fb-img

Malın nakliyesinde e-İrsaliye çıktısının yanında götürme zorunluluğu var mıdır?

e-İrsaliyelerde De Düzenleme Tarihinin Yanında "Sevk Tarihi" Nin De Yer Alması Zorunlu Mudur?

Evet, matbu kağıt ortamdaki sevk irsaliyelerinde olduğu gibi, elektronik ortamda düzenlenen e-İrsaliyelerde de tanzim(düzenleme) tarihi yanında ayrıca bir sevk tarihinin yer alması zorunludur (VUK GT 253). Tanzim tarihi ile sevk tarihinin aynı gün olması halinde de bu tarihler ayrı ayrı e-İrsaliye'de yer alacaktır.