Kapat

e-Müstahsil Makbuzu

e-Müstahsil Makbuzu ile müstahsil makbuzlarınızı elektronik ortamda oluşturarak operasyonlarınızı kolaylaştırabilir, maliyetlerinizi azaltıp, geçmiş müstahsil makbuzlarınıza dilediğiniz yerden anında erişim sağlayabilirsiniz.

e-Müstahsil Makbuzu ile herkes avantajlı!

Müstahsil makbuzu, çiftçilerden alınan alımlar için kullanılır. Küçük çiftçiler, üretim sonucu meydana gelen ürünlerini sattıklarında şirketlerden e-Müstahsil Makbuzu’nu talep ederek satışlarını belgeler. Defter tutan çiftçi ya da toptancılardan satın alınan ürünler karşılığında düzenlenen ticari belgeye müstahsil makbuzu denir.

e-Müstahsil Makbuzu ile herkes avantajlı!

e-Müstahsil Makbuzu ile herkes avantajlı!

Düşük Maliyet

Kağıt, basım gibi maliyetlerin yanı sıra arşivleme ve gönderim takip masraflarından kurtulun.

Kusursuz Destek

eLogo e-MM uygulamasını hızla ve güvenle kullanmaya başladığınız andan itibaren tüm sorularınızda ya da problem yaşadığınız konularda teknik desteğimize ve çözüme anında ulaşın.

Çevre Dostu

Kâğıt kullanımını azaltın böylelikle her yıl yüz binlerce ağacı kurtarın.

Yasal Mevzuata Uyum

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mevcut standartlarına uyumlu ve değişen mevzuata göre güncellenen yapısıyla işlemlerinizi güvenle takip edin.

Türkiye'nin e'si 6. kez yılın birincisi

Bilişim 500 Araştırması’nda bu yıl 6. kez Türkiye Merkezli Üretici Kategorisi’nde Yılın e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Hizmeti Kategori 1'incisi ödülüne hak kazandık. Sizden aldığımız güçle yeni başarılara koşmaya devam edeceğiz.

e-Müstahsil Makbuzu nedir?

Müstahsil makbuzu, gerçek usuller bağlamında vergiye tabi değildir. ‘’Müstahsil Makbuzu nedir?’’ sorusu özellikle sıklıkla cevap aranılan sorular arasında yer alır. Çiftçiler tarafından satılan malların satın alınması ile fatura yerine geçen belgedir. Ticari vesika olarak kullanılabilir.

Dijital dönüşümün gerçekleşmesiyle müstahsil makbuzu da dijital ortama taşındı. e-Müstahsil Makbuzu, dijital dönüşüm ile kullanılmaya başlandı. Bu durumda ‘’e-Müstahsil Makbuzu Nedir?’’ sorusu çiftçiler tarafından sorular arasında ilk sıraya yerleşti. 

e-Müstahsil Makbuzu, kâğıt üzerindeki müstahsil makbuzu ile tümüyle aynı hukuki nitelikleri barındıran elektronik bir belgedir. e-Müstahsil makbuzu e-Arşiv alt yapısıyla hazırlanır.  Fakat çiftçiye dijital çıktı yerine kâğıt çıktı teslim edilir. İşlemler bir sonraki gün sonuna kadar T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı kapsamındaki GİB’e rapor edilir. 

Dijital dönüşüm uygulamaları ile e-Müstahsil Makbuzunun da dijital ortama taşınarak işlemlerinin yürütülmesi kolaylaşır. Süreç hızlanarak arşivlenen verilere tek tuşla ulaşma imkanı doğar. Dijital dönüşüm uygulamaları ve e-Müstahsil Makbuzu ile arşivleme masrafları da ortadan kalkar. Dijital ortamda gerçekleştirilen işlemler sayesinde kâğıt israfının da önüne geçilir.  

Müstahsil makbuzu hazırlanması ile defter tutmayan çiftçiden alınan ürünler Gelir Vergisi Kanununa tabi tutulur. 94. maddeye göre müstahsil makbuzu hesaplama işlemi yapılır ve gelir vergisi kesilerek kalan miktar satıcıya ödenir. 

Kimler e-Müstahsil Makbuzu kullanmalıdır?

Ticari işlemlerini gerçekleştirirken deftere kayıt yapan çiftçi veya tüccarlar, defter kaydı tutulmayan kişilerden aldıkları tüm ürünler için müstahsil makbuzunu düzenler. Bu tip durumlar esnasında düzenlenmesi zorunlu olan müstahsil makbuzunu, üreticiler için kesilen makbuz olarak da tanımlamak mümkündür. 

“Müstahsil Makbuzu kim düzenler?” sorusunun cevabı oldukça basittir. Makbuzun düzenlenmesi ve kesimi satıcı ve alıcı olarak iki taraf arasında gerçekleşir. Satıcı taraf çiftçi, alıcı taraf ise tüccar veya bir çiftçi olabilir. Satıcı ticari bir belge teslimi yapamadığından müstahsil makbuzu imzalamak zorundadır. Belgenin aslı çiftçide kalır. Alıcı taraf ise makbuzu düzenleyen taraftır ve ticari bir belge verebilir. Bu sebeple müstahsil belgesinin kopyasını alır. 

e-Müstahsil Makbuzu; mal alan tüccar, çiftçi ve mal satan çiftçiler tarafından kullanılır. Malı satan çiftçi gerçek usulde vergiye tabi değildir. GİB tarafından yayımlanan tebliğ ile müstahsil makbuzu e-Fatura uygulamasına dahil olmuş vergi mükelleflerinin zirai mahsul alımında kullanma zorunluluğu bulunan belgedir.

