fb-img

Türkiye'nin e'si Mali Müşavirlerin Yanında Olmaya Devam Ediyor

Mali Müşavir Kampanyası

eLogo olarak, mali müşavirlere defterlerini tuttukları müşterilerinin e-defterlerini ücretsiz oluşturma imkanı sunuyor, mali müşavirlerin yanında olmaya devam ediyoruz.

Son Katılım Tarihi: 31 Temmuz 2021

Kampanya Koşulları

  1. Kampanya 28 Mayıs-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçerlidir.

  2. Kampanya; e-defterleri mali müşavirler tarafından tutulan ve ilk defa eLogo müşterisi olacak ve Logo ERP ürün ailesi ve Logo Mali Müşavir paketi kullanıcısı olmayan mali müşavir ve mükellefler için geçerlidir.

  3. Ücretsiz e-Defter hizmeti yalnızca eLogo e-Defter konnektörü üzerinden yapılacak olan kullanımlar için geçerlidir.

  4. Kampanyadan faydalanabilmek için mali müşavirin defter hesabı açacağı mükellefin en az 1 e-Devlet hizmetini (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-MM) eLogo’ya geçirmesi ve ilgili mükellefin 1.000 kontör ve üstü paketlerden birini satın alması gerekmektedir.

  5. Kampanya’dan, her 1 mali müşavir kampanya şartlarını sağlayan 1’den fazla müşterisi için faydalanabilir.

  6. Kampanyadan yararlanan mali müşavirlerin hizmet verdiği mükelleflerin takip eden her yıl aktif olarak eLogo e-devlet hizmetlerinden yararlanmaya devam etmesi ve 1.000 kontör ve üstü paketlerden birini satın almaları durumunda, kampanyaya katılan mali müşavirlerin eLogo e-Defter modülü ilgili yıl için ücretsiz olarak yenilenecektir. Aksi durumda eLogo e-Defter’in ilgili dönemdeki liste fiyatları üzerinden ücretlendirme yansıtılır.

  7. Ücretsiz e-Defter kullanımları mükellefin e-Defter uygulamasına geçme tarihinden itibaren 1 yıl olarak hesaplanacaktır. (Örn: mükellef Temmuz’21 ayında e-Fatura’ya geçebilir fakat e-Defter’e Ocak’22 döneminde geçebilir. Ücretsiz kullanım hakkı Ocak’22 itibarıyla 1 yıldır)

  8. eLogo kampanya şartlarını tek taraflı olarak değiştirme ve sonlandırma hakkını saklı tutar.

  9. Vergi mevzuatı kapsamında meydana gelecek değişiklikler sonucunda kampanya konusu ürün ve/veya hizmetlerin verilmesinin imkansız hale gelmesi, bu ürün/hizmetlerin tamamının veya bir kısmının kaldırılması/sonlandırılması veya hizmet kapsamında esaslı değişiklik yapılması, eLogo’nun entegratörlük alanındaki hizmetlerini kısmen veya tamamen herhangi bir nedenle verememesi halinde bu kampanya konusu ücretsiz yararlanma hakkı kendiliğinden sona erecektir.

  10. Bu kampanya eLogo’nun diğer kampanyalarıyla birleştirilemez.