Kapat

Islak imza nedir?

Islak imza kavramı hem günlük hayatta hem de hukuki sonuç doğuran iş ve işlemler sırasında oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Islak imza ifadesi ile anlatılmak istenen, gerçek bir kişinin kalem ya da benzeri bir araç kullanarak bir kâğıda doğrudan imzasını atmasıdır.

30.11.2023

Islak imza nedir?

Islak imza kavramı hem günlük hayatta hem de hukuki sonuç doğuran iş ve işlemler sırasında oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Islak imza ifadesi ile anlatılmak istenen, gerçek bir kişinin kalem ya da benzeri bir araç kullanarak bir kâğıda doğrudan imzasını atmasıdır. Geleneksel olarak kabul edilen bu yöntem için bazı kaynaklarda ıslak mürekkepli imza tabiri de kullanılır.

Günümüzde orijinal olması istenen belgeler için kişinin belgeyi doğrudan imzaladığını ifade etmek üzere ıslak imzalı orijinal nüsha tanımlaması yapılır. Önemli bir kolaylık sağlayan, pek çok durumda zamandan tasarruf edilmesi anlamına gelen elektronik imza yerine ıslak imzanın arandığı belgeler ve işlemler bulunmaktadır. Bu sebeple ne kadar yaygın olursa olsun ıslak imzanın hâlen geniş bir kullanım alanı olduğunu söylemek mümkündür.

Neden ıslak imza gereklidir?

İmza; kişinin bir belgeyi, yazıyı ya da ifadeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek üzere kendisine ait bir yazı ile ismini yazmasına veya işaret koymasına verilen isimdir. Bu doğrultuda imzanın hukuki prosedürler çerçevesinde büyük önemi vardır.

Türk hukuk sisteminde imza kavramı ve özellikle ıslak imza; Borçlar Kanunu gibi hukuki metinlerde yer alır. Elektronik imzanın yaygınlaşması ve giderek artan bir kullanıcı sayısına ulaşması ıslak imza kullanımına engel teşkil etmemektedir.

Ayrıca gündelik hayatın önemli unsurlarından olan bankacılık ve finans kurumlarında yapılan pek çok işlem için ıslak imza yaygın bir şekilde kullanılmak durumundadır. Buna ilave olarak kurumsal abonelikler, noter işlemleri, çeşitli sözleşmelerin düzenlenmesi, ihaleler ve diğer ticari işlemlerin çoğunda ıslak imza kullanılması sıklıkla karşılaşılan bir uygulamadır.

Islak imza hukuki olarak bağlayıcı bir unsur olduğu için imza atan ve imzayı alan taraf için bir güvence olarak değerlendirilir. Herhangi bir sebeple eksik kalması veya unutulması hâlinde birçok iş ve işlem ile düzenlenen belgeler geçersiz kalmaya mahkûm olacaktır. Bu sebeple çeşitli kurum ve kuruluşlar elektronik imza yerine bazı evrakların ıslak imzalı olarak düzenlenmesini talep eder.

Islak imzanın zorunlu olduğu belgeler

Dünyanın geldiği noktada dijital bir devrim yaşanıyor olsa da ıslak imzanın hâlâ pek çok durumda kullanılması gerekmektedir. Türk hukuk sisteminde çeşitli kanun metinlerinde ıslak imza ibaresi yer alır. Sonradan yapılan düzenlemeler ile ıslak imzanın zorunlu olduğu durumlarda elektronik imzanın da aynı hukuki statüde geçerli olacağı kanun metinlerine eklenmiş durumdadır.

Bununla birlikte gündelik yaşamda ve işin pratiğinde ıslak imzanın geçerli olduğu durumlar da oldukça yaygındır. Bunların başta geleni resmî kurumlara yazılan dilekçelerdir. Özellikle kurumlara verilecek matbu formlar el ile doldurulur ve çoğu zaman ıslak imza ile teslim edilmesi gerekir. Buna ilave olarak diploma gibi belgeler de ıslak imzalı olarak yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Yasal statüsü aynı olmakla birlikte ıslak imzalı belgeler daha yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Islak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan elektronik imza kullanımı da giderek artmaktadır. Resmî ve özel tüm kurumlar yetkili ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış belgeleri tıpkı ıslak imzalı olanlarında olduğu gibi kabul etmek durumundadır.

Çevrim içi kullanılan elektronik imza uygulamaları yüksek güvenlik düzeyindedir. Bu sebeple gerek kullanıcılar gerekse imzalı belgeyi kabul edecek merci tarafından herhangi bir risk içermez.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?