Kapat

İmza beyannamesi nedir?

İmza beyannamesi bir kişinin kişisel imzasına resmiyet kazandıran ve imzanın muhatabı olan karşı tarafta güven oluşturan bir belge türüdür. Üzerinde nüfus bilgileri ile imza örneklerinin yer aldığı bu belge noter tarafından düzenlenir.

20.06.2023

İmza beyannamesi nedir?

İmza beyannamesi bir kişinin kişisel imzasına resmiyet kazandıran ve imzanın muhatabı olan karşı tarafta güven oluşturan bir belge türüdür. Üzerinde nüfus bilgileri ile imza örneklerinin yer aldığı bu belge noter tarafından düzenlenir. Özellikle resmi işlemlerde evrak sahteciliğinin engellenmesi bakımından özel öneme sahiptir.

İmza beyannamesi sıklıkla imza sirküleri ile karıştırılır. Büyük benzerlikleri olmakla birlikte bunların bazı farklar içeren iki ayrı belge türü olduğu söylenebilir. İmza beyannamesi kişisel olarak alınır ve bunun için yasal bir kimlik belgesi ile notere başvurmak yeterlidir. İmza sirküleri ise kurum veya şirketlerin adlarına işlem yapacak kişileri tespit ve tayin etmeye yarayan ve yine noterde düzenlenen belgedir.

İmza sirküsü şeklindeki kullanımı ile çoğu zaman yanlış ifade edilen imza sirküleri, şirketlerin iş gören personelleri için kullandığı ve onları tüzel kişiliklerini temsilen imza atmaya yetkili kıldıkları belgedir. Böylece şirket adına olabilecek sahtecilik faaliyetleri önlenirken ayrıca şirketin uğraması muhtemel zararlardan korunması da mümkün olabilmektedir.

İmza beyannamesi tek başına kullanılabilen bir evrak değildir. Beyannamenin bir anlam ifade edebilmesi için kişinin kimlik belgesi ile beyannamedeki imzasının bir arada bulunması gerekir. Aksi hâlde sadece beyanname ile herhangi bir işlem yapılması mümkün olmaz.

İmza beyannamesi kişilerin resmi veya özel kurumlarda yapacakları işlemler sırasında kimliğini belirlemeye yarar. Atacakları imzanın resmi bir hüviyet kazanması sonucunu doğurur. Ayrıca şirket kurmak isteyen kişiler için zorunlu bir belge niteliğindedir. Noter huzurunda imzanın tasdik edilmiş olması sebebiyle sahteciliğin önlenmesinde oldukça etkili bir işleve sahiptir. Şahıs firmalarının faaliyetlerinde sürekli olarak kullanılır.

İmza beyannamesi gerçek kişilerin notere şahsi olarak müracaatları ile alabildiği bir belgedir. Sirküler bir nitelik taşımaz. İmza sahteciliğinin önlenmesi bakımından etkili olan belgede kişinin nüfus bilgileri ile imza örnekleri yer alır. Kullanımı sırasında beyanname ile kimlik bir arada sunulur.

İmza beyannamesi ücreti

İmza beyannamesi ücreti noter tarifesi üzerinden alınan ücretlerdendir. Türkiye’de noter ücretleri Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yıllık olarak belirlenmekte ve Resmî Gazete’de yayınlanmaktadır. Bu çerçevede güncel imza beyannamesi ücreti için her yıl yayınlanan noter ücret tarifesine bakmak yerinde olacaktır.

İmza beyannamesi ücreti ödemek için nakit veya kredi kartı ile ödeme seçenekleri bulunur. Daha önceleri sadece nakit kasa hizmeti veren noterler halihazırda kredi kartı ile ödeme kabul etmektedir. İmza beyannamesi ücreti ile ilgili olarak yapılacak ödemelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçenekleri arasında miktar farkı bulunmaz. Her iki yöntemde de aynı miktarda ücret ödenir.

İmza beyannamesi nasıl alınır?

İmza beyannamesi alabilmek için kişinin yasal kimlik belgesi ile şahsen notere müracaat etmesi gerekir. e-Devlet veya başka bir elektronik ortam üzerinden imza beyannamesi alınması mümkün değildir. Noterde gerçekleştirilecek beyanname düzenlenmesi işleminin ardından e-Devlet üzerinden bunun görüntülenmesi veya suret çıkarılması söz konusu olmaz.

Noterde imza beyannamesi düzenlenmesi sırasında kişinin yasal kimlik belgesi kontrol edilir. Beyanname üzerinde yer alacak kimlik bilgileri yazılır ve kişinin üç adet imza örneği ıslak imza olarak noter huzurunda kayda geçirilir. Noter veznesinde imza beyannamesi ücreti ödenir ve onaylanan imza beyannamesi teslim alınır.

İmza beyannamesi genel olarak belirsiz süreli bir evraktır. Dolayısıyla bir geçerlilik tarihinden söz etmek doğru olmaz. İmza beyannamesi kaybedildiğinde notere müracaat edilerek yenisinin çıkarılması gerekir.

İmza sirküleri, imza beyannamesinin aksine 3 yıl geçerlilik süresine sahiptir. Noter huzurunda verilecek beyan ile bu sürenin daha kısa olması sağlanabilir. Sirkülerde adı yer alan kişinin şirketten ayrılması halinde sirkülerin geçerlilik süresi kendiliğinden sona ermiş sayılır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?