Kapat

Dekont nedir?

Dilimize Fransızcadan geçen dekont kelimesini hesap belgesi olarak Türkçeye çevirmek mümkündür. Çoğu zaman bankaların kullandığı dekont, işlem yapan muhatabın cari hesabında meydana gelen değişiklikleri gösteren belge olması bakımından önemlidir. Banka tarafından muhatap kabul edilen kişi veya işletmenin yaptığı işlemleri takip etmesi ve delillendirmesi dekont aracılığıyla mümkün olur.

08.12.2023

Dekont nedir?

Dilimize Fransızcadan geçen dekont kelimesini hesap belgesi olarak Türkçeye çevirmek mümkündür. Çoğu zaman bankaların kullandığı dekont, işlem yapan muhatabın cari hesabında meydana gelen değişiklikleri gösteren belge olması bakımından önemlidir. Banka tarafından muhatap kabul edilen kişi veya işletmenin yaptığı işlemleri takip etmesi ve delillendirmesi dekont aracılığıyla mümkün olur.

“Dekont nedir?” sorusunu bu şekilde cevapladıktan sonra borç ve alacak dekontu olarak iki farklı dekont tipinden söz etmenin mümkün olduğunu belirtmek yerinde olur. Hesaplar arasında meydana gelen hareketleri kayıt altına alırken dekonttan yararlanan işletmeler her iki tipteki dekontu da kullanır.

Dekont üzerinde yapılan işleme dair pek çok bilgi aynı anda yer alır. Yapılan işlemin nevi, tarih ve saati, muhatabı, işlemin sonucunda borç ya da alacak kaydı oluşumuna dair bilgiler, işlemin yapıldığı yer, sıra ve seri numarası gibi veriler bir dekontun üzerinde yer alan bilgilerden bazılarıdır. Dekontu düzenleyen kuruluş ve yapılan işlemler içerikteki bilgilerin farklı olmasına sebep olabilir.

Dekont en çok bankalardan para çekme veya yatırma işlemleri sırasında kullanılıyor olsa da tek fonksiyonunun bu olduğu söylenemez. Banka ya da diğer finans kurumlarında yapılan yatırım işlemleri, hesaplar arası virman ve benzeri tüm hizmetler için dekont düzenlenir. Düzenlenen dekontların işlem sırasında kontrol edilmesi ve gereken süre sonuna kadar saklanması hak kayıplarını önlemesi bakımından önemlidir. Dekont bu çerçevede hukuki bir delil de olabilir.

Dekont nasıl alınır?

Konuyu izah ederken dekont nedir sorusunun yanı sıra dekont nasıl alınır sorusunu da cevaplamak gerekir. Dekont almak için banka ya da finans kurumu gibi bir işletmede yapılan işlemin ardından düzenlenen belgeyi talep etmek yeterlidir. Söz konusu işleme dair detayları gösteren belge imzalı ve kaşeli olarak muhataba teslim edilir.

Banka vezneleri ve gişelerinde yapılan para yatırma, çekme, transfer ve yatırım işlemlerinin her biri için ayrı ayrı dekont düzenlenir. Düzenlenen bu dekontlar ve tüm içeriği bankanın elektronik kayıtlarında yer aldığı gibi muhataba da bir nüshası teslim edilir.

Banka içi işlemlerin yanı sıra ATM olarak bilinen otomatik para çekme ve yatırma makineleri de dekont sayılabilecek makbuz düzenleyen ara birimlerdir. ATM aracılığıyla yapılabilen işlemler için söz konusu cihazlar makbuz düzenleyebilecek şekilde tasarlanmıştır. Buradan alınacak belgeler de dekont benzeri fonksiyon üstlenir.

“Dekont nasıl alınır?” sorusuna verilecek son cevap örneği ise online bankacılık kanalları üzerinden yapılan işlemlere ilişkin sistem tarafından üretilen belgelerin yazıcı çıktılarının alınmasıdır. Online kanallar üzerinden yapılan her işlem bir elektronik dekont ile ifade edilebilir. Bu şekilde elde edilen belgenin uygun formatlarla görüntülenmesi ve yazıcı ara birime aktarılarak kâğıda dökülmesi dekont alma adımı olarak kabul edilebilir.

Dekont alma işlemini sadece kâğıda basılı bir belge olarak görmek yanıltıcı olabilir. Gereken durumlarda dekont içerikleri uygun formatlarda elektronik olarak da muhafaza edilebilir. İstenirse sanal bir platformda saklanması ya da fiziksel bir bellek üzerinde uzun yıllar boyunca korunması mümkündür. Hem dijital olarak hem de kâğıda basılarak istenildiği her zaman kullanılabilir.

Dekont sorgulama

Dekont sorgulama işlemi için en kolay yol bankaların internet bankacılığı sistemlerini kullanmaktır. Bu maksatla müşteri numarası ya da kimlik numarası ile eşleştirilen bir parola aracılığı ve ilave güvenlik uygulamaları ile internet bankacılığına bireysel giriş yapılır. İlgili hesaba ait işlem kayıtları kontrol edilerek istenen işlemin dekontu buradan görüntülenebilir.

Dekont sorgulama işlemi sırasında belirli tarih aralıklarına göre çok sayıda işlem aynı listede görüntülenebilir. Burada yapılması gereken dekontu alınacak işlemi seçmek ve sonrasında banka sistemine uygun olarak görüntüleme adımına ilerlemek olacaktır.

İnternet bankacılığı sistemleri bankalar arasında bazı küçük farklar gösterebilmekle birlikte temel fonksiyonlar bakımından benzer işlevleri içerir. Yapılan işlemler tarih aralığına göre listelenebileceği gibi işlem türüne göre listelemek de mümkündür. Bu doğrultuda hesapta borç kaydı oluşturan işlemler ya da alacak kaydı oluşturan işlemler şeklinde sınıflandırma yapılabilir.

Dekont sorgulama işlemini yapmak kadar alınan dekontların gerektiği süreler boyunca saklanması da oldukça önemlidir. Böylece hak kayıplarına uğramak önlenirken aynı zamanda herhangi bir olayda hukuki delil niteliğini taşıyan bir evraktan yoksun kalınmamış olur.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?