fb-img

e-Defter ile iş akışı nasıl gerçekleştirilir?

  • Yevmiye defter boyutunun sınırı aşıp aşmamasına bakılır ve defter imzalanır,

  • Defterin şema ve şematron kontrolü yapılır,

  • Yevmiye defterinin beratı oluşturularak imzalanır,

  • Defterin beratı şema ve şematron kontrolü yapılır,

  • Berat sıkıştırılır.

  • Hatası bulunmayan dosyalar GİB’in web sitesine yüklenir.