Kapat

e-Belge Nedir, e-Belge Çeşitleri Nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı kararı doğrultusunda düzenlenen belgeler, e-Dönüşüm kapsamında hızla dijitalleşmektedir.

16.02.2021

e-Belge Nedir, e-Belge Çeşitleri Nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı kararı doğrultusunda düzenlenen belgeler, e-Dönüşüm kapsamında hızla dijitalleşmektedir. Mükellefler için büyük önem arz eden e-Belge konusunu sizler için derledik.

e-Belge Nedir?

e-Belge, dijital dönüşüm kapsamında, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilen elektronik belgelerin tümüne verilen genel isimdir. Elektronik belge uygulamaları, mükellefler tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) önceden belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır. Mükellefin hazırladığı e-Belgeler gerekli koşulları sağladıktan sonra GİB’e iletilir. Mükellef hazırladığı e-Belgeyi GİB portalı üzerinden ya da özel entegratör vasıtası ile gönderilebilir.

e-Belge Çeşitleri Nelerdir?

e-Belge, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın elektronik olarak oluşturulmasını öngördüğü çeşitli belgelerin tümüdür. Peki hangi belgeler e-Belge kapsamına girer?

 1. e-Fatura
 2. e-Arşiv Fatura
 3. e-İrsaliye
 4. e-Müstahsil Makbuzu
 5. e-Serbest Meslek Makbuzu
 6. e-Defter
 7. e-Gider Pusulası
 8. e-Bilet uygulamaları birer e-Belgedir.

e-Belge Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Elektronik belge oluşturmak, fiziki belgeye göre mükelleflere pek çok avantaj sağlar. Bunlar:

 • Tek tık ile e-Fatura, e-İrsaliye, e-SMM gibi elektronik belgelerinizi kesmeniz ve alıcısına iletmeniz mümkündür. Kağıt belgelerin düzenlenmesi ve alıcısına iletilmesi birkaç gün sürerken e-Belge uygulaması size büyük ölçüde zaman kazandırır.
 • e-Belge uygulaması ile belgelerinizi düzenlediğinizde kağıt ve mürekkep gibi ihtiyaçlarınız çoğunlukla ortadan kalkar.
 • e-Belge kullanmanız elektronik bir arşiv elde etmenizi de sağlar. Böylece fiziki bir arşive duyduğunuz ihtiyaç ortadan kalkar ve tüm elektronik bilgilerinizi e-Arşiv yolu ile saklayabilirsiniz. Bu durum, belgelerinizi kaybetme ihtimalini de ortadan kaldırır.
 • Elektronik olarak hazırladığınız belgeyi alıcısına elektronik ortamda ilettiğiniz için hem hızlı bir şekilde karşı tarafa ulaşır hem de kargo ile belgenin kaybolması gibi olumsuz ihtimaller söz konusunu olmaz.
 • Elektronik belgenin hata oranı kağıt belgeye göre çok daha azdır.
 • Özellikle e-Fatura gibi elektronik belge uygulamasını kullanan işletmelerin muhasebe takibi çok daha kolay olur. Fatura oluşumu ve iletimi hızlı olduğundan tahsilat süreci de hızlanır.
 • e-Belge uygulaması kullanılması çevreci bir harekettir. Fiziki bir oluşum meydana gelmediği için atık da oluşmaz.

e-Belge Süreçlerinde Neden eLogo’yu Tercih Etmelisiniz?

Türkiye’nin dijital dönüşümde en iyi çözüm ortağı olan eLogo’yu seçerek, güçlü altyapısı, uzman kadrosu ve hizmet anlayışı sebebiyle dijital dönüşüm süreçlerinize katkı sağlayabilirsiniz. Peki eLogo’yu öncü yapan özellikler nelerdir?

 • Sektörünün öncüsü olan pek çok şirket eLogo’yu kullanmayı tercih ediyor. Bu sebeple eLogo dijital dönüşüm süreçlerinde lider konumundadır.
 • eLogo, tüm ERP ve yazılımlar ile entegre olabilen yapısı sayesinde kendi bünyesi dışında da hizmet sunabilir.
 • Müşterinin ihtiyacına göre özel çözümler sunabilen müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde farkını ortaya koyar.
 • Her sektörün farklılaşan ihtiyaçlarına farklı çözümler üretebilir.
 • Müşterilerinin her türlü sorununa yüksek hizmet kalitesi ve uzman kadrosu ile bilinçli bir yaklaşımda bulunur.
 • Mevzuatların değişimine, bünyesinde yaptığı güncellemeler ile hızlı bir şekilde uyum sağlar.

e-Belge ve e-Defter Uygulamalarında Yapılan Hatalara Verilebilecek Cezalar Nelerdir?

