Kapat

e-Tebligat nedir?

Son yıllardaki dijital dönüşümün etkisiyle resmi işlemlerin tarafınıza ulaşmasında elektronik kanallar sıklıkla kullanılır. Bu uygulamalardan birisi de e-Tebligat işlemidir.

28.07.2022

e-Tebligat nedir?

Son yıllardaki dijital dönüşümün etkisiyle resmi işlemlerin tarafınıza ulaşmasında elektronik kanallar sıklıkla kullanılır. Bu uygulamalardan birisi de e-Tebligat işlemidir. Ticari hayatınıza yeni giren bu kavramı merak edip "E tebligat nasıl alınır?" sorusuna merak edebilirsiniz. 

İster gerçek ister tüzel kişilik olun 2019 yılından itibaren zorunlu olan e-Tebligat sayesinde hakkınızda açılan dava, haciz işlemi, yaptığınız satış ve vergilendirme işlemleriyle ilgili tebliğ alabilirsiniz. Normal şartlarda resmi kurumlardan posta yoluyla alacağınız fiziki tebligatları hızlı ve güvenilir şekilde elektronik ortamda da görüntüleyebilirsiniz. O halde e-Tebligat sorgulama nasıl yapılır, SGK üzerinde. e-Tebligat nasıl yapılır ve e-Tebligat kullanmanın avantajları nelerdir? sorularını tek tek yanıt verilebilir. 

e-Tebligat nedir?

Elektronik Tebligat'ın kısaltması olan e-Tebligat, ilgili kanunda belirtilen hüküm üzerine yetkili kurumlar tarafından e-Tebligat yönetmeliğine uygun şekilde Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) yoluyla alıcılara iletilmesine denir. 213 sayılı ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında PTT tarafından sağlanan hizmet, günümüzde yaygın olarak kullanılıyor.

SGK e-Tebligat başvuru nasıl yapılır?

SGK, e-Tebligat'ın 1 Ekim 2021 tarihinde tüm iş verenlere zorunlu hale getirilmesini ve 3 ay içinde kurumların e-Tebligat hesabı açtırmasını istemiştir. İş verenler dışındakiler e-Tebligat alıp almama konusunda özgürdürler. Peki SGK e-Tebligat başvurusu nasıl yapılır?

Şirketin adına açılmış e-devlet hesabına giriş yapıldıktan sonra arama butonuna "SGK e-Tebligat başvurusu yazılır. Çıkan ekrandaki gerekli bilgiler doldurularak başvuru tamamalanır. Başvuru esnasında posta adresi ve telefonun doğru olması zaruridir. E-Tebligat hesabı açıldıktan sonra SGK tarafından şirkete gönderilecek belgeler elektronik ortamda imzalanır ve e-posta yoluyla iletilir. Şirketlere iletilen tebligatlar beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. Şirketlere ulaşan evraklar arşivlenip saklanabileceği gibi gerekli koşullarda imha da edilebilir. 

e-Tebligat başvurusu nasıl yapılır?

Tüzel ve kamu kurumları ile bireysel başvurularda e-Tebligat için istenen belgeler farklılık gösterir. Tüzel ve kurum başvurularında istenen belgeler şöyledir;

1. DETSİS kaydı bulunmayanların bağlı oldukları sistemin bilgileri

2. Kamu kurum ve kuruluşları için çalışanların kuruma özel numara ve sistemsel bilgileri

3. MERSİS'e kayıtlı olan tüzel kişilerin MERSİS bilgileri

4. PTT tarafından talep edilen diğer evraklar. 

Bireysel e-Tebligat başvurusu için kişilerin şu yolları izlemesi gerekir;

1. Başvuru için PTT'ye şahsen giderek ön başvuru yapılır.

2. Daha sonra asıl başvuru için e İmza, e-Devlet ya da mobil imza ile asıl başvuru online olarak tamamlanır.

e-Tebligat sorgulama nasıl yapılır?

Hem tüzel kişiler ve kamu kurumları için hem bireysel  kullanıcılar e-Tebligat sorgulaması yapılabiliyor. Sorgulama işlemleri PTT üzerinden yapılabildiği gibi  e devlet üzerinden de yapılabiliyor. Peki e tebligatı nasıl alınır?

1. PTT ya da e devlet sistemine giriş yapılır.

2. Tebligatın barkod numarası ilgili yerlere girilerek gönderinin sorgulaması yapılır. 

Hangi kurum ve kişiler e-Tebligat almak zorundadır?

E-Tebligat alması zorunlu olan kurum ve kişiler 7201 sayılı kanunun 7. maddesinin A bendine göre kimlerin e-Tebligat alması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Bu kanuna göre ;

1. Avukatlar

2. Noterler

3. Kamu kurumları

4. KİT'ler

5. 5018 sayılı kanunun 1,2,3 ve 4 numaralı cetvellerine tabi kamu kurumları

6. Yarıdan fazla sermayesi kamu kurumuna ait olan ortaklıklar

7. Kanunda bahsi geçen mahalli idareler

 e-Tebligat kullanmanın avantajları nelerdir?

e-Tebligat kullanmanın bireysel ve tüzel kişiler için zorunluluk olmasından öte sağladığı bazı faydalar ve kolaylıklar var. E-Tebligat'ın tüzel ve gerçek kişilere sağladığı faydalardan bazıları şunlardır;

1. Kişisel bilgiler korunarak üçüncü kişilerin eline geçmesi engellenir.

2. Tebligatın başlangıç tarihi, kimden geldiği, imza ve gerekçeler açık şekilde belirtilir.

3. Kağıt ve kargo masrafı olmadığı için daha ekonomiktir ve çevreye daha az zarar verir.

4. Başka kişi ve kurumların belgeler üzerinde değişiklik yapmasını engeller.

5. Zamandan tasarruf sağlar, tebliğ tarihlerini gözden kaçırmazsınız.

6. Tebligatı arşivleme ve saklama imkanı verdiği gibi dilerseniz kolayca imha da edebilirsiniz.

7. Kullanacağınız e-Tebligat için herhangi bir ücret ödemezsiniz çünkü tebliğ edilen siz olduğunuz için sizden bunun için bir ücret talep edilmez.

Dijital dönüşümün öncüsü eLogo ile güvendesiniz

eLogo sunduğu dijital hizmetlerle tüzel ve bireysel müşterileri için pek çok yenilik ve kolaylık sunar. E Fatura programı, e-*Arşive ve e-Defter programları ile müşterilerine dijital çözümler sunar. Tüm yazılımlara entegre olabilen programları sayesinde ister ofisten ister evden tüm iş süreçlerinizi sorunsuz ve güvenli bir şekilde yönetebilirsiniz. Sizler de uzun süren resmi prosedürlerden ve evrak teslimi ve doğrulatma işlemlerinden e-Tebligat sayesinde kolayca kurtulabilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?