Kapat

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Politikanın Son Güncelleme Tarihi: 01.06.2023

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Logo” veya “Şirket”) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan “www.logo.com.tr” internet sitesinde (“Site”) kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında siz Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçilerine (“Veri Sahibi”) bilgi vermektir.

Logo olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

1. ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

1) Zorunlu Çerezler:
Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır

2) Reklam/Pazarlama Çerezleri:
Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

3) İşlevsel Çerezler:
Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) üzere kullanılmaktadır.

4) Performans ve Analiz Çerezleri
Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

2. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA İŞLENECEĞİ VE HUKUKİ SEBEPLER

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Performans ve Analiz çerezleri, internet sitemize nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, internet sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi internet sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; internet sitemizi nasıl kullandığınızı belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezleri kullanarak kullanıcılarımızın davranışlarını analiz edip, internet sitemizi geliştirmekteyiz. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

3. SİTE’DE KULLANILAN ÇEREZLER

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Çerezin İsmi Çerez Tipi Çerezin Amacı Çerezin Saklanma Süresi
NSC_WJQ_DT_192.168.106.200_443 Zorunlu   1 saat
NSC_WJQ_DT_192.168.106.200_80 Zorunlu   1 saat
__adm_rpt Zorunlu   365 gün
_gcl_au Pazarlama Bu çerez, "Dönüşüm Bağlayıcı" işlevi için birinci taraf çerezidir - reklam tıklamalarındaki bilgileri alır ve dönüşümlerin açılış sayfasının dışında ilişkilendirilebilmesi için bir birinci taraf çerezinde saklar. 90 gün
_gid Performans Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder. 24 saat
_gat_UA-28103618-22 Pazarlama Hesabın veya web sitesinin benzersiz kimlik numarasını belirlemek ve istek oranını kısmak için kullanılır. Oturum çerezi
_ga_3Z31MFCXC4 İşlevsel Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder. 2 yıl
_ga Pazarlama Google Analytics tarafından kullanılan bu çerez ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder. 2 yıl
ARRAffinity Zorunlu Azure'da belirli bir web uygulaması veya web sitesi uyulamasında kalması gereken kişilere yardımcı olmak için kullanılır. Oturum çerezi
_fbp Pazarlama Web siteleri arasında ziyaretleri depolamak ve izlemek için kullanılan çerezdir. 90 gün
uid Pazarlama Bu çerez, tekrar girişte ziyaretçiyi tanımak için kullanılır. Kullanıcı davranışıyla ilgili ayrıntıları kaydetmeye ve sosyal paylaşım işlevini kolaylaştırmaya olanak tanır. 1 yıl
muc_ads Pazarlama Web sitesini optimize etmek ve web sitesindeki reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanıcı davranışı ve etkileşimi hakkında veri toplar. 2 yıl
li_sugr Pazarlama Linkedin platformunun kullandığı pazarlama çerezidir. 90 gün
lang Performans Expiration period: Session
LinkedIn.com'un kullanıcı tarafından ayarlarında seçilen dilde görüntülendiğinden emin olmak için bir kullanıcının dil ayarını hatırlamak için kullanılır.
Oturum çerezi
bcookie İşlevsel Expiration period: 2 yıl
Platformdaki kötüye kullanımı tespit etmek için LinkedIn'e erişen cihazları benzersiz şekilde tanımlayan tarayıcı çerezidir.
365 gün
lidc Performans Expiration period: 24 saat
Bu çerez veri merkezi seçimini kolaylaştırmak için kullanılır.
24 saat
_hjSessionUser_2892169 Performans Bir kullanıcı Hotjar komut dosyasının bulunduğu bir sayfaya ilk geldiğinde ayarlanan Hotjar çerezi. Tarayıcıda o siteye özgü olan Hotjar Kullanıcı Kimliğini kalıcı kılmak için kullanılır. Bu, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar. 365 gün
_hjFirstSeen İşlevsel Ziyaretçinin web sitesini daha önce ziyaret edip etmediğini veya web sitesinde yeni bir ziyaretçi olup olmadığını belirlemek için kullanılır. 29 dakika
_hjIncludedInSessionSample Pazarlama Ziyaretçilerin web sitesi davranışıyla ilgili verileri kaydeder. Bu, dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır. 58 saniye
_hjSession_2892169 Performans Ziyaretçinin web sitesini daha önce ziyaret edip etmediğini veya web sitesinde yeni bir ziyaretçi olup olmadığını belirlemek için kullanılır. 29 dakika