Elektronik belgelerin mevzuata uygun şekilde hazırlanmaması ya da hiç oluşturulmaması halinde birtakım cezalar öngörülmüştür.

2021 yılı itibarıyla uygulanacak e-Belge ve e-Defter cezaları aşağıdaki gibidir:

e-Belge için;

 • e-İrsaliyenin düzenlenmemesi ya da araç içinde görüntülenebilir şekilde bulunmaması halinde özel usulsüzlük cezası 380 TL ile 190.000 TL arasıdır.
 • e-İrsaliyede bulunan bilgilerin daha sonra değişerek gerçek dışı düzenlendiğinin tespit edilmesi halinde özel usulsüzlük cezası 380 TL ile 190.000 TL arasıdır.
 • e-İrsaliye üzerinde fiili sevk tarihi yoksa ya da gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi halinde ikinci derece usulsüzlük cezası 130 TL’dir.
 • Sevk irsaliyesinde bulunması zorunlu olan bilgilerin eksik olması ya da hiç olmaması halinde özel usulsüzlük cezası 380 TL ile 190.000 TL arasında; birinci derece usulsüzlük cezası ise 240 TL olacak şekildedir.
 • e-Fatura kullanıcısı olan tarafa e-Arşiv Fatura düzenlenirse özel usulsüzlük cezası fatura tutarının %10’u olacak şekilde fatura başına 380 TL ile 190.000 TL arasıdır.
 • e-Fatura düzenlenmesi gerekirken kağıt fatura düzenlenirse özel usulsüzlük cezası fatura tutarının %10’u olacak şekilde, fatura başına 30 TL ile 190.000 TL arasıdır.
 • e-Arşiv Faturanın raporlanmaması halinde ikinci derece usulsüzlük cezası 130 TL’dir.
 • Faturaların teknik kılavuzda belirtilen içerikte olmaması halinde ikinci derece usulsüzlük cezası 130 TL’dir.
 • Fatura üzerinde zorunlu bilgilerin eksik olması ya da hiç bulunmaması halinde birinci derece usulsüzlük cezası 240 TL’dir.
 • Belge sıra numarasının atlanması halinde ikinci derece usulsüzlük cezası 130 TL’dir.
 • Elektronik ortamda muhafaza edilen belgelerin ibraz edilmemesi halinde cezası 10.242 TL’dir.

e-Defter için;

 • Ticari defterlerin dayanağı olan ticaret unvanı, işletme belgesi, ticari sicil numarası ve internet sitesinin (internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise) gösterilmemesi, sermaye şirketlerinden internet sitesi yükümlülüğü olanların bu bilgilerini internet sitesine koymaması halinde cezası 5.115 TL; ikinci derece usulsüzlük cezası ise 240 TL’dir.
 • Elektronik ortamda tutulan defterler ve diğer e-Belgelerin kolay okunur olmasının sağlanmaması halinde cezası 10.242 TL; birinci derece usulsüzlük cezası ise 240 TL’dir.
 • Defterlerde yapılan değişikliklerin kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmıyorsa cezası 10.242 TL; birinci derece usulsüzlük cezası ise 240 TL’dir.
 • Defterde yazanların ve diğer kayıtların doğru, zamanında, düzenli ve eksiksiz olmaması halinde cezası 10.242 TL; birinci derece usulsüzlük cezası ise 240 TL’dir.
 • Defterlerde harflerin, rakamların ve kısaltmaların kullanıldığı durumlarda bunların anlamlarının belirtilmemesi hallerde cezası 10.242 TL; birinci derece usulsüzlük cezası ise 240 TL’dir.
 • Defterlerin Türkçe tutulmaması halinde cezası 10.242 TL; birinci derece usulsüzlük cezası ise 240 TL’dir.
 • Ticari defterlerin açılış ve kapanış onaylarının yapılmaması halinde cezası 10.242 TL; birinci derece usulsüzlük cezası (açılış onayının zamanında yapılmaması halinde) ise 240 TL’dir.
 • Ticari defterlerin beratlarının süresinden sonra yüklenmesi halinde özel usulsüzlük cezası 380 TL ile 190.000 TL arasıdır.
 • Defterlerin yetkili kişi olan uzmanlara makul sürede inceleyebilecekleri şekilde hazırlanmamış olması halinde cezası 10.242 TL; birinci derece usulsüzlük cezası ise 240 TL’dir.
Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?