Kapat

e-SMM uygulaması avantajlarla geliyor

Serbest meslek makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafaza edilmesi

20.04.2022

e-SMM uygulaması avantajlarla geliyor

Serbest meslek makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafaza edilmesi, beyanı ve raporlamasını içeren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulaması, 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe girmişti.

Tebliğe göre, arzu eden serbest meslek mensupları 01.01.2018 tarihi itibariyle mesleki faaliyetleri karşılığında düzenledikleri serbest meslek makbuzlarını elektronik ortamda düzenleyip muhafaza ederek Gelir İdaresi Başkanlığı’na raporlayabiliyordu.

e-SMM uygulamasına geçmesi halinde serbest meslek erbapları pek çok avantaja sahip olacağı gibi, zaman ve maliyet tasarrufu da elde edebilir. Serbest meslek erbabının e-İmza ya da mali mührü varsa hemen e-SMM uygulamasına geçebilir.

Serbest meslek erbapları alıcılarına makbuzları e-posta veya SMS olarak yollayabilecekleri gibi, alıcılarının talep etmesi halinde basılı olarak da iletebilir. Alıcı basılı olarak iletilen bu makbuzu resmi olarak muhasebe kayıtlarına alabilir. Serbest meslek erbabının ise makbuzu basılı olarak saklaması gibi bir zorunluluğu yok.

Bu uygulamanın en önemli avantajları; makbuzların 10 yıl süreyle elektronik ortamda saklanması, Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlanması ve ihtiyaç halinde tüm makbuzlara anında ulaşılabilmesi.

Bunlar gibi uygulamaya yönelik avantajların yanı sıra serbest meslek erbaplarına sağlayacağı tasarrufların başında, gönderi, baskı, sarf malzemesi masraflarının azaltılması geliyor. Zaman tasarrufu açısından baktığımızda da makbuzlara anlık olarak erişilebilmesinden dolayı denetleme ve raporlamanın çok daha hızlı ve kolay yapılacağı aşikâr. Ayrıca e-SMM sayesinde serbest meslek erbaplarının nakit yönetimlerini daha hızlı ve kolay takip ederek bütçe hakimiyetlerini daha da artıracaklarını dikkate almaları gerekir.

24.10.2018 tarihinde 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağı güncellendi. Peki, bu taslak ne gibi yenilik ve değişiklik önerileri getiriyor?

Tebliğin 5. maddesine eklenen fıkraya göre; 31.03.2019 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olan serbest meslek mensuplarının 01.07.2019 tarihinde, 01.04.2019’dan (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar, e-SMM uygulamasına dahil olmaları gerekecek. Yani bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzlarını elektronik olarak düzenlemeleri zorunlu hale gelecek.

Bunun yanı sıra, e-SMM uygulamasına kendi isteği ile daha önce dahil olanların basılı olarak serbest meslek makbuzu düzenlemeleri de mümkün. Ancak aynı işlem için e-SMM veya basılı olarak serbest meslek makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekiyor.

Bu taslak tebliğin kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından belirtilen tüm bu zorunluluklar hayata geçirileceğini unutmayalım!

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?