Kapat

e-Sigorta Poliçesi ve e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi nedir?

e-Sigorta Poliçesi uygulaması; emeklilik, sigorta ve reasürans şirketlerinin, sigorta ve emeklilik aracılarının kâğıt ortamda düzenledikleri Sigorta poliçelerine ait süreçlerin elektronik ortamda yürütüldüğü halidir.

08.04.2022

e-Sigorta Poliçesi ve e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi nedir?

e-Sigorta Poliçesi Nedir?

e-Sigorta Poliçesi uygulaması; emeklilik, sigorta ve reasürans şirketlerinin, sigorta ve emeklilik aracılarının kâğıt ortamda düzenledikleri Sigorta poliçelerine ait süreçlerin elektronik ortamda yürütüldüğü halidir. Bu süreçler Sigorta poliçesinin düzenlenmesi, muhatabı olan tarafa iletilmesi, elektronik ortam üzerinde muhafaza ve ibraz edilmesi halleridir.

e-Sigorta Poliçesi, kâğıt ortamda düzenlenen Sigorta poliçesi ile aynı hukuki özelliklere sahip olduğundan yeni bir belge türü olarak kabul edilemez.

e-Sigorta Poliçesi Uygulamasına Nasıl Dahil Olunur?

e-Sigorta Poliçesi uygulaması Vergi Usul Kanunu tarafından uygulamaya geçiş noktasında zorunlu tutulmaz. Ancak, uygulamaya geçmek isteyen kullanıcıların belirli şartları sağlaması gerekir. Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

  • Elektronik Sigorta Poliçesi uygulamasına dahil olmak isteyen şirketlerin e-Fatura uygulamasına dahil olması gerekir.
  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde Elektronik Sigorta Poliçesini düzenleme, iletme gibi konularda hazırlıkların tamamlanmış olması gerekir.
  • Genel Tebliğin V.1. numaralı bölümünde belirtilmiş olan uygulamadan yararlanma yöntemleri ve başvuru esaslarına uygun olacak şekilde e-Sigorta Poliçesi uygulamasına katılmak için başvurunun yapılması gerekir.

e-Sigorta Poliçesi Uygulaması Mükellefi Kimlerdir?

e-Sigorta Poliçesi uygulamasında mükellef olma zorunluluğu bulunmadığı için gerekli başvuruda bulunarak isteğe bağlı Elektronik Sigorta Poliçesi mükellefi olabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı en az 3 ay olacak şekilde süre belirlemiştir. Bu sürede GİB; sigorta, emeklilik, reasürans şirketlerinin ya da sigorta ve emeklilik aracılarının, e-Sigorta Poliçesi uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirme ve bunu eBelge resmi sitesi üzerinde yayımlayarak duyuru yolu ile belirlemede yetki sahibidir.

Uygulamaya dahil olan her türlü sigorta ve acente şirketleri, uygulamaya geçiş yaptıkları andan itibaren düzenleyecekleri sigorta poliçelerini Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin V.7. ve VIII. numaralı kısımlarında belirtilmiş olan istisnalar dışında kalan poliçeleri e-Sigorta Poliçesi şeklinde düzenler. Elektronik Sigorta Poliçesi uygulamasına dahil olan mükellefler, alıcının talebine uygun olarak Sigorta Poliçesini elektronik veya kâğıt ortamda teslim etmek durumundadır.

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Nedir?

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi uygulaması; emeklilik, sigorta ile reasürans şirketlerinin emeklilik ve sigorta aracılarına ödemekle yükümlü oldukları komisyonlar için emeklilik ve sigorta aracıları adına düzenledikleri, emeklilik ve sigorta aracılarının düzenlediği faturanın yerine kullanılan, kâğıt ortam üzerinde düzenlenmekte olan Sigorta Komisyon Gider Belgesinin elektronik ortamda hazırlanmış halidir. e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, elektronik ortam üzerinde düzenlenebilen, muhafaza ve ibraz edilebilen bir uygulamadır.

Elektronik Sigorta Komisyon Gider belgesinin kâğıt ortamda düzenlenen belgeden herhangi bir hukuki farklılığı bulunmadığı için yeni bir belge gibi düşünülemez.

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi Uygulamasına Nasıl Dahil olunur?

e-Sigorta Komisyon Gider belgesi uygulamasına dahil olmak isteyen sigorta şirketleri ve acentelerin aşağıdaki adımları izlemelerinde fayda bulunur:

  • Uygulamaya dahil olmak isteyen kişilerin e-Fatura uygulamasına kayıtlı olması
  • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin usul ve esaslarına uygun şekilde e-Sigorta Komisyon Gider Belgesini düzenleyebilme ve iletebilme konularında gereken hazırlıkların yapılmış olması
  • Söz konusu tebliğe ait V.1. numaralı kısımda geçen yararlanma yöntemleri ile başvuru esaslarına uygun olarak Elektronik Sigorta Komisyon Gider belgesi uygulamasına başvurulması gerekir.

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesinde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Vergi Usul Kanunu çerçevesinde fiziki ortamda düzenlenen Sigorta Komisyon Gider Belgesinde bulunması gereken bilgilerin GİB’e ait sistemlerden elektronik ortamda sorgulanıp doğrulanması ve görüntülenmesi işlemlerine imkân tanıyacak şekilde Başkanlık tarafından karekod ya da barkod bulunması zorunlu tutulmuştur. Bu uygulama, Başkanlık tarafından eBelge resmi sitesinde duyurulduğu tarihten itibaren geçerli olur.

İhtiyaç duyulması halinde Başkanlık, belge üzerinde daha önce talep edilen bilgilere ilave talepleri olması halinde eBelge resmi sitesi üzerinden gerekli duyuruları yaparak, bulunmasını istediği bilgiler konusunda açıklamada bulunur.

Emeklilik ve sigorta şirketleri, Elektronik Sigorta Komisyon Gider Belgesi’nde zorunlu bilgilerin yanında kendi ihtiyaç duydukları bilgileri de ilave edebilir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?