fb-img

Yönetim Sistemleri

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Gebze ve Bostancı ofislerinde müşterilere sunulan tüm ürün ve hizmetlerde, güvenlik ihlallerinden doğan zararları ve riskleri en aza indirerek kesintisiz hizmet sağlanmasına yönelik tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıkları için olası tehditlere karşı koruyucu önlemleri almaktır.

eLogo, müşterilere ve tedarikçilere ait her türlü bilgi ile bu bilgilerin oluşturulduğu, işlendiği ve depolandığı uygulama ve sistemlerin kullanılması ve korunması belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

eLogo ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nı görüntülemek için tıklayınız.

Kalite Yönetim Sistemi Politikası

Müşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini tam olarak anlayıp, müşterilere artı değer yaratan hizmetler geliştirmek ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

eLogo ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası'nı görüntülemek için tıklayınız.

İş Sürekliliği Politikası

En olumsuz koşullarda dahi müşterilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam edebilmektir. Buna yönelik olarak, operasyonların, ürünlerin ve hizmetlerin güvenliğine, çalışanların ve paydaşların güvenliğine ve sağlığına en üst değeri vererek yürütülmesi hedeflenir.

eLogo ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nı görüntülemek için tıklayınız.

Hizmet Yönetim Politikası

Tüm yerleşimlerimizde vermiş olduğumuz hizmetler ve amaçlarımız doğrultusunda, müşterilerimize taahhüt ettiğimiz hizmetleri eksiksiz yerine getirmek, hizmetlerimizi ve Hizmet Yönetim Sistemi etkinliğini sürekli iyileştirmek ve uygunluğunu gözden geçirmektir.

eLogo ISO 20000-1 Hizmet Yönetim Sistemi Sertifikası'nı görüntülemek için tıklayınız.