_hjIncludedInPageviewSample İşlevsel Hotjar platformunun kullanıcı davranışlarını raporlama amacıyla kullandığı kullanıcı takip ve tanımlama çerezleridir. 58 saniye
_hjAbsoluteSessionInProgress Performans Bu çerez, bir web sitesinin farklı ziyaretçiler tarafından kaç kez ziyaret edildiğini saymak için kullanılır - bu, ziyaretçiye bir kimlik atanarak yapılır, böylece ziyaretçi iki kez kaydolmaz. 29 dakika
muc_ads Pazarlama Web sitesini optimize etmek ve web sitesindeki reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanıcı davranışı ve etkileşimi hakkında veri toplar. 2 yıl
cto_bundle Pazarlama Criteo tarafından sayfalar arasında işlevler sağlamak için kullanılır. 1 yıl
muc_ads Pazarlama Web sitesini optimize etmek ve web sitesindeki reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanıcı davranışı ve etkileşimi hakkında veri toplar. 2 yıl
AnalyticsSyncHistory Pazarlama Belirlenen Ülkelerdeki kullanıcılar için, lms_analytics çerezi ile bir senkronizasyon gerçekleştiğinde, zaman bilgisinin kaydedilmesi için kullanılır 30 gün
bscookie İşlevsel Oturum açmış bir kullanıcının 2FA durumunu kaydetmek için kullanılır 365 gün
visitor-id İşlevsel Bu çerez, sağlayıcılar tarafından ziyaretçilerin bilgisayarlarına yerleştirilen, profil bilgilerinin tanımlanması ve saklanması için kullanılabilen benzersiz bir karakter oluşturur. 365 gün
data-c-ts Pazarlama Web siteleri arasında kullanıcı hakkında veri toplar - Bu veriler, reklamları daha alakalı hale getirmek için kullanılır. 30 gün
data-c Pazarlama Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 30 gün
IDE Pazarlama Bir üçüncü taraf (DoubleClick) tarafından ayarlanan bu çerezler, web üzerinde sizinle alakalı hedefli reklamlar sunmak için kullanılır. 2 yıl
tuuid Pazarlama Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı , web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. 365 gün
c Pazarlama Kullanıcı kimliğinin senkronizasyonunu ve çeşitli reklam hizmetleri arasında kullanıcı verilerinin değişimini düzenler. 365 gün
tuuid_lu Pazarlama Reklam alaka düzeyini optimize etmeye ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamasına olanak tanır. 365 gün
uuid2 Pazarlama Tekrar ziyaretler için bir kullanıcının cihazını tanımlayan özelleştirilmiş bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. 90 gün
mv_tokens Pazarlama Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 14 gün
mv_tokens_eu-v1 Pazarlama Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 14 gün
am_tokens Pazarlama Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 14 gün
am_tokens_eu-v1 Pazarlama Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 14 gün
criteo Pazarlama Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 14 gün
um Pazarlama Ziyaretçinin sosyal medyadaki davranışını kaydeder. 90 gün
umeh Pazarlama Ziyaretçinin tercihlerine göre ilgili reklamları sunmak için birden fazla web sitesindeki ziyaretçileri izlemek için kullanılır. 90 gün
CMID Pazarlama Ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. 365 gün
CMPS Pazarlama Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili anonim verileri toplar. 90 gün
CMPRO Pazarlama Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar - Bu, web sitesinin aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır. 90 gün
khaos Pazarlama Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcının hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının hangi reklamları tıkladığı gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydeder. 365 gün
audit Pazarlama Çerez onay verilerini kaydetmek için Rubicon Project tarafından ayarlanır. 365 gün
tluid Pazarlama Ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden gelen ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. 90 gün
pid Pazarlama Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan özelleştirilmiş bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. 1 yıl
TestIfCookieP Pazarlama Yeni kullanıcıları tanımlar ve her kullanıcı için bir kimlik oluşturur. 1 yıl
csync Pazarlama Kullanıcıya gösterilecek çeşitli reklamveren tekliflerini birleştirerek, kullanıcının hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize eder. 365 gün
tt_viewer Pazarlama Video reklamları görüntülemek ve kullanıcı alaka düzeyine göre optimize etmek için kullanılır. 364 gün
demdex Pazarlama İçerik analizi için kullanılan özelleştirilmiş bir kimlik aracılığıyla, kullanıcının web sitesinde gezinmesi kaydedilir ve hedeflenen reklamları görüntülemek için anketlerden ve benzer kayıtlardan elde edilen çevrimdışı verilere bağlanır. 180 gün