Hâl kayıt sistemi üzerinden bildirimde bulunma yükümlülüğü olan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyvenin ticareti ile ilgilenen kişiler de e-Müstahsil Makbuzu düzenlemekle mükelleftir.

e-Müstahsil Makbuzu başvuru ve düzenlemesi 

e-Müstahsil Makbuzu başvuru ve düzenleme uygulamasını gerçekleştirmek isteyen mükelleflerin öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olması gerekir. Uygulamadan yararlanmak isteyen ya da e-Müstahsil makbuzu zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarından yararlanabilirler. e-Müstahsil Makbuzu başvuru aşağıdaki şekillerde yapılabilir:

  • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemlerine, kendi bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu sağlanması.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Müstahsil Makbuzu işlemlerini gerçekleştirmek için temel prosedürlerin internet üzerinden kullanımını sağlayan web sitesi kullanılması.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı izni ile hizmet veren özel bilgi işlem sistemlerinin Entegratörleri aracığıyla gerçekleştirilmesi.

Ayrıca GİB tarafından hazırlanarak sunulan Elektronik Müstahsil Makbuzu Başvuru Kılavuzundan faydalanabilirsiniz. 

e-Müstahsil Makbuzu kesme yöntemleri

Ticari işlemleri defter üzerinde işleyen çiftçiler veya tüccarlar, defter tutmayan kişilerden temin ettikleri ürünler için müstahsil makbuzu düzenlerler. ‘’e-Müstahsil Makbuzu nasıl kesilir?’’ sorusuna cevap olarak şunlar söylenebilir:

  • GİB Portal.
  • Entegrasyon Sistemleri.
  • Özel Entegratörler.

Kesilen “Müstahsil Makbuzu nasıl işlenir?” bu aşamada sorulabilecek sorulardan bir tanesidir. e-Müstahsil Makbuzu’nun çıktısı alınarak ıslak imza ile her iki tarafı da imzalanarak işlenir ve satıcıya ulaşması sağlanır. Çiftçiler e-Müstahsil Makbuzu’nu kâğıt ortamda da muhafaza etmekle yükümlüdür. Tüccarda bulunan nüsha elektronik sertifika imzası ile imzalanmasının ardından dijital ortamda saklanabilir. 

e-Müstahsil Makbuzu gereklilikleri

Vergi Usul Kanunu’nun maddeleri dahilinde ‘’e-Müstahsile kimler geçmeli?’’ ve makbuzun gereklilikleri hakkındaki bilgiler açıkça ifade edilmiştir. 235. maddesi kapsamında müstahsil makbuzu gereklilikleri belirtilmiştir. Makbuzun nasıl düzenleneceği ve içerisinde nelerin bulunması gerektiği ile ilgili bilgi verilmiştir. 

e-Müstahsil Makbuzu gereklilikleri incelendiğinde makbuzun kesim tarihinin saat ve dakikayı da içerecek şekilde yazılmasının gerekli olduğu görülür. Malı satan ve satın alan tüccar veya çiftçiye ait bilgileri de olması gerekir. Bu bilgilerin yanı sıra satışı ve ticareti gerçekleşen malın ne olduğu, cinsi, parasal değeri ve miktarı da makbuzun gereklilikleri arasında yer alır.  

Malı satın alan tüccar ya da çiftçinin adı ve soyadı, unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası müstahsil makbuzunda bulunmalıdır. Malı satan çiftçinin ise adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası ve ikamet ettiği adres gereklidir. Satın alınan mala ait bilgilerde bulunması gerekenler ise; malın cinsi ve miktarı, parasal değeri, vergi ve kesintilerin değeridir. 

Düzenlenen e-Müstahsil Makbuzu, elektronik ortamda sorgulanabilir ve doğrulanabilir. Bunu gerçekleştirebilmek için belge üzerinde karekod veya barkod olması zorunludur. Barkod ya da karekod kullanımı ile mükellefler makbuz sorgu işlemlerini gerçekleştirebilir. 

Belge gereklilikleri doğrultusunda belge üzerinde yer alması gereken bilgilerin yanında mükelleflerin ihtiyaçları kapsamında farklı bilgilere de yer verilmesi mümkündür.

e-Müstahsil Makbuzu nasıl kullanılır?

satis@elogo.com.tr posta adresimizden bizimle iletişime geçerek e-MM’den hemen faydalanmaya başlayabilirsiniz.

Kimler kullanabilir?

509 No’lu VUK Genel Tebliği’ne göre e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar ile 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler e-MM düzenlemek zorundadırlar.

Uygun Fiyat

eLogo’nun bütçenize uygun kontör paketlerinden faydalanın, her bir e-Müstahsil Makbuzu için 1 Kontör harcayın.

Kusursuz Destek

eLogo e-MM uygulamasını hızla ve güvenle kullanmaya başladığınız andan itibaren tüm sorularınızda ya da problem yaşadığınız konularda teknik desteğimize ve çözüme anında ulaşın.

Dijital dönüşüm hakkında

Dijital dönüşüm ortağınız eLogo aklınıza takılan her soruyu hızla cevaplamak ve size uygun çözümü bulmak için yanınızda!

e-Müstahsil Makbuzu

Hesap Açma Yeni Süreci

Dijital Dönüşüm

Sipariş ve Hizmet Başlatma

Formumuzu doldurun, sizi arayalım

Şirketinize ve ihtiyacınıza en uygun e-Dönüşüm çözümleri hakkında bilgi almak için formumuzu doldurun, satış temsilcilerimiz sizi arasın!

Talebiniz Alındı

Talebinizi ilgili birimimize ilettik. En kısa sürede size dönüş yapacağız.

Talebiniz alınmıştır, en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?