Kapat

e-Gider Pusulası Nedir, Kimler İçin Zorunludur?

e-Dönüşüm uygulamalarından biri olan e-Gider Pusulası, vergi mükellefi olan ve olmayan taraf arasında düzenlenebilen ve kanunla çerçevesi belirlenen uygulamalardan biridir.

08.04.2022

e-Gider Pusulası Nedir, Kimler İçin Zorunludur?

e-Dönüşüm uygulamalarından biri olan e-Gider Pusulası, vergi mükellefi olan ve olmayan taraf arasında düzenlenebilen ve kanunla çerçevesi belirlenen uygulamalardan biridir. Ticari işletmeler, bir mal ya da hizmet alımı sırasında taraflardan diğerinin vergi mükellefi olmaması halinde ne yapması gerektiğini ayrıntısıyla biliyor olmalıdır. e-Gider Pusulası, bilinmesi gereken önemli kavramlardan biridir.

e-Gider Pusulası Nedir?

Vergi mükellefi olan kişilerin vergi mükellefi olmayan kişilerden satın aldıkları mal ve hizmetleri belgelendirmek amacı ile oluşturdukları evraka gider pusulası adı verilir. Gider pusulası aynı zamanda tüketiciye satılan malın iade alınması durumunda da düzenlenebilir.

e-Gider Pusulası ise gider pusulası ile aynı göreve sahip olmakla birlikte, bunun elektronik ortam üzerinde oluşturulmuş halidir. Yani, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, defter tutması zorunlu olanlar ile kazancı basit usulde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından vergiden muaf olan esnafa; mal ya da hizmet satması sonucu imzalatılan gider pusulasının elektronik ortamda düzenlenmesi ile oluşturulur. e-Gider Pusulası, gider pusulasının elektronik hali olduğundan hukuki nitelikleri bakımından da birbirleri ile aynı özellikleri taşır.

e-Gider Pusulası Kimler İçin Zorunludur?

Yapılan inceleme ve analiz sonucunda Başkanlık, riskli veya vergi uyum düzeyini yetersiz bulduğu mükellef ya da mükellef gruplarını yazılı bildirim yaparak e-Gider Pusulası uygulamasına geçmeye zorunlu tutar. Bakanlık bu mükellefleri faaliyet, ciro, sektör ve tutara bağlı bulunmaksızın geçiş için zorunlu tutar. Mükellefler, bildirim yapıldıktan sonra 3 ay süre içinde bu uygulamaya geçmek zorundadır.

e-Gider Pusulası geçiş zorunluluğu yazılı olarak bildirilen mükellefler, bildirimde belirtilen süreler içerisinde uygulamaya dahil olmak ve gider pusulalarını e-Gider Pusulası olarak düzenlemek durumundadır. Bu mükelleflerin, bildirilen süreler içerisinde uygulamaya geçişi sağlamaması halinde mükelleflere kanunda ön görülen hükümler uygulanır.

e-Gider Pusulası Nasıl Kesilir?

Gider pusulasının elektronik ortamda düzenlenmesi halinde belgelenmesinin uygun görüldüğü durumlarda en az bir adet örnek çıktısının alınması ve bu çıktının belgeyi düzenleyen taraf ile muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanması gerekir. Belgeyi düzenleyen tarafın bu belgeyi kâğıt ortamında muhafaza ve ibraz etmesi gerekir. Belge muhataba kâğıt ortamında ya da elektronik ortam üzerinden iletilebilir. Muhataba kâğıt ortamda iletilmesi durumunda kâğıt belgenin her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması şarttır.

e-Gider Pusulası ile rapor oluşturulup gönderilirken uyulması gereken bir format mevcuttur. Bu format, standart olmakla birlikte raporlama süresi ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanacak teknik kılavuzla belirlenir.

