Kapat

Dijital dönüşümü
kolaylaştıran ürünler

Kullandığınız ERP ne olursa olsun eLogo dijital dönüşüm çözümleriyle yanınızda

E-dönüşüm için ihtiyacınız olan ürünü seçin

Dijital Dönüşüm; bilgi teknolojilerini kullanarak bireylerin ve kurumların faaliyetlerini, para ve zaman tasarrufu sağlayarak dijital ortama taşıması olarak tanımlanabilir.

e-Fatura

e-Fatura, faturaların internet bağlantısı kullanılarak elektronik ortamda veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve elektronik belge biçiminde düzenlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan uygulamadır.

Detaylı İncele

e-Adisyon

Adisyon, 185, 200, 298 ve 299 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, masada servis yapılan ve gerçek usulde (bilanço veya işletme hesabı esasına göre) vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane, vb.) müşteriden aldıkları siparişi yazdıkları kağıt belgedir. Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenen tebliğe göre e-Adisyon belgesi; yeni bir belge türü değil, adisyon belgesinin hukuki niteliklerinin tümüne sahip bir elektronik belge türüdür. Tebliğde belirtilen mükelleflerin dışında e-Adisyon kullanılması zorunlu bir belge türü değildir. Diğer e-Belgeler gibi dijital ortamda düzenlenir ve arşivlenir.

Detaylı İncele

e-Arşiv

e-Arşiv Fatura, faturanın mükellef tarafından saklanması gereken nüshasının dijital ortamda hazırlanabilmesini sağlar.

Detaylı İncele

e-Defter

2011 yılında hayata geçirilen Elektronik Defter uygulaması, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK") göre ticari defter tutma yükümlülüğü bulunan kişilerin, yevmiye defteri ve defter-i kebir defterlerini TTK ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda (“VUK”) ticari defterler için öngörülen hükümlerinden bağımsız olarak elektronik ortamda kayıt altına almalarını sağlamıştır. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına imkan tanıyan e-Defter uygulaması, GİB tarafından yönetilen bir uygulamadır.

Detaylı İncele

e-İrsaliye

e-İrsaliye, lojistik faaliyetleri için düzenlenen kağıt irsaliyenin dijital versiyonudur. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği şartları karşılayan tüm vergi mükelleflerinin, e-İrsaliye’yi kullanması zorunludur. Dijital ortamda hazırlanması son derece pratik olan elektronik irsaliyenin üzerinde düzenleyen şirkete, alıcıya, sevk tarihi ve zamanına, taşınan mala yönelik bilgiler bulunur. Dolayısıyla e-Dönüşüm sonrasında uygulamayı kullanan personelin adaptasyon sıkıntısı yaşama ihtimali, gayet düşüktür.

Detaylı İncele

e-Serbest Meslek Makbuzu

eLogo’nun işletmenize özel çözümleriyle eLogo e-Serbest Meslek Makbuzu avantajlarından hemen faydalanmaya başlayın.

Detaylı İncele

e-Müstahsil Makbuzu

Müstahsil makbuzu, çiftçilerden alınan alımlar için kullanılır. Küçük çiftçiler, üretim sonucu meydana gelen ürünlerini sattıklarında şirketlerden e-Müstahsil Makbuzu’nu talep ederek satışlarını belgeler. Defter tutan çiftçi ya da toptancılardan satın alınan ürünler karşılığında düzenlenen ticari belgeye müstahsil makbuzu denir.

Detaylı İncele

Gib e-Arşiv Fatura

eLogo mobil uygulaması ile GİB e-Arşiv Fatura'larınızı dilediğiniz yerden dilediğiniz zaman oluşturun.

Detaylı İncele

Mali müşavir kampanyası

Mali müşavir kampanyası

Hemen Başvur

Dijital dönüşüm hakkında

Dijital dönüşüm ortağınız eLogo aklınıza takılan her soruyu hızla cevaplamak ve size uygun çözümü bulmak için yanınızda!

e-Fatura

e-Adisyon

e-Arşiv

e-Defter

e-İrsaliye

e-Serbest Meslek Makbuzu

e-Müstahsil Makbuzu

Gib e-Arşiv Fatura

Hesap Açma Yeni Süreci

Dijital Dönüşüm

Sipariş ve Hizmet Başlatma

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?