Kapat

İmza sirküsü nedir? Ne işe yarar?

Kağıt üzerinden yapılan işlemlerde, ıslak imza kişinin işlem için rızasını gösterir. İmzanın, ilgili kişiye ait olup olmadığını anlamak kolay değildir. Bu boşluktan yararlanarak sahte imza ile dolandırıcılık yapılması yaygındır.

27.05.2022

İmza sirküsü nedir? Ne işe yarar?

Kağıt üzerinden yapılan işlemlerde, ıslak imza kişinin işlem için rızasını gösterir. İmzanın, ilgili kişiye ait olup olmadığını anlamak kolay değildir. Bu boşluktan yararlanarak sahte imza ile dolandırıcılık yapılması yaygındır. Sahte imzanın hukuki karşılığı belgede sahteciliktir. Sahte imza özellikle ticari işlemlerde büyük nakdi ve idari kayıplara neden olabilir. Sahtecilik hem imzası taklit edilen şirket hem de birlikte çalıştığı iş ortakları için risk oluşturur. İmza sirküsü bu sorunun önüne geçmek adına kullanılır. İmza sirküsünün gerçek kişiler için karşılığı imza beyannamesidir.

 

İmza sirküsü nedir?

İmza sirküsü, bir şirketin yetkililerine ait imzaların noter tarafından onaylandığı belgedir. Bu belgede şirket ve yetkili kişinin bilgilerinin yanı sıra yetki biçimi, yetki kullanım şekli ile yetkinin kullanım süresi de yazılıdır. Başka bir ifade ile, bu belge aynı zamanda yetkili kişinin yetki sınırlarını ve süresini gösterir.

 

İmza sirküleri, resmi belge niteliğindedir. Herhangi bir ticari işlemde imzanın ve sözleşmenin kabulünün hukuki dayanağını oluşturur. Belgede tanımlanan yetki kullanım şekli ve süresi uyarınca ilgili işlemlerde kullanılabilir. Örneğin, bir firmada üç imza yetkilisi tanımlanmış ve yetki kullanım şekli “münferiden” olarak belirlenmiş ise herhangi bir işlemi yapabilmek için tek yetkilinin imzası yeterli olur. İmza sirküsü geçerlilik tarihi, sirkülerde sınırlandırılabilir. Bir süre belirtilmemiş ise, geçerlilik süresi 3 yıldır.

 

Ticari sözleşmeler, banka işlemleri, ihale süreçleri, hukuki işlemler gibi tüm süreçlerde imza sirküsü gerekli belgeler arasında yer alır. Belge, genel olarak aşağıdaki kolaylıkları sağlar.

  • İmza sirküsü resmi bir belge niteliğindedir. İmzalar da hukuki değere sahiptir.
  • Sahte imza kullanımının önüne geçerek, dolandırıcılığı engeller.
  • Temsile yetkili kişiler dışında işlem yapılmasını önler.
  • Herhangi yetkisiz ve izinsiz kullanımda, imzanın yetkiliye ait olmadığını kanıtlamak için kullanılabilir.
  • Belirlenen yetki kapsamı sayesinde, herhangi bir işlemi kimin yapabileceğini gösterir.
  • İş ilişkisi içinde olan kişilerin dayandığı hukuki zemini oluşturur. Karşılıklı güveni temin eder.

 

İmza sirküsü nasıl alınır?

İmza sirküleri hazırlamak ve onaylamak için yetkilendirilen kurumlar noterlerdir. Firma yetkililerinin, gerekli belgeler ile herhangi bir notere başvuru yapmaları gerekir. Yetki belgesi ya da vekaletname kabul edilmez. İmzaların, ait olduğu kişilerce noter huzurunda atılması gereklidir. Başvuru sırasında nüfus cüzdanının aslının ibrası gereklidir. Ayrıca aşağıda yer alan belgeler de istenir:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • Şirket vergi levhası,
  • Şirkete ait ticaret sicil gazetesi

 

İmza sirküsü talep eden yetkili kişi, gerekli belgeler ile notere başvuru yapar. Noterde, öncelikle ilgili belgeler üzerinden inceleme yapılır. İnceleme doğrultusunda, firma ve yetkili bilgileri bulunan sirküler hazırlanır. Belge üzerinde ilgili yerlere birden çok imza atılması istenir. Noter imzaları karşılaştırır. Uygun bulunması halinde, kaşe ve imza yaparak ıslak imzalı imza sirkülerini yetkili kişiye teslim eder. Böylece, kişinin şirket adına hangi işlemleri yapabileceği ve ne zamana kadar yapabileceği konuları resmiyet kazanmış olur.

 

Bir şirkette yetkilendirilmiş kişinin yetki süresi dolduğunda imza sirküleri de geçersiz hale gelir. Yetkili kişi değiştirildiğinde, yeni bir imza sirküsü hazırlanması zorunludur. Yetki değişiklikleri yapıldığında, yetki veren kişiden bir vekaletname alınması şarttır. Vekaletname de noterden alınır. İmza sirküleri alırken bu vekaletnamenin de sunulması beklenir.

 

Noter imza sirküsü ücretleri 2022

İmza sirküsü oluştururken, noter tarafından ücret alınır. Bu ücret içinde, resmi evrak düzenleme, yazı ücreti, harç ve damga vergisi gibi çeşitli maliyetler de yer alır. Noter imza sirküsü ücreti 2022 yılında yaşanan ücret artışları ile birlikte imza sirküsü ücretleri tek nüsha için 150 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Birden fazla nüsha için bu ücret de değişecektir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?