Vergi Usul Kanunu 426 Numaralı Genel Tebliği kapsamında yer alan yeni nesil ödeme kayıt cihazlarından e-Gider Pusulası üzerinde yer alan bilgileri de kapsayan e-Gider Pusulası Bilgi Fişinin 2 nüsha halinde oluşturulması ve imzalanması durumunda, bu nüshalar da e-Gider Pusulası’na ait kâğıt nüshalar yerine geçer. Belgenin kâğıt nüshalarının elde edilmesi, e-Gider Pusulası’nın elektronik ortamda düzenlenmesi, muhafaza edilmesi ve bilgi fişlerinin taraflarca kanuna uygun şekilde muhafaza edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

e-Gider Pusulası’nı, diğer e-Dönüşüm uygulamalarında olduğu gibi GİB Portal yöntemini, özel entegratör yöntemini ya da doğrudan entegrasyon yöntemini kullanarak düzenleyebilirsiniz.

e-Gider Pusulası'nda Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

e-Gider Pusulası’nda bulunması zorunlu olan bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Alıcının adı, soyadı,
 • Alıcı tüzel bir kişi ise unvanı,
 • Alıcının vergi dairesi, T.C. kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası ile adresi,
 • İşin mahiyeti ve ücreti,
 • Malın cinsi, türü, miktarı, bedeli,
 • Malın ya da hizmetin vergisi ve varsa diğer kesintilerin tutarı,
 • Başkanlığa ait sistem üzerinden belgenin elektronik ortamda sorgulanmasını, doğrulanmasını ve görüntülenmesini sağlayan barkod ya da karekod.

Yukarıda belirtilen bilgilere ilave olarak farklı bilgilerin eklenmesini gerekli görmesi halinde Başkanlık,  ebelge.gib.gov.tr adresi üzerinden duyuru yaparak bunu bildirebilir.

e-Gider Pusulası'na Ne Zamana Kadar Geçilebilir?

GİB tarafından elektronik gider pusulası uygulamasına dahil olması gereken mükelleflerin, başkanlığın belirlediği süre içerisinde bu uygulamaya geçişi sağlaması gerekir.

e-Gider Pusulası uygulamasına geçmesi gereken mükellefler için Başkanlık resmi sitesinde yayınlanan bildirinin ardından 3 aylık süre içerisinde mükellefin uygulamaya geçmesi gerekir.

e-Gider Pusulası'nın Avantajları Nelerdir?

 • e-Gider Pusulası uygulaması ile gider pusulalarınızı elektronik ortam üzerinde saklayabilirsiniz. Bu da, ulaşmanız gereken belgelere kısa sürede erişim imkânı sağlar.
 • Kâğıt gider pusulası yerine elektronik gider pusulası kullanmanız, kâğıt atıklarının oluşumunun önüne geçmenize vesile olur. Bu da, çalışmalarınızı daha çevreci bir yaklaşım ile gerçekleştirmenize olanak sağlar.
 • e-Gider Pusulası uygulaması için özel entegratör kullanımını tercih etmeniz halinde, size sağlayacağı danışmanlık hizmetinden yararlanarak olası sorunlara en kısa sürede çözüm bulabilirsiniz.
 • Elektronik gider pusulası kullanımı kâğıt gider pusulasına göre daha pratik bir kullanım sunar. Belgenizi elektronik ortamda düzenlemek, muhafaza etmek ve iletebilmek işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirme olanağı sunar.

e-Ticaret siteleri, bünyesinde yer alan ürünlerin tanıtımını yapmak için kimi zaman influencer marketing ve social marketing yöntemlerini kullanarak sosyal medya üzerinden tanıtım ve pazarlama işlemlerini gerçekleştirir. Bu yöntemleri kullananlar ile yapılan satışlarda, söz konusu e-Ticaret markaları bu kişilere tek tek gider pusulası düzenlemelidir. Aynı şekilde, perakende ürün iadesi yapılması durumunda firma, gider pusulasını tek tek düzenlemek durumunda kalır. Bu gibi durumlarda e-Gider Pusulası, elektronik ortamın sağladığı kolaylıklar sayesinde çok daha pratik bir şekilde gider pusulanızı düzenlemenizi ve ilgili kişilere göndermenizi sağlar.

e-Gider Pusulası uygulamasına ilişkin daha detaylı bilgi edinmek için satis@elogo.com.tr  adresi üzerinden alanında uzman kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?