fb-img

İhracat işlemlerinde de e-İrsaliye kullanılacak mı?

Malı Sevk Etmek İçin e-İrsaliye’yi Ne Zaman Düzenlemeliyiz?

e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemleri ile alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olacaktır.