Kapat

e-Arşiv tevkifatlı fatura nasıl kesilir?

e-Arşiv tevkifatlı fatura kesme işlemi, vergi mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yapılan faturalama sürecini ifade eder. E-arşiv fatura türlerinden biri olan Tevkifatlı fatura, belirli işlemler için uygulanır. Bu fatura türü ile mal veya hizmet alımında vergiyi alıcı ile satıcı arasında paylaştırılan vergilendirmeyi resmi hale getirir. e-Arşiv tevkifatlı fatura yönteminde, KDV’nin bir kısmı satıcı, bir kısmı ise alıcı tarafından beyan edilip ödenir.

26.06.2024

e-Arşiv tevkifatlı fatura nasıl kesilir?

e-Arşiv tevkifatlı fatura kesme işlemi, vergi mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yapılan faturalama sürecini ifade eder. E-arşiv fatura türlerinden biri olan Tevkifatlı fatura, belirli işlemler için uygulanır. Bu fatura türü ile mal veya hizmet alımında vergiyi alıcı ile satıcı arasında paylaştırılan vergilendirmeyi resmi hale getirir. e-Arşiv tevkifatlı fatura yönteminde, KDV’nin bir kısmı satıcı, bir kısmı ise alıcı tarafından beyan edilip ödenir.

e-Arşiv tevkifatlı fatura kesebilmek için KDV mükellefi olmanız gereklidir. KDV mükellefiyeti; ticari, zirai veya serbest meslek faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar. e-Arşiv faturası kesebilmek için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yetkilendirilmiş bir firma aracılığıyla e-Arşiv sistemine kayıt olmanız zorunludur. Entegratör firmanızın web tabanlı uygulaması veya muhasebe programı üzerinden fatura kesme işlemi yapılır.

e-Arşiv fatura düzenlerken alıcı ile satıcı bilgileri, mal veya hizmet tanımı, miktar, birim fiyat, toplam tutar, KDV oranı gibi standart bilgileri girmeniz istenir. Faturanın tevkifatlı olup olmayacağını belirlemek için mal veya hizmet türüne göre tevkifat uygulanacak işlemi ile oranını belirlemelisiniz. Türkiye’de uygulanan KDV tevkifat oranları, GİB tarafından belirlenen oranlar doğrultusunda uygulanır. Çeşitli alanlarda belirlenen oranlar doğrultusunda tevkifatlı fatura kesilebilir.

Tevkifatlı fatura işlemini gerçekleştirmek için belirlenen web siteye girdikten sonra fatura düzenleme ekranında, tevkifat seçeneğini işaretleyip ilgili tevkifat oranını girmelisiniz. Sistem otomatik olarak KDV’nin tevkifatlı kısmını hesaplayıp faturayı yansıtır. Fatura bilgilerini girdikten sonra kontrol edip doğru olduğundan emin olduktan sonra faturayı onaylayabilirsiniz. Onay işlemi sonrası fatura, e-Arşiv sistemi üzerinden elektronik olarak düzenlenip alıcıya iletilir.

Tevkifatlı fatura, satıcı ile alıcı tarafından muhasebe kayıtlarına işlenir. Satıcı, faturanın tevkifatlı kısmını kendi KDV beyanında beyan ederken alıcı ise kendi KDV beyanında hesaplanan KDV olarak gösterip ödeyebilir.

e-Arşiv tevkifatlı fatura nedir?

GİB e-Arşiv fatura türü olan tevkifatlı fatura, belirli işlemler için vergi tevkifatının uygulandığı elektronik ortamda düzenlenen faturadır.  KDV Kanununun 9. maddesi kapsamında belirli mal ve hizmet alımlarında uygulanan e-arşiv tevkifatlı fatura, verginin bir kısmının alıcı tarafından beyan edilip ödenmesine imkân tanır.

e-Arşiv tevkifatlı faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenip saklanır. Bu fatura türünde, KDV’nin bir kısmı satıcı, bir kısmı ise alıcı tarafından ödenir. Tevkifat oranları, GİB tarafından belirlenen oranlar doğrultusunda uygulanır.

Belirli mal ile hizmet alımlarında tevkifat uygulaması yasal zorunluluktur. İnşaat işleri, temizlik hizmetleri, danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere pek çok çeşitli alanda tevkifat vergisi uygulanmalıdır.

Tevkifatlı faturalar, hem satıcı hem de alıcı tarafından muhasebe kayıtlarına işlenip beyan edilir. Satıcı, tevkif edilen KDV’yi kendi beyanında gösterirken alıcı ise bu KDV’yi kendi beyanında hesaplanan KDV olarak gösterir. Pek çok avantaj sağlayan tevkifat uygulaması, vergi kaçakçılığını önleyerek vergi gelirlerini artırır.

Elektronik ortamda düzenlenen faturalar, kayıt dışı ekonomiyi azaltarak şeffaflığı artırır. Böylece idari kurumların takip ile kontrol süreci kolay ve hatasız şekilde gerçekleştirilebilir. e-Arşiv sistemi, faturaların düzenlenip saklanmasını kolaylaştırarak kağıt israfını önler. Kağıt faturaların ortadan kalkmasıyla beraber zaman ve bütçe tasarrufu yapan işletmeler, yönetim sürecini pratik şekilde gerçekleştirebilir.

e-Arşiv tevkifatlı fatura kesmek, hem satıcı hem de alıcı için belirli yasal yükümlülükler ile muhasebe süreçlerini gerektirir. Muhasebe süreçlerin doğru yönetilmesi, vergi mevzuatına uygunluğun sağlanması, işletmelerin vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi açısından son derece önemlidir. Herhangi yasal problemle karşılaşmamak için e-arşiv tevkifatlı fatura süreci hakkında detaylı bilgi edinmeniz önerilir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?