Kapat

e-Adisyon Nedir, Nasıl Düzenlenir?

e-Adisyon, birçok e-Dönüşüm uygulaması gibi elektronik ortamda kullanım imkânıyla birlikte pek çok kolaylığı ve avantajı da beraberinde getirir.

20.04.2022

e-Adisyon Nedir, Nasıl Düzenlenir?

e-Adisyon, birçok e-Dönüşüm uygulaması gibi elektronik ortamda kullanım imkânıyla birlikte pek çok kolaylığı ve avantajı da beraberinde getirir. Adisyon kullanan işletmeler için büyük yenilik sayılabilecek bu uygulama sayesinde kullanıcıya sağlayacağı kolaylığın yanında birtakım sorumluluklar da mevcuttur.

e-Adisyon Nedir?

e-Adisyon, Vergi Usul Kanunu gereğince lokanta, pastane, bar, pavyon, gazino ve kafeterya gibi masada servis yapılan, gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmelerinin kullanmasının zorunlu olduğu ve kâğıt ortamında düzenlenen adisyon belgesinin elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Elektronik adisyon, dijital ortamda düzenlendiği gibi dijital olarak muhafaza ve ibraz da edilir.

Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenen tebliğe göre e-Adisyon belgesi; yeni bir belge türü değil, adisyon belgesinin hukuki niteliklerinin tümüne sahip bir elektronik belge türüdür.

e-Adisyon Nasıl Düzenlenir?

Gerçek usulde hizmet veren işletmelerde, sundukları mal ya da hizmetin cinsini ve miktarını göstermek maksadıyla düzenlenen adisyon belgesi, e-Adisyon uygulamasına geçiş yapan mükelleflerce müşteriden sipariş alımı esnasında elektronik ortamda oluşturulur. Elektronik adisyon uygulamasında, müşteriden sipariş alımı esnasında Başkanlık tarafından belirlenen asgari bilgileri kapsayacak şekilde ve belirlenmiş olan belge formatı ile düzenlenir.

Elektronik ortamda oluşturulan adisyon belgesine ait çıktının, hizmet süresince müşterinin masasında bulunması zorunlu değildir. Ancak, elektronik ortamda oluşturulan adisyon belgeleri, hizmetin tamamlanmasıyla birlikte evrensel tekil numarası bulunan e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya Ödeme Kaydedici Cihaz'larda düzenlenen perakende satış fişine dönüştürülmelidir.

e-Adisyon’da Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

e-Adisyon belgesi düzenlenirken üzerinde bulunması gereken bilgiler Vergi Usul Kanunu tebliğinde belirtilmiştir. Tebliğe göre bu bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Hizmeti sağlayan işletmenin adı, soyadı ya da unvanı, vergi dairesi, T.C. kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası ve adresi,
 • Elektronik adisyon belgesinin düzenlendiği tarih, zaman (saat ve dakika), evrensel tekil numarası (ETTN) ve e-belge numarası,
 • İşletmenin sunduğu mal ya da hizmetin adı ve miktarı,
 • Hizmetin tamamlanmasıyla birlikte düzenlenen e-Fatura, e-Arşiv Fatura ya da yeni nesil Ödeme Kayıt Cihazı üzerinden düzenlenecek perakende satış fişinde yer alacak olan vergiler hariç ve vergiler dahil toplam hizmet tutarı,
 • Düzenlenmiş olan e-Adisyon belgesinin bağlı olduğu e-Fatura ya da e-Arşiv Fatura’ya ait evrensel tekil numarası ya da perakende satış fişinin düzenlendiği Ödeme Kayıt Cihazı’nın sicil numarası,
 • Başkanlık tarafından ihtiyaç duyulması halinde yukarıda sayılan bilgilerin haricinde bilgiler de e-Adisyon belgesine eklenebilir. Başkanlık bu talebini ebelge.gib.gov.tr üzerinden duyuru yaparak bildirir. Aynı zamanda, mükellefler de zorunlu bilgilerin haricinde kendi ilave etmek istedikleri bilgileri belge üzerine ekleyebilir.

e-Adisyon Mükellefi Kimlerdir?

Başkanlık, yıllık ya da aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak adisyon belgesi düzenleyen işletmelere elektronik adisyon sistemine geçiş için 3 ay süre verir. Başkanlık, bu hususlarla ilgili tüm duyuru ve çağrılarını ebelge.gib.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirir.

Mükelleflere yapılan yazılı bildirim ya da duyuru ile belirtilen süreler içinde mükelleflerin e-Adisyon uygulamasına dahil olması gerekir. Eğer mükellef belirtilen süre içerisinde bu uygulamaya dahil olmazsa kanunda ön görülen hükümler uygulanır.

e-Adisyon uygulaması, söz konusu tebliğde belirtilen mükellefler dışında kalan mükellefler için zorunlu bir uygulama değildir. Ancak, zorunlu olmadığı halde bu uygulamaya geçmek isteyenlerin yapması gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmak,
 • Söz konusu tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde elektronik adisyon belgesi düzenleyebilme, muhafaza ve ibraz edebilme, bilgi ve belgeleri elektronik ortam üzerinden Başkanlığa iletebilme ile ilgili gerekli hazırlıkları tamamlamak,
 • Tebliğde yer verilen, uygulamadan yararlanma yöntemlerinden biri olan özel entegratör yöntemi ya da doğrudan entegrasyon yönteminden birine dahil olmak için e-Adisyon uygulamasına başvuruda bulunmak gerekir.

e-Adisyon’un Avantajları Nelerdir?

Tüm e-Dönüşüm uygulamalarında olduğu gibi e-Adisyon uygulamasının da elektronik ortam üzerinden kullanılmasının sağladığı birtakım avantajlar mevcuttur. Bunlardan bazıları;

 • e-Adisyon uygulaması ile kâğıt ve mürekkep kullanımına ihtiyaç duyulmadığından atık oluşumunu engeller. Bu da çevreyi olumlu yönde etkiler.
 • Elektronik adisyon kullanımı, aynı zamanda kâğıt adisyon için yapılan masrafların önüne geçer. Adisyon kağıdı temin etmenize gerek kalmadan, sistemin sağladığı adisyon belgesi üzerinden dijital ortamda işlemleri tamamlayabilirsiniz.
 • Özel entegratör kullanmanız halinde entegratörün sağladığı destek hizmetlerinden faydalanabilir, herhangi bir sistemsel soruna en kısa sürede çözüm bulabilirsiniz.
 • Elektronik adisyon kullanımı, kâğıt adisyon üzerinde yapılması muhtemel hataları minimuma indirerek daha sağlıklı bir kullanım deneyimi sunar.

e-Adisyon uygulaması ile ilgili daha fazla bilgi için satis@elogo.com.tr adresi üzerinden alanında uzman kişilerle iletişime geçerek aklınıza takılan her türlü sorunun yanıtını bulabilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?