Kapat

Huzur hakkı nedir, nasıl hesaplanır?

Son dönemlerde şirketlerde üst düzey görev alan kişilerin huzur hakkı adı altında ek maaş aldığını duymuş olabilirsiniz dolayısıyla pek çok kişinin merak ettiği "Huzur hakkı nedir?" sorusunun cevabı netlik kazanmalıdır.

24.05.2022

Huzur hakkı nedir, nasıl hesaplanır?

Son dönemlerde şirketlerde üst düzey görev alan kişilerin huzur hakkı adı altında ek maaş aldığını duymuş olabilirsiniz dolayısıyla pek çok kişinin merak ettiği "Huzur hakkı nedir?" sorusunun cevabı netlik kazanmalıdır. Huzur hakkı, üst düzey şirket yetkililerinin, müdürlerin ve yönetim kurulu üyelerinin alacakları karara bağlı olarak ortaya çıkabilecek riskli durumlardan korumak adına aldıkları ek maaşa denir. Aldıkları kararlar ve yükümlülükler gereği kişilerin karşılaşabileceği maddi yükü hafifletmek adına verilen huzur hakkı iki farklı şekilde ortaya çıkar. İlk olarak eğer şirket anonim şirketi ise yönetim kurulu üyelerinin tamamına huzur hakkı verilir. Eğer kişilerin çalıştığı şirket limited şirketi ise ortaklara ve müdürlere de huzur hakkı verilir. Bir kurumda huzur hakkı verilebilmesi için şirket ana sözleşme maddeleri içinde ve şirket genel kurul kararları dahilinde bunun belirtilmesi gerekir.

 

Huzur hakkı hesaplama nasıl yapılır?

Huzur hakkı öncelikli olarak kişinin kıdemine, vergi dilimlerine ve asgari geçim düzenlemesine göre hesaplanır. Huzur hakkı hesaplanırken gelir vergisi kesintileri, damga vergisi kesintisi ve vergi dilimlerine göre net olarak kişinin alacağı huzur hakkı belli olur. Huzur hakkı günlük, aylık, yıllık ya da toplantı başına yapılan hesaplamalar sonunda ödenebilir. Kişinin alacağı huzur hakkı miktarı, brüt ücret üzerinden hesaplanır. Kısaca söylemek gerekirse brüt huzur hakkı tutarından o yıl için belirlenen stopaj vergisinin çıkarılmasıyla net huzur hakkı belirlenmiş olur. Net huzur hakkı oranı şu şekilde belirlenebilir:

  • Asgari ücrete denk gelen vergi matrahı istisnası brüt maaştan çıkarılır.
  • Geriye kalan ücret kümülatif vergi matrahına tabi tutulur.
  • Belirlenen oranda alınan stopaj vergisi ve damga vergisi çıkarıldıktan sonra net huzur hakkı belirlenmiş olur.

 

Huzur hakkının 2022 yılı için yıllık net gelir toplamı 214.625 TL'ye kadar olan kısmından %0 oranında vergi alınır. Kişinin geliri arttıkça alınan stopaj oranı da kademeli olarak artar. Damga vergisi olarak hesaplanan oran ise brüt ücretin binde 9.48'ine denk delir. Stopaj oranı %15 ile %40 arasında değişkenlik gösterir. Eğer şirket karlı bir dönemden geçiyorsa huzur hakkını bu dönemden sonra almak vergi indirimine tabi olmasını sağlayabilir.

 

Huzur hakkı ödemelerinde dikkat edilmesi gerekenler

Huzur hakkından sigorta pirimi elde edilemeyeceği gibi bordro düzenlemesi yapılması da kanunen zorunludur. Huzur hakkı ödemelerinde kişilerin noter tasdiki alması zorunlu değildir ancak ileride ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar göz önüne alınarak noter tasdiki alınabilir. Ayrıca şirketlerin kişilere ödediği huzur hakkı ödemesinin şirketin genel mali yapısıyla uyum içerisinde olması beklenir. Şüphe uyandıran ve şirketin mali yapısına uygun olmayan fazla huzur hakkı ödemeleri şirketlerin denetim ve soruşturmaya tabi tutulmasına yol açabilir. Soruşturma sonunda örtülü kazanç elde ettiği tespit edilen şirket ve kişilere para cezası uygulanabilir.

 

Huzur hakkının sağladığı avantajlar neler?

Huzur hakkı hem kurumlara hem kişilere bazı avantajlar sağlar. Kişi sermaye şirketinden para çekmek istediği takdirde kurumlar vergisi haricinde %15 stopaj ücreti ödemesi gerekir. Eğer kişi bunu huzur hakkı adı altında alırsa gelir vergisi dilimlerine göre bir vergilendirme yapılır ve şirkete gider olarak yazılır. Bu durumda huzur hakkına karşılık gelen tutarın %23'ü oranında kurumlara Geçici Vergi avantajı sağlar.

 

Huzur hakkı muhasebe kaydı

Huzur hakkı Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesine göre belirlendiğinden muhasebe kaydının yapılması zorunludur. Huzur hakkı ödemesi bir gelir teşkil ettiğinden ücret ödemesi olarak 700'lü kodla girdi olarak belirtilir. Muhasebe kaydında kişinin aldığı brüt huzur hakkı, stopaj tutarında alınan gelir vergisi ve damga vergisi gibi tutarlar belirtilir. Brüt gelirden bu iki vergi çıkartılarak net huzur hakkı kayıt altına alınır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?