Kapat

Genç girişimci desteği nedir? Kosgeb genç girişimci desteği

Genç girişimci desteği, girişimci gençlere gelir vergisi muafiyeti ve Bağ-Kur (4/B sigorta) prim desteği sağlayan bir teşvik uygulamasıdır.

28.04.2022

Genç girişimci desteği nedir? Kosgeb genç girişimci desteği

Genç girişimci desteği nedir? Kosgeb genç girişimci desteği koşulları

Genç girişimci desteği, girişimci gençlere gelir vergisi muafiyeti ve Bağ-Kur (4/B sigorta) prim desteği sağlayan bir teşvik uygulamasıdır. Farklı sektörlerde vergi teşvikleri içeren ve 18.05.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konan torba yasa kapsamında uygulanır. Genç girişimci desteğinin amacı, genç girişimcilerin vergi yüklerini hafifleterek işlerine daha fazla odaklanmalarını sağlamaktır.

Genç girişimci desteği şartları nelerdir?

Genç girişimci desteği, piyasaya yeni atılan gençlere iki önemli avantaj sağlar:

İlk 3 yıl (mali yıl) boyunca yılda 75 bin TL'ye kadar gelir vergisinden muafiyet

Yıllık elde edilen kar 75 bin TL'yi aştığı takdirde, aşan kısım vergilendirilir.

12 ay boyunca Bağ-Kur prim desteği

Girişimcinin 1 yıllık Bağ-Kur primi, devlet hazinesi tarafından karşılanır.

Genç girişimci desteğinden kimler yararlanabilir?

Genç girişimci desteğinden aşağıdaki koşullara uygun şekilde faydalanabilirsiniz:

 • 18-29 yaş arasında olmak. 30 yaşından gün alan girişimciler, destekten faydalanamaz.
 • 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olmak. Bu tarihten önce sigortalı olan girişimciler, destekten yararlanamaz.
 • Daha önce bir şirket açmamış olmak ve/veya bir şirkette ortaklığı bulunmamak. Genç girişimci desteğinden, adına ilk defa tam mükellefiyet* açılmış olan girişimciler yararlanabilir.
 • Adi şirket ya da şahıs şirketi kurmak. Anonim veya limited şirket kuran girişimciler, destekten yararlanamaz.

*Tam mükellefiyet: Türkiye'de yerleşik olan, hem yurt içi hem yurt dışı kazançlarından dolayı vergiye tabi tutulan kurumlar ve gerçek kişiler için oluşturulan kayıttır.

Bu kriterleri taşıyan girişimciler, genç girişimci desteğinden yararlanabilir. Ancak genç girişimci desteğine başvurmadan önce, şu birkaç noktayı gözden kaçırmamak gerekir:

 • Destekten yararlanan girişimcinin, şirket kuruluş tarihinden önce kayıt dışı gelir elde ettiği tespit edilirse kişi, yararlandığı destek kalemlerini, yasal faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalabilir. Ayrıca tespit edilen kayıt dışı geliri için cezai işlemle karşı karşıya kalabilir.
 • Gelir vergisi muafiyeti, 3 takvim yılı boyunca değil, 3 vergi dönemi (mali yıl) boyunca geçerlidir. Örneğin yılın 5. ayında şirket kuran bir girişimci için vergi dönemi, yıl sonuna kadar olan dönemdir.
 • Destekten yararlanan girişimcinin; ticari, zirai veya mesleki kazanç elde etmesi ve kendi işinin başında olması gerekir. Örneğin kira geliri için bu destekten faydalanılamaz. Eğer girişimcinin geliri farklı kalemlerden oluşuyorsa sadece uygun kalemler için destekten yararlanılabilir.
 • Genç girişimci desteği, girişimciyi bütün vergilerden muaf tutmaz. Destekten yararlanan girişimci, gelir vergisi dışında kalan diğer vergileri (KDV, stopaj, damga vergisi vb.) ödemeye devam eder.
 • İki ortak, genç girişimci desteğinden birlikte yararlanmak istiyorsa her ikisinin de yukarıda belirtilen şartları taşıması gerekir.
 • Şirket devralma yoluyla da destekten yararlanılabilir ancak şirketi devralınan kişi, girişimcinin eşi ya da üçüncü dereceden yakını olamaz.
 • Girişimci, şirketinin kuruluşunu takiben 10 gün içinde başvuru dilekçesini bağlı olduğu vergi dairesine ulaştırmazsa genç girişimci desteğinden yararlanma hakkını kaybeder.

Kosgeb genç girişimci desteğine nasıl başvurulur?

Kosgeb genç girişimci desteği başvurusu, bağlı olunan vergi dairesine, başvuru dilekçesiyle yapılır. Dilekçenin, şirket kuruluşunu takiben 10 gün içinde, vergi dairesine ulaştırılması gerekir. Başvuru dilekçesi, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ya da bir mali müşavir yardımıyla hazırlanabilir.

Destekten yararlanma süreci şöyle gelişir:

 • Bağlı olunan vergi dairesine, girişimcinin; genç girişimci desteği için gerekli şartları taşıdığına ve destekten yararlanmak istediğine dair bir dilekçe verilir.
 • Başvuru kabul edilirse vergi dairesi, girişimcinin gelir vergisi muafiyetini başlatır ve girişimciye onay yazısı verir.
 • Sigorta primi desteğinin başlaması için vergi dairesinden alınan onay yazısı, vergi levhası ve başvuru dilekçesiyle birlikte girişimcinin ikamet adresine en yakın SGK Müdürlüğüne bizzat teslim edilir.

Başvuru sürecinde sigorta prim borcu ortaya çıkarsa bu borç, genç girişimci Bağkur desteği kapsamında sildirilebilir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?