KRTBCOOKIE_97 Pazarlama Aynı reklam ağını kullanan sitelerde sonraki oturum açma işlemleri sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kullanıcı kimliği kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamları etkinleştirmek için kullanılır. 30 gün
PugT İşlevsel Çerezlerin ziyaretçinin tarayıcısında kaç kez güncellendiğini belirlemek için kullanılır. Site sunucusunun verimliliğini optimize etmek için kullanılır. 30 gün
obuid Pazarlama Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyi alakalı reklamla hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 90 gün
stx_user_id Pazarlama Hangi sayfaların yüklendiği gibi siteye yapılan kullanıcı ziyaretleriyle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedefli reklamcılık için kullanılacaktır. 30 gün
dpm Pazarlama Ziyaretçinin üçüncü taraf reklamcılar tarafından gerçek zamanlı ve alakalı reklam teklifleri almasına olanak tanır. 180 gün
cf Pazarlama Ziyaretçinin üçüncü taraf reklamcılar tarafından gerçek zamanlı ve alakalı reklam teklifleri almasına olanak tanır. 4 dakika
cip Pazarlama Ziyaretçi ilgisine yönelik içerik reklamları sunmak için kullanılır. 4 dakika
cnac Pazarlama Id5-Sync tarafından kullanılan bu çerez, ziyaretçi davranışı hakkında bilgi toplar. 4 dakika
car Pazarlama Kullanıcıya ilgili içerik ve reklam sunar. Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 4 dakika
gdpr Zorunlu Ziyaretçinin tanımlama bilgisi onay kutusunu kabul edip etmediğini belirler. Bu, yeniden girişte çerez onay kutusunun tekrar gösterilmemesini sağlar. 4 dakika
callback Pazarlama Daha alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar.Aynı zaman web sitesinin ziyaretçiye aynı reklamın gösterilme sayısını sınırlamasına da olanak tanır. 4 dakika
id5 Pazarlama Ziyaretçinin üçüncü taraf reklamcılar tarafından gerçek zamanlı ve alakalı reklam teklifleri almasına olanak tanır. 90 gün
3pi Pazarlama Ziyaretçi için özelleştirilmiş bir kimlik oluşturur. 90 gün
id Pazarlama Tekrar ziyaretler için bir kullanıcının cihazını tanımlayan özelleştirilmiş bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. 365 gün
t_gid Pazarlama Kullanıcının web siteleri arasındaki hareketlerini kaydederek reklamları hedeflemek için kullanılır. 365 gün
yieldmo_id Pazarlama Tanımlayıcılar, oturum uzunluğu, IP adresi, konum, kullanım zamanı, görüntülenen sayfalar ve dosyalar, reklam kampanyası seçimleriniz ve Web Sitesini kullanımınızla ilgili diğer bilgileri toplar. 365 gün
ptrcriteo Pazarlama Üçüncü taraf reklamcıların ziyaretçiyle alakalı reklamları hedeflemesine olanak tanıyan, ziyaretçi için benzersiz bir kimlik belirler. Bu eşleştirme hizmeti, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 365 gün
_kuid_ Pazarlama Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. 180 gün
A3 Pazarlama Birden çok web sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, web sitesindeki reklamların alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. 1 yıl
ayl_visitor Pazarlama Adyoulike tarafından bir sitede anonim ziyaretçi takibi için kullanılır. 30 gün
IDSYNC Pazarlama Ziyaretler ve cihazlar arasında ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılır. Bu, web sitesinin ziyaretçiye ilgili reklamları sunmasına olanak tanır - Hizmet, reklamcılar için gerçek zamanlı teklif vermeyi kolaylaştıran üçüncü taraf reklam merkezleri tarafından sağlanır. 365 gün
SEUNCY Pazarlama Semasio tarafında tekrar ziyaretler için kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydetmek için kullanılır. 365 gün
_hjShownFeedbackMessage Zorunlu Bir mesajın gösterilip gösterilmediğini saklamak amacıyla kullanılır. 24 saat

 

4. ÇEREZ AYARLARI

İnternet sitemizde yer alan Çerez Ayarları bölümüne tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Çerez Ayarları’nı Kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11’inci maddesi hükümleri uyarınca çerezler yoluyla işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, taleplerinizi içerir dilekçenizi posta yoluyla şirketimizin “Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. No:609 Gebze/Kocaeli” adresine veya kvkk@logo.com.tr adresine gönderiniz. Ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usullerle de gönderebilir veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırabilirsiniz. Bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

Kimliğinizi tevsik edici belgelerin, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, bu hakkınızı vekiliniz aracılığıyla kullanmak istemeniz durumunda, özel yetkiyi içeren noter onaylı vekaletname suretinin formun ekinde iletilmesi zorunludur.

Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?