fb-img

Taşıma irsaliyesi e-İrsaliye kapsamında olacak mı?

e-Arşiv Faturası, İrsaliye Yerine Kullanılabilir Mi?

Faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve kağıt haline “İrsaliye yerine geçer” ifadesinin yazılması koşuluyla e-Arşiv faturaları irsaliye yerine kullanılabilir.