fb-img

E-SMM Makbuzu İptal Edilebilir Mi?

e-SMM makbuzu iptal edilebilir. İptal edilen e-Serbest makbuzları iptal edildiği tarih üzerinden Özel Entegratörünüz tarafından Gelir İdaresi Baskanlığına raporlanır.