Kapat

e-Adisyon nedir? e-Adisyon ne işe yarar?

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte her şey cebimize geldi. Özellikle e-İmza uygulamalarının gelişmesi ve yaygınlaşması ile neredeyse tüm işlemler güvenli bir şekilde dijital olarak yapılabiliyor.

13.04.2022

e-Adisyon nedir? e-Adisyon ne işe yarar?

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte her şey cebimize geldi. Özellikle e-İmza uygulamalarının gelişmesi ve yaygınlaşması ile neredeyse tüm işlemler güvenli bir şekilde dijital olarak yapılabiliyor.

İşletmeler için en büyük sorunlardan biri olan vergi ödemelerine konu bilgi ve belgeler de artık dijital olarak hazırlanıp, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na iletilebiliyor. e-Fatura, e-Defter, e- Arşiv gibi e çözümler işletmeler için çok yönlü fayda sağlıyor. Bu uygulamalar ile hem maliyet hem zamandan tasarruf sağlanırken, daha etkili bir denetim mekanizması da oluşturulmuş olur. Ek olarak bu uygulamalar çevre dostu. Kağıt, toner ve benzeri sarf malzemeleri maliyeti de azalıyor.

e-Arşiv, e-Fatura derken şimdi sıra e-Adisyon uygulamalarına geldi. Peki, e-Adisyon nedir?

Bildiğiniz gibi adisyon, masa servisi açan işletmelerin müşteriden aldıkları siparişi yazdıkları ve zorunlu olarak tutulması gereken kağıt belgedir. e-Adisyon ise bu belgenin elektronik versiyonudur. Her bir e-Adisyon bir e-Fatura ya da e-Arşiv ile ilişkilendirilmelidir.

Esasında kağıt olarak tutulan adisyon ile e-Adisyon belgesinin hukuki niteliği aynıdır. Bunun yanında, merkezi takip ve denetleme açısından avantajları vardır. Adisyonların elektronik olarak düzenlendiği an belge ve bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na da dijital ortamda bildirilmiş olur.

e-Adisyon zorunluluğu ne zaman geliyor?

e-Adisyon zorunluluğu genel bir zorunluluk değildir. GİB, adisyon düzenleme zorunluluğu olan her bir işletmeyi ayrı ayrı değerlendirerek e-Adisyon zorunluluğu getirebilir. Başkanlık, değerlendirmeyi işletmenin yıllık ve aylık satış hasılatını göz önünde bulundurarak yapar. e-Adisyon uygulaması zorunluluğu getirebilmesi için, Başkanlığın mükellefe yazılı bildirim ya da e-belge.gib.gov.tr adresinde duyuru yapması gerekir. Ayrıca geçiş süreci için en az 3 aylık süre tanınması zorunludur.

Duyuru ya da yazılı bildirim yolu ile e-Adisyon uygulamasına dahil edilen mükellef, gerekli değişiklikleri belirtilen süre içinde yapmalıdır. Geçiş için verilen süre sonunda e-adisyon ile işlem yapabiliyor olması beklenir. Mükellef, bu süre sonunda adisyon düzenlenmez ya da kağıt adisyon uygulamasına devam ederse Vergi Kanunu’nda ön görüldüğü şekilde cezaya hükmedilir. Öte yandan, işletmeler tercih etmesi durumunda gerekli başvuruları yaparak sisteme dahil olma talebinde bulunabilir.

e-Adisyon uygulaması ne işe yarar?

e-Adisyon uygulamasının öncelikli işlevi Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nın vergi mükellefleri üzerindeki denetimini kolaylaştırmasıdır. Dönemlik satış hasılatlarını uygulama üzerinden görülebilir ve normal dışı bir durumu daha kolay tespit edilebilir. Öte yandan, işletme sahipleri de denetimi kolaylaştırmak, olası bir kaçağı önlemek adına e-Adisyon uygulamasına geçmeyi tercih edebilir.

e-Adisyon uygulaması 09 Şubat 2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazete ile uygulamaya girmiştir. Uygulamaya dair usul ve esaslar, ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 6. Maddesinde düzenlenmiştir.

Tebliğ’e göre, e-Adisyon belgesinde bulunması gereken belgeler şu şekilde sıralamıştır:

  • İşletme unvanı, vergi dairesi, vergi numarası ve adresi
  • Belge düzenlenme tarihi, belge tekil numarası ve e-belge numarası
  • Sunulan hizmet ya da ürünün adı/ cinsi ve miktarı
  • Vergiler hariç ve dahil hizmet tutarı
  • e-Adisyonun ilişkili olduğu e-fatura ya da e-arşivin tanımlama numarası (ETTN) veya satış fişinin düzenlendiği yazar kasa ve benzeri cihazların sicil numarası

Yukarıda belirtildiği gibi, e-Adisyon uygulaması Başkanlığın zorunlu tuttuğu mükellefler dışında tercihe bağlıdır. Uygulamaya katılmak isteyen işletmeler aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

  • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olmalıdır.
  • Tebliğe uygun olarak, e-Adisyon belgelerini düzenleme, saklama ve Başkanlığa iletme altyapısına sahip olmalıdır.
  • Uygulamadan yararlanma yöntemlerinden birini (Özel Entegratör Yöntemi ya da Doğrudan Entegrasyon Yöntemi) kullanmak için gerekli başvuruyu yapmalıdır.
Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?