Kapat

Bilanço Nedir? & Bilanço Tablosu Nasıl Yapılır?

Bilanço, sektörü ve ölçeği ne olursa olsun, her işletmenin üretmesi gereken en önemli finansal tablolardan biridir.

01.12.2021

Bilanço Nedir? & Bilanço Tablosu Nasıl Yapılır?

Bilanço, sektörü ve ölçeği ne olursa olsun, her işletmenin üretmesi gereken en önemli finansal tablolardan biridir. Ayrıca, şirketlerin varlıklarını, yükümlülüklerini ve net değerini izlemeye yardımcı olması için gönüllü olarak da bilanço hazırlanabilir. Pek çok kurum, mali hesaplamalar için alanında uzman kişi ve yazılımlardan destek alsa da bilanço hazırlamayı veya analiz etmeyi bilmek, tüm işletme sahipleri için kritik bir beceridir. Bilançoların nasıl çalıştığını, hazırlandığını ve stratejik önemini anlamak için yazının devamına göz atabilirsiniz.

Bilanço Nedir?

Bilanço, nakit akışı ve gelir tablosuyla birlikte işletmelerin finansal tablolarının temelini oluşturan üç ana bölümden biridir ve işletmelere mali durumunun hızlı bir görüntüsünü sağlama fikrine dayanır. Bu doğrultuda belli bir tarihte işletmenin ne kadar nakit veya borcu olduğu hakkında fikir verir. Toplam varlıklarınızı, yükümlülüklerinizi ve öz kaynaklarınızı gösteren bilanço tablosu finansal sağlığınıza hızlı bir bakış sunar. Bu nedenle pek çok uzman tarafından “işletmenin anlık fotoğrafı” şeklinde bir metaforla ifade edilir.

Bilanço Tarihleri Ne Zaman?

Bilanço tablosu genellikle hesap dönemlerinin sonunda üç aylık veya yıllık olarak hazırlanır. Halka açık şirketler genellikle muhasebenin dönemsellik ve şeffaflık ilkesinden hareketle 3 ayda bir bilanço oluşturur. Yıllık bazda bilanço hazırlayan şirketler ise herhangi bir tarihi seçebilmelerine rağmen hesap günü olarak genellikle 31 Aralık'ı kullanır. Hesap günü olarak adlandırılan bilanço tarihleri ise bu dönemlerin son günü olacaktır.

Bilanço Tablosu Hazırlamak Neden Önemlidir?

Bilanço, işletmenin mali durumunu kolay ve anlaşılır bir biçimde temsil eder. Bir şirketin refahına ilişkin anlık kontrollerle karşılaştırılabilir olduğundan finansal sağlığın hayati bir parçasıdır. Bilanço hazırlamanın işletmelere en temel katkıları şu şekilde özetlenebilir:

İşletmenin Finansal Durumunu Değerlendirmek: Bilançonuzdaki bilgiler, finansal oranları ve eğilimleri belirleyerek daha sağlıklı kararlar vermenize olanak tanır. Sadece işletme sahiplerini değil, aynı zamanda kredi verenleri, yatırımcıları veya önemli paydaşları da işiniz hakkında bilgilendirmeye yardımcı olur.

Mali Riskleri Analiz Etmek: Bilanço, bir işletmenin, risk ve getiri hesabını en doğru şekilde analiz etmesine olanak sunar. Örneğin; şirketinizin dönen varlıkları mevcut borçlarından fazlaysa kısa vadeli finansal yükümlülükleri karşılamak için muhtemelen iyi bir konumdasınız demektir.

Yatırımcılardan Destek Almak: Yatırımcılar, bir şirketin mali durumunu belirlemek ve risk/getiri oranlarını hesaplamak için bilançoyu kullanırlar. Bu anlamda bilanço, işletmenizin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak finansal kaynaklara sahip olmasına da yardımcı olabilir.

Bilançonun Bileşenleri Nelerdir?

Tüm bilançolar; varlıklar, yükümlülükler ve öz kaynak olarak üç kategoriye ayrılmıştır. Bilançonun hazırlanması bu bileşenlerin doğru şekilde tespit edilmesine dayanır:

Toplam Varlıkları Belirleme: Varlık performansınız, operasyonel kaynakları ne kadar iyi alabileceğinizi ve bunları gelir ve kâr elde etmek için ne kadar iyi kullanabileceğinizi ölçer. Bilançonun aktif kısmında bulunan varlıklar, nakde dönüşme kapasitesine göre likidite oranına sahiptir. Toplam varlıklar; en likit dönen varlıklardan en az likit duran varlıklara doğru listenin başından aşağı doğru sıralanır.

Toplam Yükümlülükleri Hesaplama: Denklemin diğer tarafı olan pasif bölümde ise bankalara, alacaklılara ve satıcılara borçlu olduğunuz toplam parasal yükümlülükler yer alır. Bu yükümlülükler, kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı kaynaklar olarak ikiye ayrılır.

Öz Kaynak Hesabı: Öz kaynak, herhangi bir yükümlülüğü muhasebeleştirdikten sonra şirketinizin hissedarlarına ait olan her şeyi ifade eder. İşletmenizin tek sahibi sizseniz öz kaynak hesabı yapmak kolaydır. Ancak halka açık şirketlerde ihraç edilen çeşitli hisse senedi türlerine bağlı olarak bu hesaplama daha karmaşık hale gelebilir. Öz kaynaklar da bilançonun pasif kısmına yazılır.

Bilanço Tablosu Nasıl Yapılır?

Günümüzde teknolojinin işletmelerin temel operasyon süreçlerine dahil olmasıyla birlikte, bilanço ve diğer finansal tablolar genellikle muhasebe sistemi veya yazılımı tarafından otomatik olarak hazırlanmaktadır. Ancak sürecin bir kısmı veya tamamı otomatikleştirilse bile bilançonun nasıl hazırlandığını anlamak, olası hataları tespit edebilmenize ve daha da büyümeden çözmenize yardımcı olur. Bilanço, üç temel bileşenin aşağıdaki formül çerçevesinde hesaplanmasıyla oluşturulur:

“Toplam Varlıklar = Toplam Yükümlülükler + Toplam Öz Kaynak”

Bilanço; bir tarafta aktiflerin, diğer tarafta ise pasiflerin yer aldığı “T” şeklinde bir tablodur. Aktif bölümünde toplam varlıklar, pasif bölümünde ise toplam yükümlülükler ve öz kaynak yer alır. Bilanço, her iki tarafın dengede olması mantığına dayanmaktadır. Dengede olmaması, bilançonun hazırlanmasında hata olduğunu gösterir. Hazır tablolar şeklinde sunulan bilanço örneği üzerinden kendi işletmenizin finansal tablosunu oluşturabilirsiniz.

Manuel bir sistem veya elektronik tablo yazılımı kullanarak bilanço hazırlamakta zorlanıyorsanız ihtiyaç duyduğunuz tüm finansal tabloları oluşturmayı kolaylaştıran muhasebe yazılımına geçiş yapabilirsiniz. Logo, en yeni teknolojili yazılım çözümleriyle tüm mali tabloları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olur. Doğru işletme sermayesi seviyesini korumak, borçlarınızı etkin bir şekilde yönetmek ve uzun vadeli karlılığınızı artırmak için Logo’nun proaktif ERP çözümlerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?