fb-img

Düzenleyen Ve Alıcının Aynı Mükellef Olması Durumunda Yine e-İrsaliye Düzenlenecek Mi?

Evet, sevk irsaliyesi e-İrsaliye kapsamındadır. e-İrsaliye düzenleyen ve alan aynı taraf olabilir.