanabildiği e-Fatura uygulaması ile faturalarınızı dijital ortamda oluşturup saklayabilir, dilediğiniz zaman da kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.

e-Fatura; 2014’ten bu yana yıllık brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alan ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler için bir zorunluluk. Düzenli olarak ciro ve sektörel bazlı olarak mükelleflik kapsamları genişletilmekte. Son yayımlanan 22.01.2022 tarihli tebliğe göre cirosu 2021 hesap dönemi için 4 Milyon, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için brüt hasılatın 3 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler de bu kapsama dahil edildi. Aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirtilen belirli sektörlerdeki faaliyet gösteren firmalar da artık e-Fatura mükellefi. Bununla beraber günlük operasyonel iş yükünden kurtularak faturalaşma sürecinde hız kazanmak isteyen işletmeler gönüllü olarak e-Fatura uygulamasına dahil olabilir. 

e-Fatura uygulaması ile operasyonel maliyetlerinizde tasarruf sağlayabilir, faturalama ve muhasebe süreçlerinizi hızlandırarak zaman kazanabilirsiniz. Ayrıca e-Fatura uygulamasını iş süreçlerinize kolaylıkla entegre ederek, elektronik ortamda güvenli bir şekilde sakladığınız faturalarınıza gerektiğinde hızla ulaşabilirsiniz. Kullanıcı yönetiminde de şirketlere kolaylık sağlayan e-Fatura ile kurumsal sosyal sorumluluk anlayışınızın bir parçası olarak kâğıt kullanımını azaltarak yüzbinlerce ağacı kurtarabilirsiniz.

Tüm faturalarınızı dijitalleştirin, maliyetlerinizi azaltın

İş süreçlerini hızlandırmak, kolaylaştırmak, maliyetlerini düşürmek ve rekabette bir adım öne geçmek isteyen tüm şirketlerin kullanabileceği e-Arşiv uygulaması ile, e-Fatura mükellefi olmayan müşterilerinize ve nihai tüketicilere kestiğiniz faturaları dijital ortamda göndermenin ve saklamanın kolaylığını yaşayabilirsiniz.

e-Arşiv fatura düzenleyerek, yeni nesil ÖKC zorunluluğunu ortadan kaldırırken, e-posta/SMS özelliğiyle faturalarınızı alıcılarınıza otomatik olarak göndererek zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz. E-Arşiv uygulaması ile faturalarınızı geriye dönük olarak rahatlıkla sorgulayabildiğinizden, süreçlerinizi de kolaylaştırmış olursunuz. Ayrıca, hızlı ve güvenli gönderim imkanı ile gelen/giden fatura kaybını da ortadan kaldırabilirsiniz. Bütün bunlara ek olarak, faturalarınıza ekleyebileceğiniz reklam içerikleri ile şirketinizin pazarlama faaliyetlerine de destek olabilirsiniz.

Ticari defterleriniz artık güvende

e-Defter uygulaması ile şirketler Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerini dijital ortamda oluşturup, Gelir İdaresi Başkanlığı’na kolaylıkla ve hızlı bir şekilde gönderebildiği gibi, güvenli bir şekilde saklayarak dilediği zaman görüntüleyebiliyor.

e-Defter geçiş hadleri ise şöyle açıklanabilir; Öncelikle 2021 yılında vergi dönemleri içerisinde 4 milyon TL ve üstü vergi borcu çıkan gerçek ve tüzel mükellefler 1 Ocak 2023 tarihine kadar e-Defter'e geçmek zorundadır. 2022 yılı ve bunu takip eden vergi dönemlerinde 3 milyon TL ve üzeri bir vergi mükellefiyeti bulunanların 1 Ocak 2024 tarihine kadar, Gayrimenkul ve motorlu taşıt işiyle uğraşıp 2020 ve 2021 yılında 1 milyon TL brüt gelir elde edenlerin 1 Ocak 2023'e kadar, 2021 ve sonrasındaki dönemde 10 milyon TL üzeri vergi mükellefiyeti bulunanlar e-Defter uygulamasına 1 Ocak 2023'e kadar, e-Ticaret işiyle uğraşıp 2020 ve 2021 yılında 1 milyon TL brüt gelir elde edenlerin 1 Ocak 2023 ve 2022 döneminde 500 bin TL brüt gelir elde edenlerin 1 Ocak 2024 tarihine kadar e-Defter uygulamasına geçmesi gerekmektedir. Şirketlerin tam bölünme, birleşme ya da başka değişikliklerden dolayı ortaya çıkan yeni sahipleri eğer vergi mükellefi ise e-Defter uygulamasına geçmeleri zorunludur. e-Fatura mükellefi olan tüm gerçek ve tüzel kişilerin aynı zamanda e-Defter mükellefi de olduğu unutulmamalıdır.

e-Defter uygulamasına geçerek, çeşitli operasyonel maliyetlerde tasarruf sağlarken, defter kayıtlarınızı dijital ortamda saklayarak güvenliğini de sağlamış olursunuz. E-Defter uygulamasında kullanılan uluslararası standartlardaki XBRL teknolojisi ile şirketinizde raporlama işlemlerinizi kolaylaştırırken aynı zamanda defterlerinize dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden ulaşarak hayatınızı da kolaylaştırabilirsiniz. Bunların yanı sıra, e-Defter uygulamasının Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mevcut standartlarına uyumlu ve değişen mevzuata göre güncellenen yapısıyla işlemlerinizi güvenle takip etme imkanına da kavuşursunuz.

Unutmadan; eLogo e-Fatura ve e-Arşiv uygulamaları şirketlerin tüm ERP ve yazılımlarıyla entegre olabiliyor.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?