Kapat

Devir dijitalleşme devri

Günümüzde fatura, makbuz gibi evraklar adım adım elektronik ortama taşınmaya devam ediyor çünkü teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme bunu gerektiriyor.

08.05.2021

Devir dijitalleşme devri

Günümüzde fatura, makbuz gibi evraklar adım adım elektronik ortama taşınmaya devam ediyor çünkü teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme bunu gerektiriyor. Son günlerde dijitalleşen belgelerden biri de müstahsil makbuzu oldu.

 

Öncelikle müstahsil makbuzunun ne olduğunu hatırlamakla başlayalım; müstahsil makbuzu, defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri, fatura yerine geçen ticari belge. Satıcı yani üretici çiftçi, ticari belge veremez, müstahsil makbuzunu imzalar, belgenin aslını ve satış bedelini alır. Alıcı taraf yani defter tutan çiftçi veya toptancı, müstahsil makbuzunu düzenler, ticari belge verebilir, belgenin kopyasını alırken, satış bedelini öder. Bugüne kadar noterden veya anlaşmalı matbaalardan temin edilebilen müstahsil makbuzunun elektronik ortama taşınmasının alıcıların hayatını kolaylaştırdığı su götürmez bir gerçek.

 

Tıpkı serbest meslek makbuzunda olduğu gibi, müstahsil makbuzunun elektronik ortama taşınabilmesi için üç yol izlenebilir; mükellefin bilgi işlem sisteminin Başkanlık sistemlerine entegrasyonuyla, GİB Portalı aracılığıyla veya Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla…

 

e-Müstahsil makbuzu öncesinde, mükelleflerin satın aldıkları malın bedelini ödediklerinde iki nüsha makbuz hazırlaması, nüshalardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermesi, diğer nüshasının ise satıcı çiftçiye imzalatarak muhafaza etmesi gerekiyordu. Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan müstahsil makbuzunun ise tek nüsha olarak basılması ve her iki tarafın imzalaması yeterli olacak. Artık sadece satıcı çiftçinin imzalı makbuzu kağıt ortamda muhafaza etmesi yeterli.

e-Müstahsil makbuzunda bulunması zorunlu olan bilgileri şöyle sıralayabiliriz:

 

  • Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası ve adresi,
  • Belgenin tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası,
  • Malı satan çiftçinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası ve ikametgah adresi,
  • Satın alınan malın cinsi, miktarı, bedeli, vergi ve varsa diğer kesintiler tutarı.

 

e-Müstahsil makbuzunda mükellefler bu zorunlu bilgilere ek olarak, ihtiyaç duymaları halinde farklı bilgilere de yer verebilir.

 

e-Müstahsil makbuzu kullanılması, mükelleflerin raporlamalarını da kolaylaştırıyor. Artık mükellefler Başkanlığın yayımladığı veri formatı ve standardına uygun raporu elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalayarak Başkanlık sistemine elektronik ortamda aktarabilecek.

 

e-Müstahsil makbuzu ile ilgili Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?