fb-img

e-İrsaliye Yanıtı, İrsaliye Oluşturulduktan Kaç Gün Sonraya Kadar Oluşturulabilir Olacaktır?

e-İrsaliye yanıtı süresi fatura düzenleme süresi olan 7 günlük süreyi aşamaz